27.05.2020

Solidaarisuus edisti tyttöjen ja naisten asemaa tuloksellisesti

Lukuaika 4 min.

Kuvassa äiti ja tytär Kaltun ja Hamdi Somalimaasta punovat yhdessä sisalkoria

Työ tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi otti viime vuonna edistysaskelia. Keräsimme yhteen vuoden merkittävimmät tulokset.

Tyttöjen sukuelinten silpomisen ja naisiin kohdistuvan väkivallan taustalla vaikuttaa naisten heikko ja alisteinen asema suhteessa miehiin. Sen vuoksi keskitymme työssämme väkivallan juurisyihin ja autamme naisia nousemaan uhreista oman elämänsä ratkaisijoiksi.

Lue koko vuoden 2019 vuosikertomuksemme täältä (pdf, sisältö ei saavutettava).

Naisten luottamus omiin kykyihin kasvoi 

Saavutimme viime vuonna konkreettisia tuloksia tyttöjen ja naisten oikeuksien toteutumisessa 

Yhä useampi tyttö ja nainen tuntee omat oikeutensa, on itsevarmempi ja luottaa omiin kykyihinsä.  

Asennemuutostyö vaatii ihmisten laajaa osallistamista aina kylätasolta yhteiskunnan päättäjiin. Merkittävin edistysaskel otettiin ihmisten asenteiden muuttamisessa: 

Keniassa hankkeisiimme osallistuneet miehet ovat muuttaneet näkemyksiään tyttöjen ja naisten oikeuksista ymmärrettyään, millaisia negatiivisia vaikutuksia tyttöjen silpomisella ja naisiin kohdistuvalla väkivallalla on. Miehet antavat nykyään myös arvoa perheen kanssa vietetylle ajalle ja haluavat antaa aikaansa poikien lisäksi myös tyttärilleen. 

Naisiin kohdistuvasta väkivallasta on alettu kaiken kaikkiaan puhua avoimemmin yhteisöissä, kun se aiemmin on ollut vaiettu aihe. Tyttöjen silpomista vastustavia ihmisiä on yhteisöissä entistä enemmän ja Solidaarisuuden tuella yhä useampi tyttö on turvassa sukuelinten silpomiselta.  

Kisii-heimon kulttuuriin sopivaa vaihtoehtoista siirtymäriittiä tytöstä yhteisön aikuiseksi jäseneksi kehitettiin eteenpäin. 

Somalimaassa koettiin historiallinen hetki, kun kaikki sukuelinten silpomisen muodot kieltävä lakiesitys eteni käsittelyyn ja sai työ-, sosiaali- ja perheministeriön tuen. Kattojärjestö NAFISin tuella valmisteltu lakiesitys kieltää sukuelinten silpomisen kaikki muodot ja tekee silpomisesta rangaistavan teon niin vanhemmille, huoltajille, perinteisille ympärileikkaajille kuin terveydenhuollon ammattilaisille. 

Etenkin vakavimman silpomisen muodon kannatus on Somalimaassa laskussa. Solidaarisuus ja NAFIS jatkavat tapaamisia ministeriöiden kanssa, jotta laki hyväksytään. 

Tasa-arvoa edistävät keskustelutilaisuutemme Keniassa Kisiin alueella ovat lunastaneet paikkansa järjestöjen, tutkijoiden ja viranomaisten turvallisen vuoropuhelun foorumina. Solidaarisuus kokoaa kerran kuukaudessa eri alojen asiantuntijat, päättäjät ja aktivistit yhteen pohtimaan naisiin kohdistuvan väkivallan juurisyitä ja ratkaisemaan isoja kysymyksiä koskien naisten heikkoa asemaa. 

Kenian Nyamiran ja Kisiin aluehallinnon edustajat sitoutuivat viime vuonna pidettyjen tasa-arvofoorumiemme pohjalta edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa yhteisöissään.

