Yhteystiedot

Työmme silpomisen lopettamiseksi

Hymyilevä nainen etualalla

Kenia

Vaikka tyttöjen sukuelinten silpominen ja naisiin kohdistuva väkivalta ovat Kenian laissa kiellettyjä, ongelmat elävät yhteisöissä. Silpomista tapahtuu piilotetusti ja yhä nuorempia tyttöjä silvotaan.

Kumppanimme CECOME:n hankkeessa lisätään yhteisön jäsenten tietoisuutta tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista kouluttamalla koululais-, nuoriso-, nais- ja miesryhmien jäseniä. Lisäksi koulutetaan lastensuojelu-, koulutus-, turvallisuus- ja terveysviranomaisia.

Hankkeessa järjestetään tapahtumia, tempauksia ja mediakampanjoita silpomisesta, lapsiavioliitoista ym. seksuaali- ja lisääntymisterveyttä vaarantavista haitallisista kulttuurisista käytännöistä.

Kumppanimme Manga Heartin hankkeissa tavoitetaan mielipidevaikuttajia:

  • opettajia
  • lääkäreitä
  • viranomaisia
  • kyläpäälliköitä
  • uskonnollisia johtajia

Heille kerrotaan silpomisen haitoista ja silpomisen kieltävästä lainsäädännöstä. Kouluissa tytöille ja pojille järjestetään keskustelutuokioita ja kulttuuri- ja liikuntatempauksia, joissa välitetään tietoa silpomisen haitoista ikätasoon sopivalla tavalla.

Manga Heart järjestää turvaleirejä pahimpina silpomiskausina, jotka sijoittuvat lomakausille jouluun ja kesään.

Lue lisää Keniasta.

Somalimaa

Kumppanimme CLHE:n (Candlelight for Health and Education) hankkeessa silpomisen vastaista asennemuutostyötä tehdään syrjäisissä maaseutukylissä osana Solidaarisuuden tukemia toimeentulohankkeita.

Kylissä järjestetään tilaisuuksia, joissa paikalliset vertaiskouluttajat kertovat silpomisen syistä ja haitoista sekä uskonnollisten johtajien silpomisen tuomitsevista näkemyksistä. Tilaisuuksiin kutsutaan sekä naisia että miehiä.

Kyliin perustetaan silpomista vastustavat komiteat, jotka jakavat tietoa edelleen eteenpäin.

CLHE tekee yhteistyötä Hargeisan ja Buraon kaupungeissa yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on lisätä keskustelua silpomisen haitoista sosiaalisessa mediassa ja tuottaa akateemista tutkimusta aiheesta.

Asennemuutostyön lisäksi on tehtävä poliittista vaikuttamistyötä. Silpomisen vastaisen työn kattojärjestö NAFIS on tärkeä kumppani Solidaarisuudelle.

NAFIS:n työn tavoitteena on saada Somalimaahan silpomisen kieltävä laki. NAFIS lobbaa poliitikkoja, uskonnollisia johtajia ja luo jäsenjärjestöjensä avulla sosiaalista painetta lain säätämiseksi.

Lue lisää Somalimaasta.