26.02.2019 Ann-Marie Mäenmaa

”Rohkaisen naisia löytämään oman äänensä”

Lukuaika 4 min.

Naisten koulutus Somalimaassa_Jenni Gästgivar

Epätasa-arvo näkyy Somalimaassa väkivallan yleisyydessä.

”Miehillä on oikeus raiskata nainen, heillä on oikeus estää naisten pääsy koulutukseen ja vaatia heitä jatkamaan sukuelinten silpomisperinnettä”, kertoo paikallinen tasa-arvovastaava.

Muna Mohamed Hussein on nainen, jolla on iso visio: hän haluaa saada somalimaalaiset naiset rohkeasti tekemään itsenäisiä päätöksiä niin kotona kuin töissäkin ja löytämään oman äänensä yhteisöissään.

”Olen itse vahva nainen. En ole oikeastaan ikinä ollut ujo”, hän kertoo.

Mohamed Hussein työskentelee tasa-arvovastaavana paikallisessa Candlelight for Health and Education -järjestössä. Yksi isoimmista haasteista liittyy naisten oman toimijuuden vahvistamiseen, sillä Mohamed Husseinin mukaan Somalimaassa vallitsee vielä laajalti sukupuolten epätasa-arvoisuus. Tämä ilmenee esimerkiksi naisten kohtaamassa väkivallassa ja maanomistuskysymyksissä.

Miehillä on oikeus raiskata nainen, heillä on oikeus estää naisten pääsy koulutukseen ja vaatia heitä jatkamaan sukuelinten silpomisperinnettä.

”On hankalaa seurata tilannetta, jossa nainen ei pysty puhumaan omasta puolestaan tai sanomaan, että tätä minä haluan.”

”Miehillä on oikeus raiskata nainen, heillä on oikeus estää naisten pääsy koulutukseen ja vaatia heitä jatkamaan sukuelinten silpomisperinnettä”, Mohamed Hussein luettelee isoimpia epäkohtia.

Mohamed Hussein ei kuitenkaan ole tarkkanäköinen vain epäkohdista, vaan hänellä on myös selvä näkemys siitä, miten tasa-arvo-ongelma saataisiin ratkaistua.

On tärkeää kouluttaa naisia ja antaa heille päätäntävaltaa.

”Ensimmäiseksi on tärkeää kouluttaa naisia ja antaa heille päätäntävaltaa. Heidän pitää pystyä itse päättämään omista asioistaan, saada äänensä kuuluville yhteisössä ja ilmaisemaan omia ajatuksiaan yritystoiminnassaan”, hän listaa määrätietoisesti.

”Toiseksi kulttuurillisia käsityksiä pitää muuttaa. Ihmisille pitää kertoa, että naiset pystyvät tekemään paljon. Naiset ovat osa tätä kansaa ja he ovat toisen kansanpuolikkaan äitejä. Jos me siis koulutamme miehiä siitä, etteivät he voi tehdä mitään ilman naisia, luulen, että tämä auttaa väkivallan lopettamisessa.”

Jos me koulutamme miehiä siitä, etteivät he voi tehdä mitään ilman naisia, luulen, että tämä auttaa väkivallan lopettamisessa.

Mohamed Husseinista on tärkeää huomioida nämä molemmat näkökulmat, sekä naisten henkilökohtaisen aseman että kulttuurillisen kontekstin muutos, jotta epätasa-arvoisuudesta ja väkivallasta päästäisiin eroon.

Hänen mielestään tarvitaan myös miesten aktivoimista ja koulutuksia naisten oikeuksista, jotta tilanne paranisi. Hän muistaakin erään naisen, jonka tarina on vielä toistaiseksi ollut kuvaava syrjäkylien perheiden päätäntävallasta.

”Koulutusten aikaan eräs nainen kertoi minulle ostaneensa maata omilla rahoillaan ja hän halusi istuttaa 200-250 sisalkasvia. Hänen miehensä veli oli kuitenkin estänyt tämän. Naisen mies asuu Saudi-Arabiassa ja oli täysin vaimonsa tukena, mutta miehen veli kotona kielsi naista tekemästä tätä”, Mohamed Hussein kertoo.

