22.05.2019

Yhteisiä ratkaisuja tarvitaan – lue vuosikertomuksemme

Lukuaika 2 min.

Tyttö-aamulla-pihamaalla_kuva-Nyasha-Kadandara

Vuonna 2018 Solidaarisuuden teemat olivat ajan­kohtaisempia kuin koskaan. Naisten aseman parantaminen ja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin vastaaminen vaativat yhteisiä ratkaisuja.

Naisten asema ja ilmastonmuutos ravistelivat maailmaa vuonna 2018. Pitkään ajamamme teemat ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan.

Onneksi kuluneeseen vuoteen mahtui myös paljon onnistumisia ja edistysaskeleita otettiin.

Lue vuoden 2018 vuosikertomuksemme >>

Tyttöjen sukuelinten silpomisen vastainen työ sai liikkeelle kokonaisia yhteisöjä Somalimaassa ja Keniassa.

Pikkutyttö-talossa_kuva-Nyasha-Kadandara

Kuva: Nyasha Kadandara

Eri maissa avattiin keskusteluja naisten aborttioikeudesta ja kehon koskemattomuudesta.

Silpominen nousi valokeilaan myös Suomessa järjestöjen ja vaikuttajien aktiivisen kampanjoinnin ansiosta.

Pohdimme Solidaarisuudessa keinoja, joilla tuoda lähes kahden vuosikymmenen kokemus silpomisen vastaisesta työstä suomalaiseen keskusteluun. Kaikkein tärkeintä on saada aikaan muutos sisältäpäin.

Naisten asemasta käytiin globaalia keskustelua

Naisten asema nousi globaalisti monissa paikoissa esille, kun eri maissa avattiin keskusteluja esimerkiksi naisten aborttioikeudesta ja naisten kehon koskemattomuudesta.

Selvää on, että naisten asema on edelleen vaa’ankielellä ympäri maailman.

Nainen-työkalu-olalla_valokuva-Nyasha-Kadandara

Kuva: Nyasha Kadandara

Keniassa käynnistimme tasa-arvofoorumin, jonka nimessä sana muungano merkitsee yhdessä olemista, yhdessä tekemistä.

Eri alojen asiantuntijat, päättäjät, viranomaiset ja aktivistit kokoontuvat kerran kuukaudessa muungano­hengessä ratkomaan haasteita, joita naiset kohtaavat päivittäisessä elämässä.

Somalimaassa naisten osaaminen ja kyvykkyys vahvistui monella tasolla. Tämä näkyi esimerkiksi naisten osallistumisena taloudelliseen toimintaan ja pääsynä paikallismarkkinoille.

Osallistumalla osuuskuntiin, naiset ovat saaneet hankittua hallintaoikeuden käyttämilleen maa­-alueille.

Osuuskunnan naiset kasvihuoneensa edustalla juomatauolla. Kuva: Siru Aura

Osuuskunnan naiset kasvihuoneensa edustalla juomatauolla. Kuva: Siru Aura

Toimeentulon vahvistaminen rakentaa luottamusta

Toimeentulo rakentaa pohjaa luottamukselle, jonka kautta on ollut mahdollista puuttua yhä syvemmin tyttöjen ja naisten kokemaan väkivaltaan.

Esimerkiksi silpomisen vastainen työ nivottiin vuoden aikana osaksi useita toimeentuloa kehittäviä hankkeita Somalimaassa. Aloimme kehittää Health & Business -toimintamanuaalia, jossa kiitosta saanut toimintatapamme väkivallan sekä silpomisen vastaisen työn ja taloudellisen vahvistumisen yhdistämisestä kirkastuu yhä selkeämmäksi.

Ilmastokriisi on jatkuva uhka toiminta-alueillamme

Myös ilmastokriisi on ravistellut koko maailmaa.

Ilmastonmuutoksen myötä pitkittyneet kuivuuskriisit ovat ohjanneet Solidaarisuutta investoimaan veteen ja kehittämään yhä kestävämpiä vesiratkaisuja sekä uudenlaisia elinkeinoja.

Ne ovat tuottaneet tulosta, kun pienviljelijöiden tulot ja kuivien alueiden vesivarannot ovat olleet kasvussa.

Kuivuuden runtelema maa Somalimaan maaseudulla. Valokuva: Samuli Tarvainen

Kuivuuden runtelema maa Somalimaan maaseudulla. Kuva: Samuli Tarvainen

Väkivaltaisuuksia ja poliittista levottomuutta

Nicaraguan levoton poliittinen tilanne sai suomalaiset järjestöt vetoamaan ulkoministeriin, jotta hän ottaisi kantaa väkivaltaisuuksien lopettamiseksi alueella.

Huolestuttavasta tilanteesta huolimatta esimerkiksi investointimme vedenkeruuseen ja veden kestävään käyttöön on tuottanut merkittävää kasvua pienviljelijöiden tuloissa. Sama toimintamalli on sopinut Somalimaan kuivuuskriisin ratkaisujen rakentamiseen.

Lue vuoden 2018 vuosikertomuksemme >>

Pienelläkin lahjoituksella on suuri vaikutus.