29.02.2024

Silpominen vuonna 2024: jopa 4,4 miljoonaa tyttöä vaarassa, kuolleisuus tartuntatauteja suurempaa

Kello, jossa on kirkkovenetunnus joka kymmenes sekunti

Tänään 6.2. vietetään 13. kansainvälistä silpomisen vastaista päivää, jonka tavoitteena on tehdä ilmiötä tunnetuksi ja auttaa saattamaan haitallinen toimenpide historiaan. YK:n tuoreimman arvion mukaan jopa 4,4 miljoonaa tyttöä on vaarassa tulla silvotuksi vuonna 2024.

Nykyvauhdilla keskimäärin noin joka kymmenes sekunti jossain päin maailmaa tytön terveys ja henki on vaarassa. Jokainen lahjoitus silpomisen lopettamiseksi ratkaisee, sillä jo noin 90 eurolla voidaan säästää yksi tyttö silpomiselta.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on ihmisoikeusloukkaus, joka koskettaa yksilöitä ja yhteisöjä ympäri maailman. Yli 200 miljoonaa naista ja tyttöä on läpikäynyt silpomisen. Vuoden 2023 lopulla julkaistun Birminghamin yliopiston tutkimuksen mukaan silpominen on merkittävin naisten ja tyttöjen kuolleisuuden syy sitä harjoittavissa maissa ja johtaa jopa 44 000 ennenaikaiseen kuolemaan vuosittain. Silpomisen seurauksena naisia ja tyttöjä kuolee enemmän kuin malariaan tai muihin yleisimpiin tartuntatauteihin.

YK:n tuoreimman arvion mukaan tänä vuonna vaarassa tulla silvotuksi jopa 4,4 miljoonaa tyttöä. Laskentatavasta riippuen joka 8-10. sekunti yksi tyttö on vaarassa tulla silvotuksi. Siksi Solidaarisuus kampanjoi silpomisen vastaisena päivänä Joka Kymmenes Sekunti -teeman alla.

“Harva törmää kaukaiselta tuntuvaan ongelmaan – ja vielä harvempi tietää, miten akuutista asiasta on kysymys. Silpomisen lopettaminen on ajankohtaista juuri nyt, sillä jokainen silvottu tyttö on tietysti itsessään liikaa ja siirtää haitallista perinnettä eteenpäin”, kertoo Solidaarisuuden ohjelmajohtaja Maria Santavuo.

”Mikäli olemme myös tosissamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, tulisi silpomisen olla historiaa vuoteen 2030 mennessä. Turhaa aikaa vitkasteluun ei ole, vaan työ silpomisen lopettamiseksi vaatii lisää kierroksia ja rahoitusta.”

Myös tietoisuuden levittäminen aiheesta on tärkeä tapa tukea silpomisen vastaista työtä. Solidaarisuus ja African Care järjestävät silpomisen vastaisena päivänä 6.2. klo 18-19 kaikille avoimen “Miten puhua silpomisesta” -webinaarin, jossa asiantuntijat pohtivat, miten vaikeasta aiheesta voi käydä rakentavaa keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Silpomisen vastainen työ on tasa-arvotyötä

Toisin kuin joskus luullaan, mikään uskonto ei vaadi silpomista. Perinteen jatkaminen liittyy ennen kaikkea vääriin uskomuksiin ja naisten seksuaalisuuden kontrollointiin. Silpominen on sukupuolittunutta väkivaltaa, joka aiheuttaa vakavia terveyshaittoja ja heikentää systemaattisesti naisten yhteiskunnallista asemaa. Silpomisen lopettamisen hyödyt ovat selvät, ja sen myötä vähenee myös koulupudokkuuden ja lapsiavioliittojen riski, ja naisten taloudellinen asema kohenee. 

Silpomisen lopettaminen ei ole yksinkertaista, mutta Solidaarisuus ja lukuisat muut kansalaisjärjestöt ovat löytäneet purevan lääkkeen: asennevaikutustyön, joka lähtee yhteisön sisältä ja jossa tytöille vahingollisia perinteitä korvataan vaihtoehtoisilla muodoilla. Metodin ja eri järjestöjen työn turvin esimerkiksi Keniassa vähintään 20 000 tyttöä on säästynyt silpomiselta.

“Solidaarisuus on tehnyt työtä vaihtoehtoisten riittien parissa vuodesta 2019 ja olemme tänä aikana onnistuneet estämään yli 500 tytön silpomisen. Työn hyödyt myös kertaantuvat nopeasti: positiiviset esimerkit silpomattomuudesta leviävät vauhdilla yhteisöissä ja usein naislinjaa pitkin kulkeva perinne saadaan katkaistua”, Santavuo sanoo.

Johdonmukaisella asennemuutostyöllä on myös saavutettu tuloksia: tyttöjen silpomisen todennäköisyys on YK:n arvion mukaan laskenut yli kolmanneksella viimeisen 30 vuoden aikana.

Graafi, jossa esitetään silpomisen yleisuus
Lähde: Unicef

”Tässä ei tarvita pussillista uusia keinoja, vaan tarpeenmukainen rahoitus sekä aitoa ruohojuuritason pitkäjänteistä ja paikalliset muutosjohtajat mobilisoivaa asennemuutostyötä, jota kansalaisjärjestöt tekevät. Muuten vuoden 2030 tavoite silpomisen saattamisesta historiaan uhkaa jäädä pelkäksi korupuheeksi”, tiivistää Santavuo tilanteen.

Jokainen voi osallistua silpomisen vastaiseen työhön lahjoittamalla ja jakamalla tietoisuutta aiheesta sosiaalisessa mediassa ja omassa tuttavapiirissään. Jokaisella lahjoituksella on merkitystä, sillä jo 90 eurolla voidaan säästää yksi tyttö silpomiselta.

Lisätiedot:

Saara Manelius
Viestintäpäällikkö
saara.manelius@solidaarisuus.fi
Puh: 045 635 2883