Jotta naiset nousisivat esille yhteisöissään, on naisten toimeentulomahdollisuuksien ohella tuettava erityisesti naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä. Mohamed Husseinin kaltaiset itsevarmat naiset, joilla on sekä halua että kykyä muuttaa tulevien sukupolvien elämää, ovat ratkaisevassa asemassa muutoksessa. Vaikka Mohamed Hussein ei kutsuisi itseään roolimalliksi, puhuvat naisen teot tämän puolesta.

”Luulen, että monet naiset ovat kasvamassa kaltaisikseni: he pystyvät puhumaan asioista, ilmaisemaan itseään ja tekemään päätöksiä”, hän pohtii.

Naiset ratkaisijoiksi omissa yhteisöissään

Päämäärätietoisen naisen visio on osa isompia paikallisia ponnisteluja. Solidaarisuuden kumppanijärjestö Candlelight työskentelee paikallisesti pienviljelijäperheiden toimeentulon ja ruokaturvan parantamiseksi esimerkiksi Godaweyn kylässä, jonne Mohamed Husseinkin muutti työnsä perässä. Hän kouluttaa naisia kaupankäynnin eri osa-alueilla projektissa, jossa sisalkasvia kasvattamalla ja siitä tehtyjä koreja myymällä tuetaan paikallisten naisten yrittäjyyttä.

Kerron naisille, että he pystyvät tekemään tämän kaiken.

Tasa-arvovastaava Muna Mohamed Hussein

”On tärkeää kouluttaa naisia ja antaa heille päätäntävaltaa. Heidän pitää pystyä itse päättämään omista asioistaan ja saada äänensä kuuluville yhteisössä”, toteaa tasa-arvovastaava Muna Mohamed Hussein.

”Olen täällä kehittämässä naisten kykyjä kaupankännissä, osuuskunnan rakentamisessa, sisaltuotteiden markkinoinnissa ja tuoton ja tappion laskemisessa”, Mohamed Hussein luettelee.

Somalimaassa kaupunkien ja maaseudun kylien yhteisöjen elinehdot ovat usein hyvin erilaisia. Mohamed Hussein kertookin, että kaupungeissa tapaa paljon ihmisiä, joilla on ennen kaikkea pääsy koulutukseen ja ansaintamahdollisuuksia. Toisin on pienissä maaseutukylissä.

”Kaupungeissa ihmiset tekevät paljon asioita. Täällä kylissä he ovat vaatimattomampia maaseudun ihmisiä. Luulen, että voin tehdä paljon kylän ihmisten hyväksi”, hän toteaa.

Mohamed Hussein on jo löytänyt mahdollisia uusia markkinoita naisten tuotteille pääkaupunki Hargeisasta. Hän toivoo sisal-projektin saavan lisävauhtia lähiaikoina, mutta ensiksi on kuitenkin toivottava suotuisaa säätä. Jos Somalimaata kohdannut erittäin paha kuivuus jatkuu, se vaikuttaa heti projektin onnistumiseen tulevaisuudessa.

Mohamed Husseinin työhön sisältyy käytännön haasteiden lisäksi kuitenkin vielä tärkeämpi tehtävä.

”Kerron naisille, että he pystyvät tekemään tämän kaiken. Viime vuonna istutuksen aikaan olin heidän mukanaan ja kerroin heille, että he pystyvät tähän ja etteivät he tarvitse miehiä istuttamiseen.”

Vaikka haasteet ovat suuret, iloitsee Mohamed Hussein siitä, että hänen työnsä on jo tuottanut positiivista muutosta kylän naisten elämään. He ovat rohkaistuneet esimerkiksi esiintymään kameralle ja uskaltavat kertoa omasta osaamisestaan ilman, että naisten miehiltä täytyisi ensin kysyä lupaa.

”Kun aloitin tässä projektissa, naiset sanoivat, että puhu ensin miehelleni. Nyt sitä ei enää tapahdu. He voivat tehdä itse päätöksen siitä, kuinka heidän ansaitsemansa rahat käytetään”, Mohamed Hussein kertoo ylpeänä.

”Naiset ajattelevat nyt rohkeammin.”

Haastattelu: Siru Aura

Litterointi ja teksti: Ann-Marie Mäenmaa

Kuvat: Siru Aura, Jenni Gästgivar

Mitä sinä tekisit solidaarisuudesta väkivaltaa kokevia tyttöjä ja naisia kohtaan?

Kirjoittaja