06.03.2020

Tyttöjen sukuelinten silpominen on väkivaltaa — mutta ei kaikkien mielestä

Lukuaika 4 min.

Monen tytön kohtalona on joutua ympärileikkaukseen joululomalla.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Sukuelinten silpomista ei kuitenkaan mielletä väkivallaksi niissä yhteisöissä, joissa silpomista harjoitetaan. 

Tyttöjen sukuelinten silpominen koskettaa maailmassa vähintään 200 miljoonaa tyttöä ja naista. Sukuelinten silpominen rikkoo tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia ja on mainittu muun muassa YK:n Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa julistuksessa. 

Keskeistä on loukkaus kehon koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta kohtaanSukuelinten silpominen tehdään ilman lapsen suostumusta ja se tuottaa pysyvän ruumiinvamman. 

Toimenpide on peruuttamaton ja sillä on kauaskantoisia seurauksia tytön ja naisen elämään. 

”Se, mitä pidetään normaalina, vaihtelee kulttuureittain.”

“Solidaarisuus toimii ihmisoikeusperustaisesti ja vastustaa tyttöjen sukuelinten silpomista, sillä se rikkoo lapsen oikeutta elää mahdollisimman terveenä ja turvassa”, summaa Solidaarisuuden tasa-arvoasiantuntija Maria Väkiparta. 

Väkiparta muistuttaa, että se, mitä pidetään normaalina, vaihtelee kulttuureittain. 

“Länsimaisin silmin itsestäänselvyyksinä pitämämme asiat, kuten silpomisen väkivaltaisuus, näyttäytyvät toisenlaisena silpomista harjoittavissa yhteisöissä. Näissä yhteisössä silpomisen läpikäyminen on osa normaalia lapsuutta ja pyrkii turvaamaan tytölle mahdollisimman hyvän tulevaisuuden ja aseman yhteisössä”, Väkiparta sanoo.  

Kisii-tyttöjä

Äideillä on halu turvata tytärtensä mahdollisuudet avioitua ja sen vuoksi he jatkavat silpomisperinnettä. Kuva: Ulla Sarén

 

Miten tyttöjen silpominen liittyy sukupuolten väliseen tasa-arvoon? 

Perimmäinen syy sukuelinten silpomiselle on miesten ja naisten eriarvoisuusmiehillä on taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen ylivalta yhteisöissä, joissa silpomista esiintyy. 

“Käytännössä se tarkoittaa, että vallan kahvassa on lähes yksinomaan miehiä, jotka myös päättävät, mitä tytön ja naisen keholle voi tehdä”, Väkiparta sanoo. 

Silpominen ruokkii ja ylläpitää naisten alisteista asemaa entisestään. Nuorena avioituneet tytöt jättävät usein koulun kesken ja saavat nuorina lapsia, minkä takia he ovat taloudellisesti riippuvaisia miehistään 

“Tyttöjen sukuelinten silpominen on patriarkaalista väkivaltaa, joka sekä johtuu naisten alisteisesta asemasta että ylläpitää sitä monella tasolla läpi tytön ja naisen elämänkaaren”, kiteyttää Väkiparta.

 

5 syytä, miksi Solidaarisuus parantaa tyttöjen ja naisten asemaa:

  • Kestävän kehityksen tavoitteiden (Agenda 2030) saavuttamisessa on ratkaisevaa edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja vahvistaa naisten asemaa.
  • Agenda 2030 kestävän kehityksen viides tavoite sisältää pyrkimyksen lopettaa kaikki haitalliset perinteet, kuten naisten sukuelinten silpomisen vuoteen 2030 mennessä.
  • Autamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä haurailla alueillaVahvistamalla naisten asemaa ja naisten oikeuksia vaikutamme myös sukuelinten silpomista ja muuta sukupuolittunutta väkivaltaa ruokkivaan miesten ja naisten eriarvoisuuteen.
  • Naisten aseman parantaminen hyödyttää koko yhteisöäNaisten parantuneen toimeentulon ansiosta entistä useammalla tytöllä on mahdollisuus päästä kouluun, sillä nainen käyttää usein rahansa lasten koulumaksuihintarvikkeisiinruokaan ja on valmis auttamaan muita.
  • Naisen omat tulot lisäävät perheen taloudellista valmiutta kohdata yllättäviä tilanteita ja selvitä yli kriisikausien, etenkin jos tulot tulevat eri lähteestä kuin miehen tulot. 

Miesten ja naisten eriarvoisuuteen voidaan puuttua parantamalla naisten asemaa ja naisten mahdollisuuksia toimeentuloon, päätöksentekoon ja itsemääräämisoikeuteen. Kuva: Meeri Koutaniemi

Auta lopettamaan tyttöjen sukuelinten silpominen.