02.05.2019

Investointi veteen kannattaa ilmastonmuutoksen keskellä

Lukuaika 3 min.

Taimi kädessä

Viime vuosien pitkittynyt kuivuuskriisi osoitti, että veteen on investoitava ilmastonmuutoksen tuomien sään ääri-ilmiöiden myötä.

El Niño -ilmiö on osunut pahasti Solidaarisuuden toiminta-alueille Somalimaassa ja Nicaraguassa. Pitkittynyt kuivuus oli pahimmillaan vuosina 2014-2016. Somalimaassa sateiden tulon pitkittyminen aiheutti akuutin kriisin vielä vuonna 2017.

Nyt Somalimaassa odotetaan jälleen sateita, joita ei kuulu.

Solidaarisuus investoi lähes 100 000 euroa enemmän veteen vuonna 2018 reaktiona vakaviin kuivuuskriiseihin. Erityisesti panostettiin vedensaannin kehittämiseen Somalimaassa ja Nicaraguassa. Lisäksi on ollut tärkeää kehittää ilmastokestäviä elinkeinoja, jotka ovat paikallisten ulottuvissa ja tarjoavat keinoja selvitä kuivuuden keskellä.

Tärkein investointi vuonna 2018 oli 36 000 kuution vedenkeruualtaan ja kastelujärjestelmän rakentaminen Godaweyn kylään Somalimaassa. Altaan ympärille istutetaan tulevaisuudessa muun muassa ruokakasveja.

Tuloksia kuivuuden vastaisessa työssä Somalimaassa:

  • 65 %:lla ihmisistä oli ruokaa kuivalla kaudella, kun vuonna 2015 vain 28 %:lla oli tarpeeksi ruokaa kuivuuden iskiessä. Hyvään tulokseen vaikutti veden paremman saatavuuden lisäksi vuoden 2018 suotuisat sateet.
  • 50 uutta kotitaloutta pystyi käyttämään varastoitua sadevettä kasvintuotannossa kuivalla kaudella.
  • Hätätilanteessa osuuskunnan yli 300 kotitaloutta voi käyttää vettä karjan juomavetenä.
  • Tuotantojärjestelmät ovat monipuolistuneet kasteluveden ansiosta: vihannesten viljely kasvihuoneissa ja hedelmien tuotanto.

 

Tuloksia kuivuuden vastaisessa työssä Nicaraguassa:

  • Veden saatavuus on parantunut: 13 uutta sadevedenkeruuallasta ja 6 kaivoa.
  • Sadevettä kerättiin 185 000 m3, joka on noin 100 000 m3 enemmän kuin vuonna 2017.
  • 86 kotitaloutta, yhteensä 430 ihmistä, on saanut uuden vesilähteen kotitalous- tai tuotantovedeksi.

Nicaraguassa kerättiin sadevettä 100 000 kuutiota enemmän kuin edellisenä vuonna. Riippumattoman arvioinnin mukaan investointi veteen on tuottanut tulosta: maatilat ovat tuottaneet jopa 30 % enemmän kuin aikaisemmin.

Pienelläkin lahjoituksella on suuri vaikutus.