08.12.2023 Saara Manelius

Hunajan avulla kohti ilmastokestävää toimeentuloa 

Lukuaika: 4 min

Kuvassa joukko somalimaalaisia mehiläistarhureita suojapuvuissa työskentelee mehiläispesien äärellä

Ilmastokriisi vaikeuttaa voimakkaasti ihmisten elämää Solidaarisuuden toiminta-alueella Somalimaassa. Kuivuuden vaikutukset osuvat kovimmin paimentolaisiin ja maanviljelijöihin, joiden onkin pyrittävä monipuolistamaan toimeentuloaan. Mehiläistarhaus on yksi keino, jolla myös naiset voivat löytää uusia tulonlähteitä.

Kuivuus on ollut Somalimaassa pitkään niin äärimmäistä, että kuivimmilla alueilla kulutetaan jo fossiilista vettä, joka on säilynyt pohjavesimuodostelmissa tuhansia vuosia. Fossiilinen vesi uusiutuu hyvin hitaasti, ja sen käyttö lisää riskiä suolan kertymisestä maaperään – eli pahentaa viljelyyn liittyviä ongelmia kuivilla alueilla entisestään. 

Solidaarisuuden työ ei – Somalimaan äärimäisissä olosuhteissakaan – ole luonteeltaan katastrofiapua. Sen sijaan hankkeissamme etsitään ratkaisuja muuttuneeseen ilmastoon sopeutumiseen, tulevien muutosten ennakointiin ja niihin valmistautumiseen. Sadevedenkeruualtaat, vettä säästävät tippakastelujärjestelmät ja kuivuutta sietävät viljelylajikkeet ovat esimerkkejä sopeutumista tukevasta työstä. 

Naiset mukaan etsimään ratkaisuja toimeentulohaasteisiin

Eräs tärkeä osa ilmastokriisiin varautumista on toimeentulon monipuolistaminen. Aiheen merkittävyydestä huolimatta naiset sivuutetaan usein toimeentuloa käsittelevissä keskusteluissa. Solidaarisuuden tukemissa hankkeissa keskitytäänkin etsimään ansaintakeinoja, joissa myös naiset voivat päästä alkuun ja kehittyä. 

Mehiläispesät tarjoavat naisille uuden yrittäjyyden muodon: hunaja on itäafrikkalaisessa ruokavaliossa paljon käytetty raaka-aine, jota on tyypillisesti muodossa tai toisessa tarjolla lähes jokaisella aterialla. 

Mehiläistarhaus tarjoaa toimeentulomahdollisuuksia erityisesti naisille, sillä siinä alkuun pääsemiseen ei tarvita isoa pääomaa – eikä suurta maa-alaa, jota naisilta usein uupuu. Tarhaus ei vaadi pitkäkestoista poissaoloa kotoa, joten naiset pystyvät työskentelemään tarhureina myös heille lankeavan hoivavastuun rinnalla. Aggressiivisten mehiläislajikkeiden kanssa toimimiseen tarvitaan erityisosaamista, jota on tarjolla esimerkiksi Solidaarisuuden tukemissa hankkeissa. 

Lisätuloja ja osallisuutta päätöksenteossa

Mehiläistarhaus avaa parhaimmillaan naisille myös ovia yhteisön päätöksentekoon: siitä saatavat tulot ovat merkittäviä suhteessa työmäärään ja talouksien muihin tuloihin, ja tarhauksen vaatimat järjestelyt asettuvat luontevasti osaksi yhteisön muita tulonhankkimiskeinoja.  

Mehiläiset tarvitsevat mettä, eli käytännössä kukkia, jotta ne voivat tuottaa hunajaa. Alueella on tyypillisesti miesten harjoittamaa kasvien viljelyä varten rakennettu sadevedenkeruualtaita. Kun pesät sijoitetaan altaiden lähistölle, ja samaan kosteaan maaperään istutetaan hedelmäpuita, saavat mehiläiset mettä ja hedelmäpuut pölyttäjiä. Niin tarhurit kuin viljelijät hyötyvät. 

…nyt kun olet täällä.

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö toimii naisten oikeuksien puolesta Itä-Afrikassa.

Olemme naisiin kohdistuvan väkivallan ja silpomisen vastaisen sekä toimeentuloa edistävän työn asiantuntijoita.

Mutta emme pysty puolustamaan naisten oikeuksia yksin: tarvitsemme lisää sitoutuneita tukijoita rinnallemme.

Olisitko sinä yksi heistä?

  

Kirjoittaja