Yhteystiedot
Lähikuva jossa kaksi ihmistä seisoo selät vastakkain hymyillen
- Jokaiselle naiselle -

Elämä ilman väkivaltaa

Tehtävämme

Naisten kokema väkivalta alkaa olla yhä vähemmän vaiettu tabu, kun naiset nousevat ratkaisijoiksi.

Naisiin kohdistuva väkivalta satuttaa koko yhteisöä

Naisiin kohdistuva väkivalta on globaali ongelma. Sukupuolittunut väkivalta on paitsi merkki epätasa-arvosta, se myös jarruttaa taloudellista kehitystä. Kun naiset ovat turvassa väkivallalta, heille aukeaa mahdollisuuksia rakentaa kotiaan, yhteisöään ja maataan.

Myös tyttöjen sukuelinten silpominen on väkivaltaa

1/4

kenialaisista naisista on joutunut kumppaninsa pahoinpitelemäksi

76 %

somalimaalaisista naisista pitää avioliitossa tapahtuvaa väkivaltaa oikeutettuna joissakin tilanteissa

Mukana muutoksessa

Mary Momanyi lähikuvassa

"Haluan lähettää terveisiä omasta ja koko yhteisön puolesta suomalaisille tukijoille, että jatkamme täällä kaikesta huolimatta paremman maailman luomista naisille."

Mary Momanyi

Monitoring Officer, Kenia

Naisiin kohdistuva väkivalta on mahdollista lopettaa

Naisiin kohdistuva väkivalta on usein syvälle juurtunutta ja sosiaalisesti hyväksyttyä, eikä sitä monin paikoin pidetä ongelmana. Siksi väkivallan kitkeminen lähtee vaiettujen asioiden nostamisesta puheenaiheeksi ja jäykkien sukupuoliroolien haastamisesta. Keskustelun kautta käynnistyy asennemuutos, joka kannattelee pitkälle.

Työmme naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi

Ihmiset istuvat nurmikolla hymyillen ja nauraen

Faktoja naisiin kohdistuvasta väkivallasta:

Näin lopetamme naisiin kohdistuvan väkivallan:

  • Naisiin kohdistuva väkivalta on koko yhteisön ongelma, siksi naisten lisäksi miehet ovat tärkeässä osassa ongelman ratkaisijoina ja naisten puolestapuhujina.​ Kun myös miehet saadaan puhumaan väkivaltaa vastaan, ei sitä pidetä enää vain naisten asiana.
  • Tähtäämme vaikuttavaan asennemuutokseen, siksi pureudumme naisten asemaan usealla yhteiskunnan tasolla aina ruohonjuuritasosta alkaen.​
  • Rakennamme luottamusta vahvistamalla naisten asemaa yhteisöissään, vähentämällä väkivallan uhkaa ja edistämällä toimeentulomahdollisuuksia.

Tuloksia väkivallan vastaisessa työssä

Päätös puuttua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan syntyy yhteisöjen sisällä. Vastuunkantajat ovat aktivoituneet naisten puolestapuhujina monella rintamalla.

Naisten koskemattomuus on ottanut edistysaskeleita. Yhä useammat kyseenalaistavat väkivaltaperinteitä ja uskallus puhua väkivallasta kasvaa. Naiset nousevat ratkaisijoiksi ja heidän käsityksensä itsestä vahvistuu. Vaikuttajat ja miehet ovat alkaneet nähdä miksi on tärkeää edistää naisten asemaa. Naisten kokema väkivalta alkaa olla yhä vähemmän vaiettu tabu.

Lue väkivallasta selvinneen Aura Florinin tarina
Lue tuloksia vuosikertomuksestamme 2019

68 000

hyötyy väkivallan vastaisesta työstämme

80 %

kenialaisista naisista uskaltaa puhua julkisesti naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Sinä voit auttaa.