Kaksi kättä repii kahleita poikki

Naisille elämä ilman väkivaltaa

Naisiin kohdistuva väkivalta on mahdollista lopettaa

Naisiin kohdistuva väkivalta on globaali ongelma. Sukupuolittunut väkivalta on paitsi merkki epätasa-arvosta, se myös jarruttaa taloudellista kehitystä. Kun naiset ovat turvassa väkivallalta, heille aukeaa mahdollisuuksia rakentaa kotiaan, yhteisöään ja maataan.

Naisiin kohdistuva väkivalta on usein syvälle juurtunutta ja sosiaalisesti hyväksyttyä, eikä sitä monin paikoin pidetä ongelmana. Siksi väkivallan kitkeminen lähtee vaiettujen asioiden nostamisesta puheenaiheeksi ja jäykkien sukupuoliroolien haastamisesta. Keskustelun kautta käynnistyy asennemuutos, joka kannattelee pitkälle.

25 %

kenialaisista naisista on joutunut kumppaninsa pahoinpitelemäksi

76 %

somalimaalaisista naisista pitää avioliitossa tapahtuvaa väkivaltaa oikeutettuna joissakin tilanteissa

Näin lopetamme naisiin kohdistuvan väkivallan:

  • Vahingolliset sukupuolinormit ja miesten ja naisten eriarvoisuus ylläpitävät naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. On tärkeää, että vaietusta ongelmasta puhutaan ääneen. Kannustamme sekä naisia että miehiä haastamaan ahtaita sukupuolirooleja ja -normeja. Näin rakennamme pysyvää asennemuutosta sekä turvallisempaa ja tasa-arvoisempaa elämää naisille.
  • Levitämme tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja järjestämme keskusteluryhmiä, joissa käsitellään sukupuolittuneen väkivallan juurisyitä.
  • Tarjoamme naisille työkaluja hakea apua, kun he kohtaavat väkivaltaa, ja koulutamme naisryhmiä järjestämään vertaistukiryhmiä väkivaltaa kokeneille naisille
  • Parannamme naisten asemaa yhteisöissä tarjoamalla heille koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksia.

Mukana muutoksessa

Mary Momanyi lähikuvassa

”Haluan lähettää terveisiä omasta ja koko yhteisön puolesta suomalaisille tukijoille, että jatkamme täällä kaikesta huolimatta paremman maailman luomista naisille.”

Mary Momanyi

Monitoring Officer, Kenia

Faktoja naisiin kohdistuvasta väkivallasta:

Joukko ihmisiä istuu nurmikolla hymyillen ja nauraen

Tuloksia väkivallan vastaisessa työssä

Päätös puuttua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan syntyy yhteisöjen sisällä. Vastuunkantajat ovat aktivoituneet naisten puolestapuhujina monella rintamalla.

Naisten koskemattomuus on ottanut edistysaskeleita. Yhä useammat kyseenalaistavat väkivaltaperinteitä ja uskallus puhua väkivallasta kasvaa. Naiset nousevat ratkaisijoiksi ja heidän käsityksensä itsestä vahvistuu. Vaikuttajat ja miehet ovat alkaneet nähdä miksi on tärkeää edistää naisten asemaa. Naisten kokema väkivalta alkaa olla yhä vähemmän vaiettu tabu.

68 000

hyötyy väkivallan vastaisesta työstämme

80 %

kenialaisista naisista uskaltaa puhua julkisesti naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Lue lisää aiheesta

Auta lopettamaan väkivalta