01.05.2018

Vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus

Lukuaika 2 min.

Lapsi kirjoittaa muistiinpanoja silpomisen vastaisella turvaleirillä

Vuosi 2017 oli Solidaarisuuden kolmivuotiseksi suunnitellun kehitysyhteistyöohjelman 2016–2018 toinen vuosi. Ohjelmamme päätavoitteet olivat naisten ruumiillisen koskemattomuuden suojan vahvistuminen sekä naisten ja miesten toimeentulon parantuminen taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Yhteistyömaitamme vuonna 2017 olivat Somalimaa, Kenia ja Nicaragua.

Ohjelmamme toteutui toimintasuunnitelman mukaisesti, ja edistimme sukupuolten välistä tasa-arvoa läpileikkaavasti kaikessa toiminnassamme.

Tulevaisuudessa järjestöjen kiristyvä kilpailu ja kehityspolitiikan murros tulevat vaatimaan edelleen rohkeaa ja ennakkoluulotonta johtamista ja työotetta.

Lue Solidaarisuuden tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 (pdf)