Yhteystiedot

Nicaragua

Maailmankartta, jossa korostettu seuraavat maat: Nicaragua, Suomi, Kenia, Somalimaa

Keski-Amerikan kannaksella sijaitseva Nicaraguan tasavalta eli Nicaragua on 6 miljoonan asukkaan valtio, joka kuuluu maantieteellisesti Pohjois-Amerikkaan. Nicaraguan on Keski-Amerikan alueen suurin, mutta harvimmin asuttu maa. Sen rajanaapureita ovat pohjoisessa Honduras ja etelässä Costa Rica.

Pohjois-Nicaragua kuuluu alueisiin, joihin ilmastonmuutoksen tuomat rajut sääilmiöt ja muutokset sadekausirytmissä osuvat ankarasti.

Solidaarisuuden työ Nicaraguassa alkoi vuonna 1982 ja on nyt tulossa päätökseen.

Uusista tiedoista ja taidoista apua kuivuudesta selviytymiseen

Maataloussektori kärsii pahasti ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja ennen kaikkea vesivarojen heikkenemisestä. Ilmastonmuutos uhkaa erityisesti Pohjois-Nicaraguan kuivia alueita, joilla maatalouden ja erityisesti karjatalouden kilpailukyky on jo nyt heikkoa. Keskilämpötilan lievä nousu ja sateiden muutokset vaikeuttavat ratkaisevasti maatalousyrittäjien perinteisten elinkeinojen kestävyyttä ja kannattavuutta.

Maailmanpankin mukaan Nicaraguan köyhyyden takana on koulutuksen vähäisyys ja huono tuottavuus. Esimerkiksi maan tuottavuuden suhteen Nicaraguan maatalousmaa tuottaa pinta-alayksikköä kohden noin 40–60 prosenttia siitä, mitä maa tuottaa El Salvadorissa, Hondurasissa ja Guatemalassa, ja alle 20 prosenttia siitä, mitä maatalousmaa tuottaa Costa Ricassa.

Solidaarisuuden hankkeissa on autettu pienviljelijöitä ja -yrittäjiä parantamaan maatalouden tuottavuutta ja kannattavuutta riskialtteissa ilmasto-olosuhteissa niin, että he saavat tuotannostaan kohtuullisen toimeentulon. Pienviljelijät ovat hankkineet uusia tietoja ja taitoja, joiden avulla he pärjäävät muuttuvissa ilmasto-oloissa. Ratkaisuina ilmastonmuutoksen haasteisiin ovat uudet elinkeinot ja vanhojen tuotantomenetelmien kehittäminen, kuten nautatalouden korvaaminen vuohitaloudella.

Naisten osallisuus tärkeä osa koko yhteisön onnistumista

Yrittäjyyskoulutuksissa on pureuduttu myös miesten ja naisten rooleihin perheissä ja yhteisöissä. Naisten kotitaakka on liian raskas ja se vie heiltä voimia, joita he tarvitsisivat kehittyäkseen luovina tuottajina ja yrittäjinä. Naisten ammatillinen kehitys laatukäsityöläisiksi on hidasta ja vaikeaa, ellei kotitöiden jakamisessa tapahdu muutoksia. Hankkeissamme on kasvatettu naisten mahdollisuuksia osallistua perheiden, tuottajajärjestöjen ja yhteiskunnan päätöksentekoon yhdenvertaisina miesten kanssa.

Solidaarisuuden hankkeissa on myös kiinnitetty erityistä huomiota perheväkivaltaan, joka on Nicaraguassa yleinen ilmiö. Valtaosa nicaragualaisista käsityöläisnaisista ja -miehistä on jossakin elämänsä vaiheessa – yleensä lapsuudessa – joutunut fyysisen ja henkisen väkivallan uhriksi. Väkivallan kierre on katkaistava perheissä niin, että sen enempää tyttöjä kuin poikiakaan ei enää pahoinpideltäisi – ja että valtaa, kuten aikuisten valtaa lapsiinsa nähden, ei ilmaistaisi ja käytettäisi väkivallalla.

Solidaarisuuden hankeissa on tuettu käsityöläisiä kehittymään ammatissaan, saamaan tuotteitaan markkinoille ja löytämään asiakkaita. Tärkeää on, että köyhyydestä nousevat ja nousseet käsityöläiset uskovat itseensä, kykyihinsä ja he kasvattavat osaamistaan yrittäjinä. Käsityöläiset ovat oppineet kehittämään tuotteistaan yhä laadukkaampia ja kuluttajia paremmin palvelevia. Käsityöläisyrittäjät voivat kehittää tuotteitaan jopa maailmanmarkkinoille asti.

 

Hankkeemme Nicaraguassa:

  • Cooperativa Multisectorial Campo Verde Madriz R.L (COMCAVEM) – Empoderamiento y Capacitación de Artesanas y Artesanos. Käsityöläisten voimaannuttaminen ja kapasiteetin vahvistaminen.
  • Cooperativa Multisectorial Campo Verde Madriz R.L (COMCAVEM) – Agricultura resiliente y sostenible – Adaptación de la agricultura en zonas áridas al cambio climático Consolidación y conclusion de los procesos de desarrollo. Ilmastokestävä maatalous – maatalouden sopeuttaminen ilmastonmuutokseen kuivilla alueilla. Kehitysprosessien lujittaminen ja loppuunsaattaminen.