Yhteystiedot
Leikkaus mustan ja pinkin taustan välillä. Kuvitus.

Tyttöjen sukuelinten silpominen

Tyttöjen sukuelinten silpominen on äärimmäistä väkivaltaa tyttöjä kohtaan. Se on epätasa-arvon ilmentymä ja ihmisoikeusloukkaus, jolla on kauaskantoisia seurauksia naisen elämään.

Silpominen aiheuttaa lukuisia psyykkisiä, emotionaalisia ja fyysisiä terveyshaittoja ja voi pahimmillaan johtaa tytön kuolemaan.

Solidaarisuus on silpomisen vastaisen työn asiantuntija ja tavoitteenamme on tehdä silpomisesta loppu kaikkialla maailmassa.

Miten Solidaarisuus työskentelee silpomisen lopettamiseksi?

Koulujen loma-aikoina järjestettävät turvaleirit suojelevat tyttöjä silpomiselta. Loma-ajat ovat silpomisen riskiaikaa, koska tytöillä on aikaa toipua toimenpiteestä ja opettajat eivät huomaa asiaa.

Leireillä tytöt oppivat oikeuksistaan ja voivat toimia roolimalleina nuoremmille tytöille, jotta heitäkään ei silvota.

Vaihtoehtoinen riitti auttaa irtautumaan perinteestä. Silpomisperinteeseen liittyy tärkeänä osana toimenpiteen jälkeen tytön kunniaksi järjestettävä juhla, joka on tytöille tärkeä siirtymäriitti lapsesta aikuiseksi.

Myös turvaleirin lopuksi osallistujien kunniaksi järjestetään suuri juhla, jossa ovat mukana tyttöjen perheet ja sukulaiset sekä iso joukko yhteisön vaikuttajia ja päätöksentekijöitä – mutta ilman väkivaltaista toimenpidettä.

Uskonnollisten johtajien ja muiden yhteisön auktoriteettien kanssa tehtävä yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi Somalimaassa uskonnollisilla johtajilla on paljon vaikutusvaltaa ja heidän sanallaan painoarvoa.

Jos he alleviivaavat yhteisössään, ettei silpomisella ole uskonnollista perustaa, häviää osa kulttuurisesta paineesta toimenpiteeseen.

Etenkin Keniassa iso haaste silpomisen vastaisessa työssä on viime vuosina yleistynyt medikalisaatio eli terveydenhuollon ammattilaisten suorittamat ”turvallisemmat” silpomiset, joiden kysyntä on kasvanut kun tieto silpomisen terveysriskeistä on levinnyt.

Vaikka medikalisoitukin silpominen voi vaarantaa tytön terveyden, mielikuvat ”turvallisesta silpomisesta” vaikeuttavat ehkäisytyötä. Siksi koulutamme ja tuemme yhteisöjen terveydenhoitajia ja lääkäreitä vastustamaan perinnettä sen jatkamisen sijaan.

Silpominen ei lopu ulkopuolelta määräämällä, vaan sen juurisyihin puuttumalla ja naisten asemaa parantamalla. Naiset tarvitsevat omia tuloja, itsemääräämisoikeutta ja päätäntävaltaa perheensä ja yhteisönsä asioihin – ja miesten pitää olla mukana prosessissa.

Siksi me rakennamme työn ja toimeentulon mahdollisuuksia ja autamme perheitä ja yhteisöjä purkamaan konflikteja ja ummehtuneita sukupuolirooleja.

Esimerkkeinä ovat erilaiset miesten väliset keskusteluryhmät, kestävän maanviljelyn tukeminen tai vaikkapa kestokuukautissiteiden tuotanto Somalimaassa. Tavoitteenamme on osoittaa, että naisten parempi asema on parempi koko yhteisölle.

Mitä sinä voit tehdä työn tukemiseksi?

Kiitos, että haluat auttaa.

