21.10.2021 Anju Marjamaa

Solidaarisuus antaa sitoumuksensa sukupuolten tasa-arvon puolesta Generation Equalityyn

Lukuaika 3 min.

Nainen kirjoittaa selin taululle

Solidaarisuus on mukana YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin koordinoimassa Generation Equality -kampanjassa, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Annamme kattavat sitoumuksemme tasa-arvon edistämiseksi sukupuolittunutta väkivaltaa vastaan.

Generation Equality on merkittävä kansainvälinen sukupolvien tasa-arvofoorumi ja kampanja, joka edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia. Sen tavoitteena on vauhdittaa erityisesti niitä tasa-arvotavoitteita, joiden osalta kansainvälinen kehitys on ollut hidasta. Kerran viidessä vuodessa järjestettävän foorumin  keskiössä ovat etenkin pitkän aikavälin muutokset kansainvälisesti tarkasteltuna.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin koordinoimalla kampanjalla on tärkeä rooli merkittävien muutosten edistämisessä tuleville sukupolville. Kampanja houkuttelee kansainvälisiä järjestöjä sekä muita yhteiskunnallisia toimijoita tekemään sukupuolten tasa-arvoa koskevia sitoumuksensa ja varmistamaan tasa-arvotyön konkreettiset ja kestävät tulokset. Myös me olemme mukana.

Sitoumuksemme: silpomisen ehkäisy osaksi kaikkea hanketyötä

Solidaarisuuden strategisena tavoitteena on olla keskeinen ratkaisija tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaisessa työssä Itä-Afrikassa. Koska tyttöjen sukuelinten silpominen on sukupuolittunutta väkivaltaa, annamme sitoumuksemme osana sukupuolittuneen väkivallan koalitiota (Gender Based Violence, GBV). Sitoutumisemme on tällä hetkellä ainoa suomalainen sitoumus GBV-koalitiossa, jota johtavat mm. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women, maailman terveysjärjestö WHO ja Kenia.

Ulkoisesti sitoudumme:

  • Ehkäisemään tyttöjen sukuelinten silpomista (FGM) kaikessa 2022-25 ohjelmatyössämme Keniassa, Somalimaassa ja Etiopiassa yhdessä paikallisten kumppanijärjestöjemme kanssa.
  • Kohdennettujen FGM-toimenpiteiden lisäksi läpileikkaamaan FGM-ehkäisytyötä osaksi
    toimeentulon vahvistamiseen tähtäävää työtä
  • Osallistamaan FGM-ehkäisyyn ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen perinteisiä ja uskonnollisia johtajia, miehiä ja poikia, ja kouluttamaan naisia ja tyttöjä tunnistamaan ja vaatimaan oikeuksiaan keholliseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen.

Sisäisesti sitoudumme:

  • Tukemaan omaa ja kumppaneidemme henkilökuntaa tunnistamaan yhteisölähtöisiä strategioita silpomista ylläpitävien haitallisten sukupuolistereotypioiden, -normien ja –hierararkioiden haastamiseksi.

  • Keräämään ohjelmaalueillamme systemaattisesti dataa tiedon, asenteiden ja käyttäytymiseen muutoksesta silpomiseen liittyen, ja jakamaan tietoa poliittisten päätösten tueksi.

Yhdessä tasa-arvon puolesta

Solidaarisuudessa kaikki toimintamme pohjaa arvoihin, ja jo itsessään termi ”solidaarisuus” viittaa tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Haluamme osallistua sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen niin omassa toiminnassamme kuin sen ulkopuolella. Siksi meille on tärkeää sitoutua tekemään tasa-arvoa todeksi.

Uskomme, että Generation Equalityn eli sukupolvien tasa-arvon eteen työskentelevät tahot ovat suunnannäyttäjiä sukupuolten tasa-arvon toteutumisessa. Yhdessä sitoudumme rakentamaan parempaa maailmaa kaikille naisille ja tytöille.

Tule mukaan lopettamaan silpominen

Kirjoittaja