Useampi poika kauluspaidoissa kädet pystyssä

Historiamme

Lue, miten Solidaarisuus on kasvanut ja kehittynyt vuosien varrella.

2023

Aloitamme toiminnan Etiopiassa maan somalialueella. Toiminta ja hankkeet keskittyvät naisiin kohdistuvan väkivallan ja sukuelinten silpomisen lopettamiseen sekä naisten toimeentulon edistämiseen. Etiopiassa tarkoituksena on aloittaa neljä hanketta paikallisten kumppanien kanssa kuluvan vuoden aikana.

2021

Työ Nicaraguassa tulee päätökseensä. Lähes neljän vuosikymmenen aikana saavutetut tulokset luovat uskoa tulevaan: ilmastokestävyyshankkeen päättyessä tuotantojärjestelmien tulot olivat lisääntyneet lähes kolmanneksella.

Työmme jätti jälkensä myös sukupuolten väliseen tasa-arvoon: vaikka vanhat asenteet miesten ja naisten rooleista istuvatkin edelleen tiukassa, keskustelukulttuuri väkivallasta on myös muuttunut avoimemmaksi etenkin nuorten keskuudessa.  

2020
Solidaarisuus täyttää 50 vuotta.

2018
Käynnistämme Keniassa uuden tasa-arvofoorumin, jonka nimessä sana muungano merkitsee yhdessä olemista, yhdessä tekemistä.  Eri alojen asiantuntijat, tutkijat, päättäjät, viranomaiset ja aktivistit kokoontuvat kerran kuussa ratkomaan Kisiin ja Nyamiran alueiden tasa-arvohaasteita, joita naiset kohtaavat päivittäisessä elämässä: väkivalta, sukuelinten silpominen, työllistyminen ja naisten asema.

2017
Silpomaton-kampanjan Tytöt turvaan -joulukeräyksellä kerätään muutamassa viikossa yli 73 000 euroa tyttöjen sukuelinten silpomiseen vastaiseen työhön Keniassa.

2016
Tyttöjen ympärileikkausten vastainen Silpomaton-kampanja käynnistyy alkuvuodesta 2016. Kampanja tuo yhteen suomalaiset ja kenialaiset Muutoksentekijät, jotka haluavat yhdessä lopettaa tyttöjen sukuelinten silpomisen Keniassa. Ensimmäisenä vuonna kampanja tavoittaa yli 33 000 Kisiin alueen asukasta.

Lähes 30 vuotta jatkunut työmme Ugandassa tulee päätökseen kehitysyhteistyömäärärahojen mittavien äkkileikkausten takia.

2015
Solidaarisuus täyttää 45 vuotta. Aloitamme kehitysyhteistyöhankkeen uudessa maassa, Keniassa.

Presidentti Tarja Halonen on Solidaarisuuden entinen puheenjohtaja ja nykyinen kunniapuheenjohtaja.

2014
Teemme kehitysyhteistyötä Nicaraguassa, Ugandassa ja Somalimaassa. Työstämme hyötyy noin 150 000 ihmistä.

2003
Solidaarisuudesta tulee ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö. Olemme myös Reilun kaupan edistämisyhdistyksen perustajajäsen sekä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen.

2001
Lähialueyhteistyö Venäjän Karjalassa alkaa. Teimme kymmenen vuotta uraa uurtavaa perheväkivallan vastaista työtä Sortavalassa. Sortavalan turvakoti toimii yhä esimerkkinä muille, vaikka Solidaarisuuden lähialueyhteistyö loppui keväällä 2012 valtion määrärahaleikkausten vuoksi.

Solidaarisuudesta tulee ulkoasiainministeriön kehysjärjestö.

2000
Aloitamme työn Somalimaassa. Painopisteinä ovat nuorten ammattikoulutus, naisten yhteiskunnallinen osallistuminen sekä tyttöjen sukuelinten silpomisen vastainen työ. Solidaarisuus on ainoa suomalainen kehitysyhteistyöjärjestö, jolla on ollut jo yli 20 vuoden ajan pysyvä toimisto Somalimaassa.

Solidaarisuuden työ Somalimaassa alkoi vuonna 2000.

1989
Solidaarisuus aloittaa ensimmäinen kehityshankkeensa Ugandassa tukemalla kirjapainoa köyhien ihmisten lukutaidon lisäämiseksi.

Sekä Ugandassa että Nicaraguassa työmme painopisteeksi muodostuu maaseutukehitys ja pienviljelijöiden tukeminen. Molemmissa maissa tehdään myös tärkeää perheväkivallan vastaista työtä.

Nicaragua

1985
Solidaarisuus on vaikuttanut vahvasti suomalaisessa kehitysmaaliikkeessä. Vuonna 1985 olimme mukana perustamassa suomalaista globaalien kehityskysymysten asiantuntijajärjestöä, Kepa ry:tä (nyk. Fingo, suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö).

Solidaarisuuden kehitysyhteistyö Nicaraguassa alkoi vuonna 1982.

1982
Toimintamme muuttuu 1980-luvulla kampanjoinnista ja lyhyt­aikaisesta avustamisesta kohti kehitysyhteistyötä, joka alkaa Nicaraguassa vuonna 1982 La Dalian lastenruokahankkeella. Siitä kasvoi aikansa suurin suomalainen järjestöhanke Nicaraguassa.

1970
Suomen sosialidemokraattinen puolue SDP perustaa Solidaarisuuden itsenäiseksi säätiöksi. Alkuaikoina olimme mukana tukemassa vapautusliikkeiden kamppailua yksinvaltaisten hallitsijoiden ja sotilasdiktatuurien kaatamiseksi eri puolilla maailmaa. Toiminta oli markkamääräisesti pientä, mutta poliittisilta ja yhteiskunnallisilta tavoitteiltaan merkittävää.