08.03.2019

Kysely suomalaisille paljastaa: Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan toimittava näkyvästi

Lukuaika 3 min.

Kolme neljästä suomalaisesta ajattelee, että Suomen pitää tukea naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä näkyvästi maailmalla. Yksimielisiä ollaan siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta on aina väärin. Kolmannes suomalaismiehistä kuitenkin uskoo, että väkivalta voi joskus olla naisen oma vika.

Kolme neljästä (74 %) suomalaisesta on sitä mieltä, että Suomen pitää tukea näkyvästi kaikkialla maailmassa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä. Lähes yhdeksän kymmenestä (86 %) puolestaan pitää tärkeänä, että Suomi pyrkii parantamaan naisten asemaa kehittyvissä maissa. Tämä selviää Solidaarisuus-järjestön teettämästä kyselystä, jossa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä ja asenteita liittyen naisiin kohdistuvaan väkivaltaan.

Suomalaiset ovat lähes yksimielisiä (96 %) siitä, että naisiin kohdistuva väkivalta on aina väärin. Henkistä väkivaltaa pidetään myös yhtä vakavana kuin fyysistä (95 %).

– On ilahduttavaa huomata, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle kansainväliselle työlle on suomalaisten laaja tuki. Haluamme muistuttaa, että naisiin kohdistuva väkivalta on aina väärin, tapahtuipa se sitten Suomessa tai muualla maailmassa ja tästä suomalaiset näyttävät olevan kyselytulosten mukaan kanssamme samaa mieltä, sanoo Solidaarisuuden tasa-arvoasiantuntija Maria Väkiparta.

Kyselyn mukaan vain viisi prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että Suomen ei tule puuttua sellaisiin väkivallan muotoihin, jotka perustuvat traditioihin ja kulttuuriin, kuten esimerkiksi naisten sukuelinten silpominen. Yli puolet vastaajista (58 %) on puolestaan sitä mieltä, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön tulee Suomessa ohjata enemmän julkisia varoja.

Nuorilla ja miehillä keskimäärin kovimmat arvot ja asenteet

Neljä viidestä suomalaisesta (78 %) ajattelee Suomen olevan turvallinen maa naisille. Joka kolmas suomalaismies (33 %) puolestaan ajattelee, että naisen kohtaama väkivalta voi joskus olla naisen oma vika. Kaikista suomalaisista näin uskoo noin joka neljäs (23 %).

Kysely nostaa esille myös eroja eri ikäryhmien asenteissa ja arvoissa. Alle 30-vuotiaat vastaajat suhtautuvat kriittisimmin siihen, että julkisia varoja allokoidaan kansainväliseen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön. Alle puolet nuorista (42%) pitää tärkeänä, että Suomi parantaa näkyvästi naisten asemaa ja toimii väkivallattomuuden puolesta kehittyvissä maissa.

– On huolestuttavaa, että vähiten solidaarisuutta ja väkivallan tuomitsemista löytyy juuri nuorimmasta vastaajaryhmästä. Se, että kolmannes suomalaismiehistä pitää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa joissain tilanteissa naisen omana vikana tarkoittaa, että olemme vielä valitettavan kaukana väkivallan nollatoleranssista, Väkiparta sanoo.

Suomalainen Solidaarisuus-järjestö on jo lähes viidenkymmenen vuoden ajan parantanut naisten asemaa ja toimeentuloa muun muassa Keniassa, Somalimaassa ja Nicaraguassa. Järjestön Solidaarisuudesta-kampanja alkaa tänään. Kampanja haastaa suomalaisia puuttumaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan kaikkialla maailmassa. Kampanjaan voi osallistua osoitteessa www.solidaarisuus.fi/solidaarisuudesta.

Tutkimuksen toteutti TNS Kantar. Kyselyyn vastasi 1061 henkilöä ympäri Suomen viime joulukuun aikana.

Kyselytutkimuksen tulokset (pdf)

Lisätietoja:

Maria Väkiparta
Tasa-arvoasiantuntija
puh. 050 4671565
maria.vakiparta@solidaarisuus.fi

Ada Bergroth
Viestinnän asiantuntija
puh. 050 536 6566
ada.bergroth@solidaarisuus.fi

Mitä sinä tekisit solidaarisuudesta väkivaltaa kokevia tyttöjä ja naisia kohtaan?