Jos sinulla on mahdollisuus, tarvitsemme lisää lahjoittajia. Kehitysyhteistyön rahoitusnäkymät ovat tällä hetkellä epäselvät, joten me tarvitsemme lisää yksityisiä tukijoita rinnallemme. Voit liittyä kuukausilahjoittajaksi tai tehdä kertalahjoituksen.

Jos haluat auttaa muilla tavoin, hyvä tapa on levittää tietoa omalle lähipiirilleen. Sosiaalisessa mediassa markkinointi on kallista eikä se ikinä peittoa henkilökohtaista suosittelua. Jaa tämä sivu sosiaaliseen mediaan tai hyödynnä vaikka joitain tämän sivun materiaaleista.

Tilaa myös uutiskirjeemme ja pysy kärryillä työmme tuloksista!

200

miljoonaa tyttöä tai naista elää silvottuina maailmassa

3

miljoonaa alle 15-vuotiasta tyttöä on vaarassa joutua läpikäymään silpomisen vuosittain

Mitä tyttöjen sukuelinten silpominen on?

Miksi tyttöjä silvotaan? Mitä vaikutuksia silpomisella on terveyteen? Mitä silpominen on? Alla yhdeksän faktaa ja vastausta yleisimpiin kysymyksiin.

1. Mitä ”silpominen” tarkoittaa?

Silpomisella eli tytön ympärileikkauksella tarkoitetaan kulttuurista perinnettä, jossa vahingoitetaan tytön tai naisen sukuelimiä ilman terveydellisiä syitä.

Silpomisen yleisyys esitelty kartalla.
Kartta esittää silpomistoimenpiteen läpikäyneiden naisten ja tyttöjen osuutta kaikista 15-49-vuotiaista naisista
1. Ei valtioita, joissa silpomisen yleisyys 50-60%. 2. Silpomista ei harjoiteta tai ei tilastoja. Lähde: Unicef, 2022

2. Missä silpomista harjoitetaan?

Silpomista harjoitetaan ympäri maailmaa useiden eri yhteisöjen sisällä. Tyttöjen sukuelinten silpomista harjoitetaan UNICEFin tuoreiden tilastotietojen mukaan 31 maassa, pääasiassa Afrikan länsirannikolta Afrikan sarveen ulottuvalla vyöhykkeellä sekä muutamassa maassa Lähi-idässä ja Aasiassa, kuten Irakissa, Jemenissä ja Indonesiassa.

Silpomista esiintyy myös länsimaissa diasporassa elävien yhteisöjen sisällä.

Solidaarisuus tekee silpomisen vastaista työtä: 

Somalimaassa, jossa arviolta 90–98 % tytöistä ja naisista* on läpikäynyt silpomisen.  

Keniassa kisii-yhteisön parissa, jossa arviolta 68 % tytöistä ja naisista* on läpikäynyt silpomisen. 

Etiopian somalialueilla, jossa arviolta 98,5 % tytöistä ja naisista* on läpikäynyt silpomisen. 

*15-49 -vuotiaista tytöistä ja naisista

3. Liittyykö silpominen johonkin uskontoon?

Mikään uskonto ei vaadi naisten tai tyttöjen silpomista, vaikka sitä joskus perustellaan uskonnolla. Silpomista harjoitetaan esimerkiksi sekä muslimien että kristittyjen keskuudessa, eikä sille ole yksiselitteisiä uskonnollisia perusteita.

Perinne on myös vanhempi ilmiö kuin esimerkiksi islam tai kristinusko. Joissakin yhteisöissä silpomisrituaali ammentaa perustelunsa heimouskonnosta.

henkilö tutkii silpomisen haitoista kertovia opetusmateriaaleja
Solidaarisuus tekee silpomisen vastaista työtä Somalimaassa. Tiedon levittämiseen tarvitaan koulutusta ja materiaaleja. Kuva: Jenni Gästgivar

4. Miksi silpomista harjoitetaan?

Silpomista perustellaan ja oikeutetaan monin eri tavoin ja eri yhteisöillä on perinteelle omat perustelunsa.

