Yhteystiedot

Työmme naisten taloudellisen aseman parantamiseksi

Opetuspuutarha Keniassa.
Opetuspuutarha Keniassa. Kuva: open Hand Studios

Naisten taloudellinen voimaantuminen hyödyttää koko perhettä ja yhteisöä. Siksi keskitymme erityisesti naisiin. Naiset tarvitsevat tietoa ja taitoja. Usein on aloitettava perusteista, kuten luku- ja kirjoitustaidosta.

Pienyrittäjyyden tulee olla kannattavaa ja ratkaisujen on oltava ilmastokestäviä. Näin luodaan hyvinvointia sekä naisille että miehille. On tärkeää varmistaa, että naisiin kohdistuva väkivalta ei estä naisia harjoittamasta yritystoimintaa. ​Vahvistamme naisten roolia ja ääntä päätöksenteossa niin yhteisön tasolla kuin laajemminkin.

Mukana työssämme on yrityksiä ja tutkijoita, jotka auttavat löytämään taloudellisesti kannattavia ratkaisuja koko yhteisölle.

Somalimaa

Somalimaan ruokaturva on maailman heikoimpia. Suurimmat syyt tähän ovat kuivuus ja äärimmäinen köyhyys. Somalimaa on enimmäkseen kuivaa puoliaavikkoa, jonka pinta-alasta alle kymmenen prosenttia on viljelykelpoista ja siitäkin alle puolet on viljeltyä.

Naisten hallinnoimissa kasvihuoneissa tuotetaan vihanneksia paikallisille markkinoille myytäviksi. Isot sadevedenkeruualtaat yhdistettynä kasvihuonetuotantoon on tehokas tapa saada vihreää keskelle puoliaavikkoa. On tärkeää varastoida sadevettä ja kehittää kastelujärjestelmiä, tuoda vettä yhä useammalle perheelle, kehittää naisten ja miesten maatalouteen liittyviä taitoja ja auttaa pientuottajia tuottamaan laadukkaita tuotteita, joilla on kysyntää.

Uusi elinkeino on sisal-kasvin viljely, joka tuo maaseudun naisille työllistymis- ja ansaintamahdollisuuksia.

Sisalin tuotantoa lisätään ja naisten taitoja valmistaa sisal-käsitöitä vahvistetaan. Tuotteiden laatua ja myytävyyttä parannetaan muotoilulla. Naisille opetetaan perustaitoja, kuten lukeminen ja laskeminen, sekä yrittäjyystaitoja.

Somalimaassa viljellään vähän öljykasveja. Seesamin viljelyä kehittämällä on pitkällä tähtäimellä mahdollista valmistaa somalimaalaista, pullotettua seesamiöljyä paikallisille markkinoille. Tuotantoketjua rakennetaan veden saantia tehostamalla, viljelijöiden osaamista parantamalla ja tutkimuksella. Lisäksi osuuskuntien johdon kykyä johtaa maatalousyritystä kehitetään.

  • CLHE-järjestö (Candlelight for Health and Education) parantaa pienviljelijäperheiden toimeentuloa neljässä somalimaalaisessa kylässä. Työ painottuu erityisesti naisten mahdollisuuksiin ansaita perheelle elanto.
  • ADO-järjestö (Agriculture Development Organization) on Solidaarisuuden pitkäaikainen kumppani Somalimaan ruokatilanteen ja toimeentulon parantamisessa. ADO:n työ keskittyy maatalouden kehittämiseen, ekologisten ratkaisujen edistämiseen, vesivarojen sekä maaperän kunnon parantamiseen.

Lisäksi ADO kehittää Somalimaahan siementuotantoa, jotta maan omavaraisuus vahvistuisi. Laadukkaat ja kuivuutta kestävät siemenet ovat yksi keino lisätä satoja kuivilla alueilla. Somalimaan ensimmäisellä siemenlajikkeiden tutkimustilalla testataan, mitkä siemenet selviävät parhaiten Somalimaan oloissa. Valitut siemenlajikkeet saadaan pelloille paikallisten omistamien siemenpankkien kautta.

Kenia

Toimeentulotyömme Keniassa tukee paikallisten naisten toimeentulomahdollisuuksia erityisesti maanviljelyssä ja yrittäjyydessä.

Toimeentulotyössä on aina mukana myös tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ.

  • Bosinya Women -yhdistys on 260 naisen toimeentuloryhmä, joka pyörittää naisten keskinäistä säästö- ja lainarinkiä sekä tarjoaa jäsenilleen neuvontaa. Hankkeessa kehitetään yhdistyksen kykyä tukea jäsentensä maanviljelyn kannattavuutta mm. kehittämällä yhteistyötä kunnan maatalousneuvonnan kanssa ja etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Pitkällä tähtäimellä hankkeessa kehitetään yhdistykselle vastaanotto, prosessointi ja jakelukeskusta naisten maatalousyrittäjyyden nostamiseksi uudelle tasolle. Perheiden sisällä ehkäistään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sopimalla omaisuuden ja ajan käytöstä aviomiesten ja heidän vaimojensa kesken, sekä kerrotaan silpomisen haitoista.
  • Nyamira North Women -osuuskunta tarjoaa yli 600 naisyrittäjälle pienrahoitusta ja toimeentuloa tukevia koulutus- ja neuvontapalveluita. Hankkeessa parannetaan kasvinviljelyn ilmastokestävyyttä ja kasvintuotannon arvoketjujen kannattavuutta tukemalla osuuskunnan kykyä tarjota palveluita sisäisesti tai asiantuntijoiden kanssa jäsenilleen. Osuuskunnan kaupallista osaamista ja verkostoja kasvatetaan. Hanke tekee yhteistyötä kunnan neuvontapalveluiden, tutkijoiden ja yksityisensektorin toimijoiden kanssa. Osuuskunnalla on erityisiä vammaisia naisia tukevia palveluita ja osana hanketta ehkäistään perheiden sisäistä väkivaltaa sekä kerrotaan silpomisen haitoista.
Kenian naisryhmä. Kuva: Open Hand Studios
Kenian Bosinyan naisryhmä. Kuva: Open Hand Studios