Globaalikasvatuksen materiaalit

Viimeinen pisara

Miten ilmastokriisin kanssa eletään maailman köyhimmillä ja kuivimmilla alueilla? Solidaarisuuden Viimeinen pisara -peli haastaa oppilaat ratkomaan kuivuuteen ja ruokaturvaan liittyviä kysymyksiä. Eri teemojen ja tehtävien myötä nuoret tutustuvat Somalimaan naisten ja miesten elämään ja siihen, miten he sopeutuvat ilmastonmuutoksen ja kuivuuden tuomiin haasteisiin. Tehtävät sisältävät aitoja tarinoita somalimaalaisten itsensä kertomana. Näin kaukaiselta tuntuvat ongelmat tulevat hyvin lähelle.

Somalimaan kuivuudesta halkeileva maa
Somalimaan kuivuus on paikoin lohduton näky.