02.07.2024

Solidaarisuuden vuosiraportti 2023 julkaistu

Muungano Gender Forum

Vuonna 2023 aloitimme toiminnan uudessa ohjelmamaassa Etiopiassa. Saimme myös uuden merkittävän rahoittajan, kun Euroopan Unioni aloitti työmme tukemisen Keniassa.

Lataa vuosiraportti >>

Solidaarisuuden tavoitteena on maailma, jossa yksikään nainen ei kärsi väkivallasta eikä kukaan elä köyhyydessä. Työmme rakentuu kahdesta toisiaan tukevasta osasta: parisuhdeväkivaltaa ja silpomista kitkevästä työstä sekä naisten toimeentuloa vahvistavasta työstä. Toimimme Etiopiassa, Keniassa ja Somalimaassa.

Kulunut vuosi oli nykyisen ohjelman (2022-2025) toinen. Vuonna 2023 Solidaarisuudella oli käynnissä kuusi hanketta Keniassa ja viisi hanketta Somalimaassa. Etiopiassa työmme pääsi viimein alkuun, kun avasimme toimistomme, palkkasimme neljä uutta kollegaa ja ohjelmaa toteuttamaan valittiin kolme uutta yhteistyökumppania.

Vuonna 2023 Solidaarisuuden ohjelma Keniassa tavoitti suoraan lähes 12 700 ihmistä (53 prosenttia tyttöjä/naisia) ja välillisesti yli 38 000 ihmistä. Somalimaassa työmme tavoitti suoraan yli 9500 ihmistä (56 prosenttia tyttöjä/naisia) ja välillisesti lähes 52 000 henkilöä. Kaiken kaikkiaan työmme tavoitti yli 112 000 ihmistä, joista 47 prosenttia oli tyttöjä ja 39 prosenttia naisia.  

Vesikanava Sanaagissa, joka kerää sadevettä

Hankkeemme kunnosti ja rakennutti noin 8 km kastelukanavia ja neljä vedenkeruuallasta Sanaagissa. Projektin myötä 99 prosenttia paikallisista asukkaista saa nyt riittävästi vettä elämisen ja maatalouden tarpeisiin ympäri vuoden. 

Somalimaa

Kumppani: ADO

193 tyttöä valmistui vaihtoehtoisen siirtymäriitin ohjelmasta (Alternative Rite of Passage). Kyseessä on ennaltaehkäisevä toimintamalli, jonka tarkoituksena on opettaa tytöille heidän kehollisista oikeuksistaan ja suojella heitä välittömältä sukuelinten silpomisen uhalta. 

Kenia

Kumppanit: Cecome, Manga Heart

uskonnollinen johtaja osallistui OMBEA-laitteella tiedonkeruuseen Magaalo Qaloocin kylässä tammikuussa 2020. Kuva: Mustafa Hassan Abdilahi

Kaikkiaan 207 uskonnollista ja 120 paikallista vaikuttajaa sai koulutuksen naisten sukuelinten silpomisen haitallisista terveysvaikutuksista, oikeudellisista seurauksista ja islamilaisista näkökannoista. Tavoitteena on saada yhteisön vaikuttajat vastustamaan kaikkia naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja.  

Somalimaa

Kumppanit: SOYDAVO, BVO, YPEER

Luokkahuone sisältä

Ruohonjuuritason paikallisjärjestöille Keniassa rahoitusta myöntävä Grassroots Initiative -hanke käynnistettiin vuonna 2023. Hanke tukee paikallista Kisiin ja Nyamiran kansalaisyhteiskuntaa, joka toimii sukupuolittuneen väkivallan kitkemiseksi. Ensimmäiset kymmenen apurahansaajaa valittiin vuoden 2023 lopulla. 

Kenia

Rahoitus: Euroopan Unioni

Nainen katsoo kameraan ja hymyilee. Hänellä on vasemmassa kädessään kori ja oikeassa kädessään kasvi.

Lähes jokainen (97 prosenttia) toimeentulotyöhön osallistuneista naisista ilmoitti, että heillä on aikaisempaa enemmän vaikutusvaltaa kotitalouksien tärkeissä päätöksissä, esimerkiksi viljeltäviin kasveihin, laitteiden ja maan hankintaan liittyen. Tämä on merkittävä parannus verrattuna vuoden 2021 lähtötasoon (26 prosenttia). 

Kenia

Kumppanit: NNWS and BWCBO

Kenia

Yhä useampi vanhempi suhtautuu kielteisesti tyttöjen sukuelinten silpomiseen. 

Solidaarisuuden työalueilla Kenian Kisiissä ja Nyamirassa yhä useampi vanhempi suhtautuu kielteisesti tyttöjen sukuelinten silpomiseen. Kisiissä 82 prosenttia naisista ja 79 prosenttia miehistä (76 prosenttia ja 67 prosenttia vuonna 2022) suhtautuivat naisten sukuelinten silpomisen kielteisesti, kun taas Nyamirassa vastaava luku on 73 prosenttia naisista ja 64 prosenttia miehistä (71 prosenttia ja 62 prosenttia vuonna 2022). 

Perheet ja yhteisöt irtisanoutuvat julkisesti silpomisperinteestä.