Vuoden 2019 tuloksia silpomisen vastaisessa työssä Keniassa ja Somalimaassa:  

 • Yhteensä 7 500 ihmistä osallistui silpomisen vastaisiin tilaisuuksiin vuoden aikana.  
 • Tieto silpomisperinteen vaaroista tavoitti yhteensä 49 000 ihmistä.  
 • Pienten lasten vanhemmille järjestettiin keskustelutilaisuuksia, jotta he ymmärtävät silpomisen terveysriskit ja säästäisivät tyttönsä silpomiselta.  
 • Työstä hyötyi yhteensä yli 16 500 lasta vuoden aikana.  
 • Yhteensä 1 600 mielipidevaikuttajalle kerrottiin silpomisperinteen haitoista, jotta he voivat jakaa tietoa eteenpäin yhteisöissään.  
 • Somalimaassa tieto silpomisen vaaroista levisi viime vuonna laajalle yleisölle, kun 30 toimittajaa teki aiheesta tv- ja radiolähetyksiä.  
 • Keniassa silpomisen riskikuukausina järjestetyille kolmelle turvaleirille osallistui yhteensä 400 lasta. 
Nura katsoo hymyillen kameraan

Nura säästyi sukuelinten silpomiselta, kun hänen vanhempansa saivat Solidaarisuuden koulutuksen silpomisen vaaroista. Kuva: Nyasha Kadandara

Toimeentulon tukemista ilmastoherkillä alueilla 

Paransimme viime vuonna heikossa asemassa olevien ihmisten toimeentuloa Somalimaassa ja Nicaraguassa. Molemmat alueet ovat ilmastoherkkiä ja ilmastonmuutoksen seuraukset tekevät haasteelliseksi viljelyn perinteisin menetelmin. Paransimme 1 300 maatilan ilmastokestävyyttä ja autoimme satoja perheitä selviytymään ilmastoherkillä alueilla. 

Keniassa käynnistettiin naisten toimeentuloa ja väkivallan vastaista työtä yhdistävän työn suunnittelu. 

Tukemalla ihmisten toimeentuloa syrjäisissä ja ilmasto-olosuhteiltaan haastavissa kylissä, olemme onnistuneet lisäksi rakentamaan luottamusta paikallisiin yhteisöihin ja klaaneihin. Tämän turvin voimme vaikuttaa syvälle juurtuneisiin perinteisiin ja vaiettuihin aiheisiin, kuten naisten kokemaan väkivaltaan ja tyttöjen sukuelinten silpomiseen 

Taloudellisesti voimaantunut nainen voi auttaa paitsi perhettään, myös koko yhteisöään eteenpäin ja edistää yhteiskunnan myönteistä kehitystä. Naisten toimeentulon tukeminen auttaa naisia taloudelliseen itsenäisyyteen ja kasvattaa naisten asemaa yhteisön silmissäParantunut asema rohkaisee naisia hallitsemaan omaa elämäänsä ja osallistumaan päätöksentekoon. 

Nicaraguassa naiset tienasivat maataloustyössämme vuonna 2019 ensimmäistä kertaa miehiä enemmän. Käsityöläisverkosto onnistui nostamaan myynnin poliittista kriisiä edeltävälle tasolle tuotekehittelyn avulla.

Vuoden 2019 tuloksia toimeentuloa tukevassa työssämme Somalimaassa ja Nicaraguassa:

 • Yhteensä 200 hehtaaria maaperää saatiin suojeltua eroosiolta istuttamalla kasveja ja puita sekä rakentamalla tulvavalleja ja kastelukanavia.  
 • Yhteensä 1 300 maatilan ilmastokestävyyttä parannettiin Nicaraguassa ja Somalimaassa.  
 • 1 000 ihmistä sai sadevedenkeruualtaiden tai kastelujärjestelmien ansiosta vettä viljelmilleen Somalimaassa ja Nicaraguassa.  
 • Somalimaassa sadevedenkeruualtaiden kasteluvesi mahdollisti paremman sadon ja perinteisten viljelykasvien myyntitulot kasvoivat.  
 • Somalimaan 100 sisäistä pakolaista oppi lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan ja yrittäjyystaitoja. 
 • Nicaraguassa toimintaamme osallistuvat maatilat työllistivät täysipäiväisesti 180 työntekijää ja 225 kausityöntekijää.  
 • 744 yrittäjää sai tukea Somalimaassa ja Nicaraguassa.  
 • Pohjois-Nicaraguan käsityötuotteiden tuotemyynti kasvoi 50 % onnistuneen markkinoinnin ja tuotekehitysstrategian ansiosta.  

Lue koko vuosikertomus täältä (pdf, sisältö ei saavutettava).

Kadra punoo sisalkoria

Kadra saa omia tuloja perheensä elättämiseksi sisalkorien valmistuksesta ja myynnistä. Kuva: Nyasha Kadandara

Sinä voit auttaa.