Yhteystiedot
Lähikuva jossa kaksi ihmistä seisoo selät vastakkain hymyillen
- Jokaiselle naiselle -

Elämä ilman väkivaltaa

Tehtävämme

Naisten kokema väkivalta alkaa olla yhä vähemmän vaiettu tabu, kun naiset nousevat ratkaisijoiksi.

Naisiin kohdistuva väkivalta satuttaa koko yhteisöä

Naisiin kohdistuva väkivalta on globaali ongelma. Sukupuolittunut väkivalta on paitsi merkki epätasa-arvosta, se myös jarruttaa taloudellista kehitystä. Kun naiset ovat turvassa väkivallalta, heille aukeaa mahdollisuuksia rakentaa kotiaan, yhteisöään ja maataan.

Myös tyttöjen sukuelinten silpominen on väkivaltaa

1/4

kenialaisista naisista on joutunut kumppaninsa pahoinpitelemäksi

76 %

somalimaalaisista naisista pitää avioliitossa tapahtuvaa väkivaltaa oikeutettuna joissakin tilanteissa

Mukana muutoksessa

Mary Momanyi lähikuvassa

"Haluan lähettää terveisiä omasta ja koko yhteisön puolesta suomalaisille tukijoille, että jatkamme täällä kaikesta huolimatta paremman maailman luomista naisille."

Mary Momanyi

Monitoring Officer, Kenia

Naisiin kohdistuva väkivalta on mahdollista lopettaa

Naisiin kohdistuva väkivalta on usein syvälle juurtunutta ja sosiaalisesti hyväksyttyä, eikä sitä monin paikoin pidetä ongelmana. Siksi väkivallan kitkeminen lähtee vaiettujen asioiden nostamisesta puheenaiheeksi ja jäykkien sukupuoliroolien haastamisesta. Keskustelun kautta käynnistyy asennemuutos, joka kannattelee pitkälle.

Työmme naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi

Ihmiset istuvat nurmikolla hymyillen ja nauraen

Faktoja naisiin kohdistuvasta väkivallasta:

Näin lopetamme naisiin kohdistuvan väkivallan:

  • Vahingolliset sukupuolinormit ja miesten ja naisten eriarvoisuus ylläpitävät naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. On tärkeää, että vaietusta ongelmasta puhutaan ääneen. Kannustamme sekä naisia että miehiä haastamaan ahtaita sukupuolirooleja ja -normeja. Näin rakennamme pysyvää asennemuutosta sekä turvallisempaa ja tasa-arvoisempaa elämää naisille.
  • Levitämme tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja järjestämme keskusteluryhmiä, joissa käsitellään sukupuolittuneen väkivallan juurisyitä.
  • Tarjoamme naisille työkaluja hakea apua, kun he kohtaavat väkivaltaa, ja koulutamme naisryhmiä järjestämään vertaistukiryhmiä väkivaltaa kokeneille naisille
  • Parannamme naisten asemaa yhteisöissä tarjoamalla heille koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksia. Väkivallan uhka vähenee omien tulojen ja aseman vahvistumisen myötä.

Tuloksia väkivallan vastaisessa työssä

Päätös puuttua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan syntyy yhteisöjen sisällä. Vastuunkantajat ovat aktivoituneet naisten puolestapuhujina monella rintamalla.

Naisten koskemattomuus on ottanut edistysaskeleita. Yhä useammat kyseenalaistavat väkivaltaperinteitä ja uskallus puhua väkivallasta kasvaa. Naiset nousevat ratkaisijoiksi ja heidän käsityksensä itsestä vahvistuu. Vaikuttajat ja miehet ovat alkaneet nähdä miksi on tärkeää edistää naisten asemaa. Naisten kokema väkivalta alkaa olla yhä vähemmän vaiettu tabu.

Lue väkivallasta selvinneen Aura Florinin tarina
Lue tuloksia vuosikertomuksestamme 2019

68 000

hyötyy väkivallan vastaisesta työstämme

80 %

kenialaisista naisista uskaltaa puhua julkisesti naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Sinä voit auttaa.