28.02.2020

Poikien ympärileikkaus ja tyttöjen silpominen?

Lukuaika 3 min.

Miksi puhutaan poikien ympärileikkauksesta ja tyttöjen sukuelinten silpomisesta?

Työmme tyttöjen sukuelinten silpomisen lopettamiseksi herättää usein kysymyksiä koskien poikien ympärileikkauksia. Koostimme yhteen vastauksemme usein kysyttyihin kysymyksiin.

Mitä poikien ympärileikkauksella tarkoitetaan?

Ei-lääketieteellisellä poikien ympärileikkauksella tarkoitetaan uskonnollisiin tai kulttuurisiin syihin perustuvaa toimenpidettä, jossa pojan siittimestä poistetaan esinahkaa (lähde: THL).

Suomen sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut ohjeistuksen koskien poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta, jossa nostetaan esille muun muassa se, että ympärileikkausta ei saa tehdä, jos poika tai toinen huoltajista vastustaa sitä.

Suomessa alaikäisten poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta ei ole toistaiseksi kielletty lailla, mutta sen katsotaan loukkaavan lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta (lähde: THL).

Eroaako poikien ympärileikkaus tyttöjen sukuelinten silpomisesta?

Tyttöjen sukuelinten silpomista tehdään lukuisilla eri tavoilla. Silpomisesta aiheutuu monenlaisia fyysisiä ja psyykkisiä terveysongelmia, joihin vaikuttavat muun muassa toimenpiteen tekijä, tekotapa, silpomisen laajuus ja leikkausolosuhteet(ks. THL).

Tyttöjen sukuelinten silpomista perustellaan sitä harjoittavissa yhteisöissä useimmiten uskontoon ja kulttuuriin vedoten. Se tähtää tyttöjen ja naisten seksuaalisuuden kontrolloimiseen ja avioliittokelpoisuuteen varmistamiseen. Tyttöjen sukuelinten silpomista ei kuitenkaan edellytetä pyhissä teksteissä.

Poikien ympärileikkaukselle sen sijaan löytyy suorempia perusteluja juutalaisuudesta ja islamista. Siksi poikien ympärileikkausten ehkäisy vaatii eri argumentteja ja toimijoita kuin tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisy.

Mitä mieltä Solidaarisuus on poikien ympärileikkauksista?

Jokaisella on oikeus kehon koskemattomuuteen sukupuolesta riippumatta.

Pysyvän ruumiinvamman aiheuttaminen alaikäiselle lapselle ilman tämän suostumusta on aina väärin ja lapsen fyysisen koskemattomuuden loukkaus.

Miksi Solidaarisuus on keskittynyt tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön?

Solidaarisuuden missiona on naisten ja tyttöjen oikeuksien ja aseman edistäminen. Tyttöjen sukuelinten silpominen on vakava loukkaus naisten oikeuksia ja kehon koskemattomuutta kohtaan. Sillä on usein sekä välittömiä että pitkäaikaisia fyysisiä, henkisiä, ja sosiaalisia haittavaikutuksia. Silpominen on myös kytköksissä koulupudokkuuteen, lapsiavioliittoihin, teiniraskauksiin, ja siten naisten taloudellisesti alisteiseen asemaan.

Vastaukset kysymyksiin antoi Solidaarisuuden tasa-arvoasiantuntija Maria Väkiparta.

Auta lopettamaan tyttöjen sukuelinten silpominen.