Kyläkokoontuminen silpomisperinteestä_Sarah Waiswa

Ratkaisumme

Sano se ääneen: miten asenteet muuttuvat?

Kollektiviiset julistukset Solidaarisuuden työn ohjenuorana

Ihmisoikeustyössä ei ole pikavoittoja ja juurtuneiden asenteiden muuttaminen on yksi vaikeimmista tehtävistä. 

Mutta juuri se tuottaa tulosta. Me olemme tutkineet erilaisia vaikuttamisen tapoja silpomisen kitkemiseen Keniassa ja Somalimaassa, ja tulos on selvä: pysyvin muutos syntyy asenteita muuttamalla. Siksi me satsaamme siihen. 

Asenteiden pysyvä muutos on kuitenkin pitkäjänteistä hommaa: muutos voi syntyä ainoastaan, mikäli ihmiset haluavat muutosta ja uskovat muidenkin haluavan. Varsinkin jälkimmäinen ehto on tärkeä: käytännössä ihmiset olettavat muiden käyttäytyvän vakiintuneella tavalla ja uskovat, että heidän on helpointa toimia samoin.

  

Ilmiön taustalla on niin empiirisiä kuin normatiivisia odotuksia, mutta tiivistetysti: jos kukaan yhteisön sisältä korota ääntään, voiko luottaa olevansa muutoksen oikealla puolella? 

Meidän ja muiden organisaatioiden julistukset voivat olla painavia ja perusteltuja, mutta kaikuvat tyhjille korville, jos paikalliset eivät usko muiden samaan yhteisöön kuuluvien perheiden muuttavan käytöstään.  

Me olemme ottaneet työmme ohjenuoraksi yhteisön sisällä tapahtuvan muutoksen ja kollektiiviset julistukset silpomisen lopettamiseksi. Esimerkiksi erilaisten uskonnollisten johtajien, naisryhmien tai muiden yhteisöissä arvostettujen henkilöiden julkisilla ulostuloilla on iso vaikutus muiden toimintaan.

Muutoksen pitää olla autenttinen, syntyä yhteisön sisällä ja tapahtua julkisesti, ei suljettujen ovien takana. Näitä me rakennamme kumppaniemme kanssa.

Miten tämä toimii muualla? 

Senegalissa majaansa pitävä kansainvälinen järjestö Tostan on tehnyt kollektiivisiin julistuksiin perustuvaa työtä jo yli kaksikymmentä vuotta ja sen työn turvin yli 8 500 yhteisöä on yhteisesti päättänyt kieltää silpomisen.   

Työ ei kuitenkaan ala julkisista ulostuloista, vaan se vaatii perusteellista taustatyötä: paikallisten vaikuttajien tunnistamista, heidän mukaan saamistaan ja yhteisön oman, konkreettisen kutsun työn aloittamiselle. Järjestön rooli on toimia fasilitaattorina ja varmistaa työkalujen saatavuus, mutta muutos lähtee rakentumaan aina yhteisön sisältä. 

Toinen kiinnostava esimerkki on Eritreasta, jossa silpomisen vastaista työtä on tehty myös näkyvää tilaa hyödyntämällä: asukkaat ovat laittaneet omien kotiensa oviin tarroja, joissa he kertovat, ettei tässä perheessä silvota tyttöjä. Toimintatapa on onnistunut skaalaamaan työtä nopeasti eri yhteisöihin. 

Tavoite

  • Kitkeä silpomista tehokkaalla ja pysyvän muutoksen tuottavalla tavalla. 
  • Luoda julkinen foorumi, jossa ihmiset voivat yhdessä käsitellä yhteisön vaiennettuja tabuja: silpomiseen liittyy paljon vaikenemista ja olettamuksia muiden käytöksestä. Kun luomme julkista tilaa vaihtoehdoille ja ihmisille irtisanoutua perinteestä, pyrimme osoittamaan, että hiljaisetkaan eivät ole yksin ajatustensa kanssa. 
  • Edesauttaa naisten vahvemman toimijuuden ja aseman rakentumista. 

Mahdollisuudet

  • Yhteisön sisällä syntynyt muutos on todistetusti pysyvämpi, joten sitä kannattaa tavoitella. 
  • Silpomisen väheneminen voi johtaa laajempaan muutokseen: silpomiseen liittyvät komplikaatiot voivat olla este esimerkiksi myöhemmässä työelämässä, johtaa terveydellisiin ongelmiin tai aiheuttaa raskauskomplikaatioita.

    Silpominen on myös yhteydessä koulupudokkuuteen, joten siihen puuttumisella voidaan rakentaa edellytyksiä naisten aseman parantumiselle. 
  • Toimintamalli on skaalautuva: sitä voi panna toimeen kaikissa yhteisöissä, jotka ovat halukkaita kriittisesti tarkastelemaan totuttuja tapojaan.

Haasteet

  • Merkityksen ylläpitäminen: on mahdollista, että toimintatavan yleistyessä siihen aletaan suhtautua tapetinomaisesti. Esimerkiksi Eritreassa on viitteitä tästä. Siksi esimerkiksi me painotamme työssä paljon luovia elementtejä teatterista juhliin. 
  • Lupausten pitämisen seuraaminen on haastavaa. Voimme sanoa, että X prosenttia ihmisistä on sitoutunut muutokseen, mutta emme pysty emmekä halua sanomaan täydellä varmuudella sen johtavan toimenpiteen vähenemiseen samassa suhteessa. 

Missä?

Sijainti: Kenia, Somalimaa.

Toteutus: Osana useimpia hankkeitamme.

Kaipaatko lisätietoa?

… nyt kun olet täällä.

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö toimii naisten oikeuksien puolesta Itä-Afrikassa.

Olemme naisiin kohdistuvan väkivallan ja silpomisen vastaisen sekä toimeentuloa edistävän työn asiantuntijoita.

Mutta emme pysty puolustamaan naisten oikeuksia yksin: tarvitsemme uusia sitoutuneita tukijoita rinnallemme.

Olisitko sinä yksi heistä?