Graafinen kuva Itä-Afrikan sarvesta ja Etiopia korostettu kuvasta

Etiopia sijaitsee lähellä Afrikan sarvea Itä-Afrikassa. Etiopia on noin 120 miljoonan asukkaan valtio ja Afrikan toiseksi väkirikkain valtio Nigerian jälkeen. Lähes 4 miljoonan asukkaan Addis Abeba on Etiopian pääkaupunki, jota pidetään Afrikan diplomatian keskuksena.

Solidaarisuus tekee Etiopiassa silpomisen, lapsiavioliittojen ja parisuhdeväkivallan vastaista työtä ja edistää naisten toimeentuloa.

80 %

etiopialaisnaisista on kokenut syrjintää tai väkivaltaa.

27 %

etiopialaisista elää köyhyysrajan alapuolella.

99 %

Etiopian somalialueen tytöistä on läpikäynyt silpomisen

Etiopia

Etiopia on kahden tarinan maa: se on kehittynyt valtavasti koulutuksen, terveydenhuollon ja elintarviketurvan sekä talouskasvun saralla viime vuosikymmenen aikana. Samanaikaisesti viimeiset vuodet ovat olleet synkkiä: maan sisäiset konfliktit, kaventunut kansalaisyhteiskunnan tila, kuivuus sekä eriarvoisuuden lisääntyminen ovat valtavia haasteita.1,2

Etiopian talouskasvu on ollut itäisen Afrikan alueen ripeimpiä. Tästä huolimatta Etiopia on yksi maailman köyhimmistä maista ja 27 prosenttia maan väestöstä eli köyhyysrajan alapuolella vuonna 2019. Suurin osa väestöstä, noin 75 prosenttia, saa elantonsa maataloudesta, mutta talouskavsun pääasialliset lähteet ovat palvelusektori ja teollisuus.3

Noin 48 prosenttia Etiopian väestöstä on alle 15 -vuotiaita. Suurin osa lapsista aloittaa koulunkäynnin, mutta monet eivät saa koulun päättötodistusta. Yläkouluikäisistä lapsista vain neljännes on koulussa.4

Etiopian pohjoisosan Tigrayn konflikti on vaatinut jo arviolta 600 000 siviilin hengen. Sota on altistanut konfliktien keskellä elävät haavoittuvassa asemassa olevat naiset ja tytöt raiskauksille ja seksuaaliselle väkivallalle.5

Tyttöjen ja naisten asema Etiopiassa on konfliktien ulkopuolellakin varsin heikko, erityisesti maaseudulla. Sukuelinten silpominen ja lapsiavioliitot ovat yleisiä ja naisten asema työelämässä miehiä heikompi.6

Korruptio on Etiopiassa haaste: maa sijoittui vuonna 2022 Transparency Internationalin 180 maan korruptioindeksissä sijalle 94.7

Etiopian Somalialue on kärsinyt pitkästä kuivuudesta. Kuva: ©UNICEF Ethiopia/2023/Mulugeta Ayene

Naisten oikeuksien tilanne Etiopiassa

Naisten asema on Etiopiassa miesten asemaa heikompi ja naisten oikeudet ovat useimmille vielä tuntematon käsite. Naisen arvo mitataan usein sen mukaan millainen rooli hänellä on vaimona ja äitinä. Tytöt ja naiset kärsivät haitallisista käytännöistä, kuten lapsi- ja pakkoavioliitoista, sukuelinten silpomisesta ja sukupuoleen kohdistuvasta väkivallasta.