Perusteluita silpomiselle voivat olla esimerkiksi seksuaalisuuden kontrollointi, sosiaalinen ja taloudellinen paine, estetiikka sekä uskomukset terveyshyödyistä.

Sosiaalinen paine: Silpominen on siirtymäriitti tytöstä naiseuteen. Monissa yhteisöissä sitä pidetään keskeisenä ja kyseenalaistamattomana osana naiseksi kasvua. Esimerkiksi Kenian kisii-yhteisössä leikkaamattomia naisia saatetaan syrjiä ja pitää ikuisesti lapsina.

Taloudellinen paine: Monin paikoin naiset ovat taloudellisesti riippuvaisia miehistä. Silpomisella pyritään varmistamaan heidän mahdollisuutensa avioliittoon. Monissa yhteisöissä vain leikattu nainen on avioliittokelpoinen.

Seksuaalisuuden kontrollointi: Joissain yhteisöissä uskotaan, että silpominen hillitsee naisen seksuaalisuutta. Sen nähdään lisäävän todennäköisyyttä sille, että tämä on neitsyt avioituessaan, eikä harrasta syrjähyppyjä. Silpomattoman tytön pelätään kasvavan moraalittomaksi ja seksuaaliselta käytökseltään holtittomaksi naiseksi.

Terveydelliset perustelut: Silpomisen uskotaan olevan tytölle hyväksi. Sen nähdään vahvistavan tyttöä, jolloin hän varttuu terveeksi naiseksi. Terveyshaittoja ei välttämättä yhdistetä silpomiseen, vaan kipujen ajatellaan olevan normaali osa jokaisen naisen elämää. Esimerkiksi kenialaisessa kisii-yhteisössä elää uskomus, että ilman ympärileikkausta tytön klitoris jatkaa kasvuaan jopa kymmenien senttien mittaiseksi.

Estetiikka: Joissakin yhteisöissä silvotut sukuelimet ovat kauneusnormi.

5. Missä ovat silpomisen historialliset juuret?

Toistaiseksi ei tiedetä varmasti mistä naisten sukuelinten silpomisen perinne on lähtenyt liikkeelle. Tiettävästi kuitenkin esimerkiksi muinaisessa Egyptissä faaraoiden parissa harjoitettiin silpomista.

1800–1900-luvuilla gynekologit silpoivat naisia esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa vähentääkseen muun muassa hysteriaa, epilepsiaa, masturbaatiota, surumielisyyttä, mielenterveysongelmia ja homoseksuaalisuutta.

Silpomisella ei ole koskaan todistettu olevan mitään terveydellistä hyötyä naiselle.

6. Millaisia erilaiset ympärileikkaustyypit ovat?

Naisten sukuelinten silpomisen eri tyypit on perinteisesti luokiteltu neljään pääkategoriaan. Useimmiten leikkauksia kuitenkin toteuttavat pääasiassa kouluttamattomat kyläkätilöt, alkeellisissa olosuhteissa ja alkeellisilla välineillä. Näin ollen eri tyypit usein sekoittuvat toisiinsa.

Tyyppi I: Leikkauksessa poistetaan klitoriksen huppu, koko klitoris tai klitoris osittain.
Tyyppi II: Leikkauksessa poistetaan pienet häpyhuulet tai sekä pienet häpyhuulet että klitoris tai osa klitoriksesta.
Tyyppi III: Leikkausta kutsutaan infibulaatioksi. Siinä poistetaan kaikki ulkoiset sukuelimet.
Tyyppi IV: Muita haitallisia, usein rituaalinomaisia toimenpiteitä, joissa tytön tai naisen sukuelimiä esimerkiksi viilletään, pistetään, poltetaan kuumalla raudalla tai klitorista tai häpyhuulia venytetään.

Entäs poikien ympärileikkaus?

Jokaisella on oikeus kehon koskemattomuuteen sukupuolesta riippumatta. 