Turvaleirin loppujuhlassa niin vanhemmilla kuin tytöillä itsellään on mahdollisuus irtisanoutua silpomisperinteestä.  

CECOME:n vetämissä hankkeissa naisten sukuelinten silpomista vastustavia julkisia ilmoituksia tekevien perheiden määrä pysyi vakaana 93 perheessä. Manga Heartin toteuttamissa projekteissa silpomisesta irtisanoutuneiden perheiden määrä kasvoi merkittävästi, 64:sta 97:ään.

Parisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten osuus on laskussa. 

Manga Heartin työalueilla Nyamirassa parisuhdeväkivaltaa usein tai joskus kokeneiden naisten osuus on pudonnut vuoteen 2022 verrattuna merkittävästi: 53 prosentista 37 prosenttiin. CECOME:n projektialueilla Kisiissä osuus on vähentynyt 32 prosentista 29 prosenttiin.

Tieto väkivallasta on lisääntynyt ja koulutuksissa perheille on tarjottu uudenlaisia keinoja konfliktinratkaisuun. Naisten puolisoiden osallistuminen koulutuksiin on myös merkittävässä asemassa muutoksessa. Lisäksi luotettujen uskonnollisten johtajien sitoutuminen väkivallan kitkemiseen, konfliktien ratkaisemiseen ja sovitteluun on osoittautunut hyödylliseksi parisuhdeväkivallan esiintymisen vähentämisessä.  

Naisten kyky säästää on hieman parantunut.

Nykyinen talouskriisi heijastui edelleen naisten säästämiskykyyn. Esimerkiksi North Nyamira Women Sacco -osuuskunnan jäsenten säästöt kasvoivat hieman vuodesta 2022, mutta eivät vielä palanneet vuoden 2021 tasolle. Inflaation vuoksi erityisesti perheiden menot muihin kuin elintarvikkeisiin ovat kasvaneet. Lähes kaikki naiset (98 prosenttia) säästävät rahaa viikoittain tai kuukausittain, ja säästöt auttavat vahvistamaan perheiden resilienssiä eli mukautumiskykyä yllättävissä tilanteissa.  

 

Somalimaa

Yhä useampi vanhempi suhtautuu kielteisesti tyttöjen sukuelinten silpomiseen.  

Somalimaassa Solidaarisuudella on käynnissä kolme tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista hanketta. Kahdessa näistä saavutettiin myönteisiä tuloksia: silpomiseen kielteisesti suhtautuvien henkilöiden määrä kasvoi.

Kumppanimme SOYDAVO:n hankkeessa tavoitetuista naisista nyt 37 prosenttia suhtautui kielteisesti silpomiseen (vuonna 2022 31 prosenttia) ja miehistä 41 prosenttia (2022: 19 prosenttia). BVO:n hankkeissa nyt 32 prosenttia naisista suhtautui kielteisesti silpomiseen (2022: 27 prosenttia) ja miehistä 34 prosenttia (2022: 25 prosenttia). YPEER:in hankkeissa puolestaan silpomista vastusti vuoden 2023 mittauksessa 23 prosenttia naisista (2022: 25 prosenttia) ja miehistä 25 prosenttia (2022: 30 prosenttia).

Perheet ja yhteisöt irtisanoutuvat julkisesti silpomisperinteestä.

Solidaarisuuden kumppaneiden SOYDAVO:n ja YPEER:in hankkeissa tehtiin yhteensä 11 julkista julistusta, joissa uskonnolliset johtajat puhuivat julkisesti naisten sukuelinten silpomisen vastaisesta kannastaan TV-väittelyiden, radiolähetysten ja saarnojen kautta.

Kumppanijärjestö BVO puolestaan pitää kirjaa niistä yksittäisistä henkilöistä, jotka ovat sitoutuneet tyttöjen sukuelinten silpomisesta julkisesti. Vuonna 2023 näitä henkilöitä oli 1620.

Parisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten osuus on laskenut. 

SOYDAVO:n vetämässä hankkeessa väkivaltaa usein tai joskus kokeneiden naisten osuus laski 50 prosentista 38 prosenttiin.

Naisten resilienssi äkillisiä muutoksia vastaan on parantunut.

Solidaarisuus pilotoi kumppaninsa ADO:n kanssa laadullista arviointimenetelmää, jolla arvioitiin hyödynsaajien kykyä sopeutua ilmastonkriisiin ja sen aiheuttamiin muutoksiin. Vuoden 2023 kasvukaudet olivat merkittävästi helpompia kuin vuosina 2021-22, mikä osaltaan vaikutti hyvään tulokseen.

Hanke on parantanut merkittävästi yhteisöjen kykyä sietää kuivia kausia ja tulvia: kohteena olevista viljelijöistä 87 prosenttia ilmoitti, että heidän toimeentulonsa on parantunut, ja 98 prosenttia ilmoitti tuotannon ja viljelyn monipuolistuneen keskimäärin viidestä viljelykasvista 12 viljelykasviin. Sadon tuottavuus kasvoi 30–200 prosenttia sadosta riippuen, ja 94 prosenttia vastaajista ilmoitti sadon ja hunajan myynnin lisääntyneen merkittävästi.