  • Noin 80 prosenttia etiopialaisista naisista kohtaa jonkinlaista syrjintää tai väkivaltaa.8
  • Avioliittojen laillinen ikäraja Etiopiassa on 18 vuotta. Tästä huolimatta 40 prosenttia 20-24 vuotiaista tytöistä päätyy naimisiin ennen täyttä ikää.9
  • Arviolta noin 25 miljoonan etiopialaisen tytön ja naisen sukuelimet on silvottu. Lähestulkoon puolet 15-19 -vuotiaista tytöistä ja naisista on silvottu, vaikka toimenpide on ollut lailla kielletty vuodesta 2004. Yleisintä toimenpide on maaseudulla ja matalamman koulutuksen saaneilla.10
  • Noin 2,6 miljoonaa alakouluikäistä lasta ei käy lainkaan koulua ja heistä yli puolet on tyttöjä. Perinteiset sukupuolinormit, tyttöjen suuri kotityötaakka ja pitkät koulumatkat ovat tyypillisiä koulunkäynnin esteitä.11

Etiopiassa on voimassa varsin progressiivinen sukupuolten tasa-arvoon pyrkivä lainsäädäntö ja ohjelma, jonka tavoitteena on lopettaa lapsiavioliitot ja tyttöjen sukuelinten silpominen vuoteen 2025 mennessä. Haaste ei olekaan lainsäädäntö, vaan haitallisia käytäntöjä ylläpitää ennen kaikkea konservatiivinen ilmapiiri ja syvään juurtuneet käsitykset naisten roolista yhteiskunnassa.12

Synkistä luvuista huolimatta myös parannusta on vuosien saatossa tapahtunut. Sukuelinten silpominen on nykyään harvinaisempaa, kuin aikaisempien sukupolvien aikana ja yhä isompi osa etiopialaisista on sitä mieltä, että vuonna 2004 lailla kielletty haitallinen perinne tulee lopettaa.

Somalialueen vesilähteellä. Kuva: ©UNICEF Ethiopia/2022/Mulugeta Ayene

Solidaarisuuden työ Etiopiassa

Solidaarisuus aloittaa toiminnan Etiopiassa vuonna 2023. Perustamme toimiston maan pääkaupunki Addis Abebaan.

Tavoitteenamme on lopettaa naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ja sukuelinten silpominen sekä edistää naisten toimeentuloa. Toimintamme tulee sijoittumaan itäiseen Somalin osavaltioon, jonka pääkaupunki on Jijiga.

Somalin osavaltio lukeutuu maan köyhimpiin alueisiin; työttömyysaste kipuaa melkein 87 prosenttiin työikäisistä – joskin lukuihin tulee suhtautua hieman varauksella, koska ne eivät sisällä esimerkiksi maataloudessa itsensä työllistäviä henkilöitä. Monet perheet saavat niukan elantonsa karjankasvatuksesta, viljelystä tai polttopuun ja puuhiilen myynnistä.

Ilmastonmuutoksesta kumpuavat sään ääri-ilmiöt vaikeuttavat toimeentuloa ja elantoa: somalialue kärsii äärimmäisestä kuivuudesta, joka tekee maanviljelystä haastavaa. Toisaalta vuonna 2023 rankkasateet ja tulvat ovat aiheuttaneet vahinkoa asutuksille ja maanviljelylle.

Somalialueella on tyypillistä, että tyttöjen kuuluu auttaa vanhempia nuorempien sisarusten kasvattamisessa, osallistua kodin askareisiin ja mennä nuorena naimisiin. Tytöt ovat usein alttiita koulunkäynnin keskeyttämiselle ja lapset tekevät töitä paikatakseen perheiden heikkoa toimeentuloa.

Somalin osavaltiossa sukuelinten silpominen on hyvin yleistä – lähestulkoon jokaisen 15-49 vuotiaan tytön ja naisen sukuelimet on silvottu. Alueella on toistaiseksi onnistuttu vähentämään tapauksia hyvin vähän, noin 0,4 prosenttia vuodessa.13,14

Solidaarisuus tulee pureutumaan näihin ongelmiin yhdessä paikallisten kumppaniensa kanssa.

… nyt kun olet täällä.

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö toimii naisten oikeuksien puolesta Itä-Afrikassa.

Olemme naisiin kohdistuvan väkivallan ja silpomisen vastaisen sekä toimeentuloa edistävän työn asiantuntijoita.

Mutta emme pysty puolustamaan naisten oikeuksia yksin: tarvitsemme uusia sitoutuneita tukijoita rinnallemme.

Olisitko sinä yksi heistä?