21.01.2022

Silpomisperinteen lopettaminen on pitkäjänteistä työtä – kuukausilahjoittaja Janina: ”Haluan turvata työn jatkuvuuden”

Lukuaika 3 min.

Työ tyttöjen sukuelinten silpomisen lopettamiseksi on monialaista ja pitkäjänteistä tasa-arvotyötä. Säännöllinen tuki varmistaa työmme tehokkuuden ja pysyvän muutoksen.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on kulttuurinen ja sosiaalinen normi, syvälle juurtunut perinne. Monissa yhteisöissä tytön sukuelinten silpominen on keskeinen siirtymäriitti tytöstä naiseksi ja kyseenalaistamaton osa naiseksi kasvua – vain leikattu tyttö nähdään avioliittokelpoisena. Näissä yhteisöissä naiset ovat usein taloudellisesti riippuvaisia puolisoistaan.  Vanhemmat haluavat varmistaa tytön mahdollisuudet avioliittoon ja siten taloudellisesti turvattuun elämään.

Koska silpominen linkittyy vahvasti naisten alisteiseen asemaan, täytyy meidän pyrkiä parantamaan naisten asemaa kokonaisvaltaisesti yhteisöissä, joissa toimimme. Silpomisen vastainen työ on siis monipuolista tasa-arvotyötä, joka vaatii sinnikkyyttä ja aikaa.

Autamme naisia pääsemään kiinni omaan toimeentuloon vahvistamalla heidän luku- ja kirjoitustaitoansa sekä tukemalla naisten yrittäjyyttä. Luomme naisille mahdollisuuksia ja turvaverkkoja tuomalla heitä yhteen. Kun naisilla on mahdollisuus omaan toimeentuloon, he ovat yhä vähemmän riippuvaisia puolisoistaan. Parantunut asema myös rohkaisee naisia hallitsemaan omaa elämäänsä ja osallistumaan päätöksentekoon.

Naisryhmä Keniassa

Naisryhmän naiset tarjoavat niin taloudellista kuin henkistäkin tukea toisilleen. Kuva: Open Hand Studios

Pysyvä muutos vaatii pitkäjänteistä työtä 

Tukemalla ihmisten toimeentuloa pystymme rakentamaan luottamusta paikallisten yhteisöjen keskuudessa. Luottamuksen kautta ihmiset uskaltavat nostaa esille ongelmia, joista muuten vaiettaisiin. Tämän myötä pääsemme myös vaikuttamaan syvälle juurtuneisiin perinteisiin ja vaikeisiin aiheisiin kuten naisten kokemaan väkivaltaan sekä tyttöjen sukuelinten silpomiseen. 

Ratkaisumme pureutuvat ongelmien juurisyihin tähtäämällä asennemuutokseen, joka kattaa koko yhteisön. Tällöin muutos on pysyvä ja kokonaisvaltainen. Tällainen muutos ei kuitenkaan tapahdu hetkessä ja vaatii suunnitelmallista yhteistyötä paikallisten järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Siksi kuukausilahjoittajien säännöllisellä tuella on työllemme valtava merkitys. Kuukausilahjoittajat mahdollistavat pitkäjänteisen muutostyön tekemisen ja silpomisperinteen lopettamisen. 

”Haluan lahjoittaa säännöllisesti ja turvata työn jatkuvuuden.” 

Janina Riihimäki, 38, on seurannut Solidaarisuuden työtä ja ollut mukana kuukausilahjoittajana jo pidemmän aikaa. Hän haluaa olla puolustamassa tyttöjen ja naisten oikeuksia erityisesti siksi, että sukupuolten välinen tasa-arvo ei valitettavasti vieläkään toteudu.

Myös Solidaarisuuden tapa tehdä työtä puhuttelee Janinaa. ”Pidän siitä, että Solidaarisuuden työ on kohdennettu vahvasti naisten ja tyttöjen osaamisen tukemiseen ja siihen, että heillä olisi mahdollisuus itsenäiseen elämään ja terveyteen. Se nostaa tämän työn ihan omaan arvoonsa”, hän toteaa. Lahjoittajana Riihimäki kokee, että omia arvoja vastaavaan lahjoituskohteen löytäminen on tärkeää.

”Tasa-arvokysymykset puhuttelevat minua. Silpominen on niin räikeä ihmisoikeusloukkaus sekä terveydelle vaarallista, että kyllähän se nousee erityisesti mieleen.”

Kuukausilahjoittajaksi Riihimäki ryhtyi, koska kertoo lahjoitustavan olevan hänelle juuri sopiva. Summa on huomaamaton osa kuukausimenoja eikä lahjoittaminen unohdu, koska lahjoitussumma lähtee automaattisesti kuukausittain tililtä. ”Haluan lahjoittaa säännöllisesti, koska uskon että Solidaarisuuden teemat vaativat pitkäjänteistä työtä ja haluan olla mukana turvaamassa tämän työn jatkuvuutta pienellä summalla”, Janina kertoo.

Kuukausilahjoittajien säännöllinen tuki varmistaa työmme vaikuttavuuden. Teemme pitkäjänteistä ja sitoutunutta työtä sellaisen maailman puolesta, jossa jokainen nainen ja tyttö voi päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan, ilman pelkoa väkivallasta. Jos tällainen maailmankuva puhuttelee sinuakin, lähde mukaan puolustamaan tyttöjen ja naisten oikeuksia kuukausilahjoittajana. 

 >> Liity kuukausilahjoittajaksi

Sinä voit auttaa.

Kirjoittaja