Pysyvän ruumiinvamman aiheuttaminen alaikäiselle lapselle ilman tämän suostumusta on aina väärin ja lapsen fyysisen koskemattomuuden loukkaus.

Lue lisää artikkelista:

Mukana muutoksessa

“Mä luulin ettei ketään kiinnosta mun silpomiskokemus ja kukaan ei halua auttaa, kunnes avasin suuni.”

Aja Daffeh

Miss Afro Diaspora Finland

7. Minkä ikäisenä tytöt silvotaan?

Sukuelinten silpominen suoritetaan yleisimmin nuorille tytöille ennen 15 ikävuotta, tyypillisimmin 4–10 ikävuoden välillä. Nuorimmat ovat vasta muutaman päivän ikäisiä.

8. Kuinka moni nainen ja tyttö elää silpomisen vaikutusten alaisena?

Yli 200 miljoonaa naista ja tyttöä yli 30 maassa on silvottu.

Silpominen on vähentynyt ja perinne on väistymässä monissa maissa. Väestönkasvun takia on kuitenkin odotettavissa, että silvottujen tyttöjen ja naisten määrä tulee kasvamaan merkittävästi seuraavan 15 vuoden aikana.

Suomessa on arviolta 10 000 silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista ja noin 650–3080 Suomessa elävän tytön arvioidaan olevan vaarassa joutua silpomisen uhriksi (lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2019).

Kuva koulutuksesta, jossa käsitellään tyttöjen sukuelinten silpomisen aiheuttamia terveyshaittoja
Koulutuksissa käsitellään muun muassa tyttöjen sukuelinten silpomisen aiheuttamia terveyshaittoja. Kuva: Sarah Waiswa

9. Miten silpominen vaikuttaa naisen terveyteen?

Silpomisesta ei ole mitään terveydellistä hyötyä naiselle, vaan sillä on pelkästään haittavaikutuksia. Silpomisen aiheuttamat haitat voivat olla niin fyysisiä kuin psyykkisiä. Pahimmillaan silpominen voi olla hengenvaarallista.

Välittömiä ja lyhytaikaisia fyysisiä seurauksia voivat olla kova verenvuoro, kipu, kudosten turpoaminen, infektiot ja shokki sekä pahimmillaan kuolema.

Pitkäaikaisia haittoja silpomisesta voivat olla esimerkiksi ongelmat arpeutumisessa, repeämät, virtsaamisvaikeudet, kuukautisveren pakkautuminen, kystat ja krooniset virusinfektiot kuten B- ja C-hepatiitit sekä HIV. Silpomisesta voi seurata raskausajan ongelmia ja synnytykset voivat pitkittyä ja vaikeutua, aiheuttaen pahimmillaan niin äidin kuin vastasyntyneen menehtymisen.

Psyykisiä ongelmia voivat olla post-traumaattinen stressi, painajaiset, itsetunto-ongelmat, masennus ja takaumat. Suhde omaan seksuaalisuuteen voi vaikeutua silpomisen seurauksena.

Lue lisää aiheesta

…nyt kun olet täällä.

Solidaarisuus on kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on parantaa naisten ja tyttöjen asemaa Itä-Afrikassa. Silpominen on yksi alueen räikeimmistä ihmisoikeusloukkauksista, mutta sen vähentäminen ei tapahdu taikaiskusta, vaan vaatii naisten taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman parantamista. 
 
SIksi työssämme pureudumme aina juurisyihin: naisten ja tyttöjen asemaan, heihin kohdistuvaan väkivaltaan ja työhön. Me uskomme, että omat tulot tuovat itsenäisyyttä; itsenäisyys tuo riippumattomuutta ja riippumattomuus parantaa naisten asemaa. 
 
Kaikkea tätä tarvitaan pysyvään muutokseen. 
 
Mutta emme pysty tähän yksin: tarvitsemme pitkäaikaisia ja vaikeinakin aikoina rinnallamme pysyviä tukijoita. Olisitko sinä yksi heistä?