11.09.2020

Raportti: Faraoninen silpominen nähdään haitallisena paikallisyhteisöissä

Lukuaika 3 min.

Tuore raportti Solidaarisuuden työstä Somalimaassa osoittaa, että asenteet tyttöjen sukuelinten silpomista ja naisten ansiotyötä kohtaan ovat murroksessa.

Tuore ulkopuolisella teetetty, riippumaton selvitys tarkastelee Solidaarisuuden kolmen eri kehitysyhteistyöhankkeen edistymistä Somalimaassa.

Selvitystä varten tutkittiin, miten tietoisuus ja ymmärrys naisiin kohdistuvista väkivaltaongelmista on kasvanut paikallisen yhteisön jäsenten keskuudessa ja millaisia asenteita heillä on naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kohtaan. Lisäksi selvityksen kohteena oli naisen asema perheessä ja paikallisyhteisössä.

Yli 90 % selvitystä varten tehtyyn kyselyyn osallistuneista uskoo silpomisen vakavimman muodon, ns. faraonisen silpomisen eli infibulaation, aiheuttavan tytöille ja naisille fyysisiä ja henkisiä ongelmia.

Yli 85 % kyselyyn osallistuneista uskoo, että faraoninen silpominen ei ole tarpeellinen toimenpide tytön siveellisyyden ja neitsyyden takaamiseksi.

Somalimaan nomadiyhteiskunnassa faraoninen leikkaus on perinteisesti ollut yleistä etenkin paikasta toiseen siirtyvien paimentolaisten asuttamalla maaseudulla, jossa tytön ja myöhemmin vaimon kiinniompelemisen on uskottu suojelevan raiskauksilta ja neitsyyden menettämiseltä. Raiskaus on Somalimaassa tytön elämälle katastrofi, sillä raiskattu tyttö on häpeäksi perheelleen ja joutuu usein muuttamaan pois kotikylästään. Neitsyyden varjeleminen on tärkeää, jotta tyttö olisi mahdollista saada naimisiin.

Naisia Somalimaassa.

Kuva: Jenni Gästgivar

Osa silpomistyypeistä edelleen yhteisön hyväksymiä

Haasteita silpomisen vastaiselle työlle Somalimaassa aiheuttaa se, että muut silpomisen muodot ovat edelleen yhteisön silmissä hyväksyttäviä. Joidenkin silpomistyyppien uskotaan olevan islamin uskon sallimia tai edellyttämiä tapoja eikä niiden uskota aiheuttavan fyysistä tai henkistä haittaa tytölle tai naiselle. Niin sanottu sunna eli klitoridektomia mielletään yhteisössä edelleen harmittomaksi toimenpiteeksi kyselyssä saatujen vastausten perusteella.

Naisiin kohdistuvan väkivallan hyväksyminen on vähentynyt tutkittujen hankkeiden hyödynsaajien keskuudessa, mutta kyselyn mukaan sekä naiset että miehet pitävät edelleen vaimoon kohdistuvaa väkivaltaa oikeutettuna tietyissä tilanteissa.

Naisia kouluttautumassa Somalimaassa kuva Jenni Gästgivar

Kuva: Jenni Gästgivar

Naisten aseman kohenemisen esteenä köyhyys ja lukutaidottomuus

Naisten asema ei pääse kohenemaan, jos naisten osaaminen ja taidot ovat puutteellisia ja heillä on isoja toimeentulohaasteita. Köyhyyden ohella moni nainen on edelleen lukutaidoton ja tarvitsee miesten apua yksinkertaiseenkin laskutoimitukseen ja kommunikointiin ulkopuolisen maailman kanssa. Naiset ovat riippuvaisia miehestä tulkkina kodin ja muun maailman välillä.

Tehdyn selvityksen mukaan miehet ovat hiljalleen hyväksymässä naisten palkkatyön kodin ulkopuolella, mutta ehtona on usein se, että kotityöt ja lapset tulevat hoidetuksi. Toisaalta osa miehistä kokee edelleen naisten omat ansiot uhkaavana, sillä sen pelätään lisäävän naisten itseluottamusta ottaa kantaa esimerkiksi perheen rahankäyttöön.

Somalimaalainen äiti tekee ruokaa lapsilleen.

Kotityöt ja lastenhoito ovat yksinomaan naisten vastuulla Somalimaassa. Kuva: Anna-Sofia Joro

Selvityksessä havaittiin myös, että miehet jakavat edelleen niukasti tietoa omista tuloistaan puolisolleen. Osa pariskunnista oli kuitenkin hyvinkin sitoutuneita jakamaan elämänsä eri osa-alueet yhdessä kumppaneina.

Kyselyyn vastanneet miehet ja naiset pitivät tärkeänä, että naisia saadaan mukaan koko yhteisöä koskevaan päätöksentekoon, mutta he myös totesivat, että toistaiseksi naisten osallistuminen on hyvin harvinaista.

Auta lopettamaan tyttöjen sukuelinten silpominen.