Yhteystiedot

Loppu tyttöjen sukuelinten silpomiselle

Silpominen on mahdollista lopettaa

Tyttöjen sukuelinten silpominen on järjestelmällistä väkivaltaa tyttöjä ja naisia kohtaan. Se on äärimmäinen epätasa-arvon ilmentymä, jolla on kauaskantoisia seurauksia naisen elämään. Silpominen aiheuttaa lukuisia psyykkisiä, emotionaalisia ja fyysisiä terveyshaittoja ja voi pahimmillaan johtaa tytön kuolemaan.

Lahjoittajien tuella koulutamme päättäjiä, lääkäreitä, vanhempia, opettajia ja lapsia silpomisen haitoista.

Silpomisperinne on mahdollista lopettaa, kun tieto silpomisen terveyshaitoista ja tyttöjen oikeuksista leviää yhteisön sisällä. Tarvitaan asennemuutosta aina ruohonjuuritasolta alkaen.

200

miljoonaa tyttöä tai naista elää silvottuina maailmassa

3 milj.

alle 15-vuotiasta tyttöä on vaarassa joutua läpikäymään silpomisen vuosittain

Näin lopetamme silpomisen:

  • Toimimme yhteisöissä, joissa silpominen on hyvin yleistä mutta apua on tarjolla vain vähän. Tavoitteenamme on ennaltaehkäistä silpomista ja rakentaa pysyvä asennemuutos.
  • Tunnemme paikallisten elämää. Kumppanijärjestömme rakentavat muutosta sisältäpäin ja lisäävät aiheen ympärillä käytävää keskustelua yhteisössä.
  • Muutoksessa tarvitaan kaikkia: miehet, naiset, päättäjät, viranomaiset, opettajat ja lapset yhdessä. Etsimme paikkoja, joissa pääsemme vaikuttamaan, kuten koulut, nuorisoryhmät, uskonnolliset tilat ja kyläkokoukset.

Mukana muutoksessa

“Mä luulin ettei ketään kiinnosta mun silpomiskokemus ja kukaan ei halua auttaa, kunnes avasin suuni.”

Aja Daffeh

Miss Afro Diaspora Finland

Tuloksia silpomisen vastaisessa työssä

Tärkein vaikutus Solidaarisuuden työssä silpomisen lopettamiseksi on tapahtunut asenteissa ja tiedon määrässä. Silpomisesta on alettu puhua kaikilla yhteiskunnan tasoilla avoimemmin: niin päättäjät, uskonnolliset johtajat ja virkamiehet kuin opettajat, lapset ja mies- sekä naisryhmät puhuvat perinteestä uudella tavalla. Silpomista vastustavia järjestöjä on yhä enemmän. Oppilaat osaavat nimetä silpomisen haittavaikutuksia. Miehet ja naiset ymmärtävät, että silpominen aiheuttaa tytöille ja naisille ongelmia, jotka voivat jatkua läpi elämän.

Kaipaatko lisätietoa silpomisesta?

49 000

ihmistä sai tietoa silpomisen vaaroista

87 %

somalimaalaisista vanhemmista hankealueellamme ymmärtää silpomisen olevan haitallista terveydelle

Grace Kerubo, Kenia

“Sukuelinten silpominen on suurin kauheus, jota yhteisömme tytöt kohtaavat.”

Lue lisää aiheesta