Mitä tehdä, jos epäilet jonkun olevan silpomisvaarassa?

Silpominen Suomessa

Suomessa on arviolta 10 000 silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista ja noin 650–3080 Suomessa elävän tytön arvioidaan olevan vaarassa joutua silpomisen uhriksi (lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2019).

Suomi on sitoutunut kansainvälisin sopimuksin edistämään naisten ja lasten ihmisoikeuksia sekä ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on Suomen rikoslain mukaan tulkittavissa törkeäksi pahoinpitelyksi, josta rangaistuksena voi olla 10 vuotta vankeutta. Myös Suomessa asuvan tytön vieminen ulkomaille silvottavaksi on kielletty.

Rikos ei rajaudu vain silpomistoimenpiteen suorittaneeseen henkilöön, vaan myös esimerkiksi tytön perheenjäseneen, joka järjestää toimenpiteen.

THL ja Maahanmuuttovirasto ovat koonneet hyödyllisiä ohjeita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Toimi näin, jos epäilet jonkun olevan vaarassa joutua silvotuksi:

  • Jokaisella, joka saa tietoonsa suunnitteilla olevan sukuelinten silpomisen, on velvollisuus ilmoittaa asiasta poliisille ja lastensuojeluun.
  • Jos epäilet välitöntä väkivallan vaaraa, soita hätänumeroon 112.
  • Jos koet itse olevasi silpomisen vaarassa, ole yhteydessä kehen tahansa turvalliseen aikuiseen: esimerkiksi opettajaan, terveydenhoitajaan, poliisiin tai nuorisotyöntekijään.