02.02.2021

TIEDOTE: Korona-ajan ilmiö: Silpojat kiertävät nyt ovelta ovelle Somalimaassa

Tuoreen selvityksen mukaan somalimaalaisten vanhempien tietoisuus sukuelinten silpomisen haitoista on lisääntynyt merkittävästi. Vaikka yhä useampi vanhempi haluaa jättää silpomisperinteen taakseen, on korona-aika lisännyt silpomisia merkittävästi.

Tuoreen selvityksen mukaan jo 87 prosenttia somalimaalaisista vanhemmista* ymmärtää silpomisen olevan haitallista terveydelle. Alle vuoden mittaisen seurantajakson aikana tällaisten vanhempien määrä on lisääntynyt 15 prosenttiyksikköä.

Tulos vaikuttaa lupaavalta maassa, jossa on maailman korkein silpomisprevalenssi – naisista jopa 98 % on silvottu. Sen sijaan huolestuttavalta näyttää Somalimaan silpomistilanne tällä hetkellä. Siinä missä asenteet muuttuvat parempaan, ovat silpomiset koronan aikana kuitenkin lisääntyneet entisestään.

Merkittävin selittävä tekijä silpomisten lisääntymiselle on vallitseva koronatilanne. Korona on rajoittanut monen perheen toimeentuloa, kun esimerkiksi torit ovat olleet kiinni. Tämän vuoksi tytärten naittamisesta saatava taloudellinen hyöty on lisännyt silpomisen houkuttelevuutta. Vallitseva uskomus on, että naitettavan tytön on oltava silvottu, koska sen ajatellaan takaavan tytön kunniallisuuden ja esiaviollisen neitsyyden.

Silpojan työ on perinteisesti naisten harjoittama ammatti. Muiden toimeentulomahdollisuuksien kaventuminen koronan vuoksi on lisännyt silpojien aktiivisuutta. Solidaarisuuden hankekylissä on valjastettu kyläkomiteoita estämään silpojien työskentelyä, mutta vallinneiden liikkumisrajoitusten vuoksi valvonta on ollut vaikeampaa. “Nyt kun valvonta on vähentynyt, on silpojien nähty kulkevan ovelta ovelle tarjoamassa palveluitaan”, kertoo Amuun Qawdhan silpomisen vastaista työtä tekevästä Candlelightista.

Myös koulujen sulkeminen on vaikuttanut silpomisten lisääntymiseen. Silpomisia tapahtuu alueella eniten silloin, kun tytöt ovat pitkiä aikoja kotona, jotta he ehtivät parantua toimenpiteestä rauhassa koulunkäynnin häiriintymättä.

Koronan seuraukset tytöille ovat merkittäviä. “Olemme useaan otteeseen joutuneet kuljettamaan tyttöjä syrjäkylistä sairaalaan silpomisesta aiheutuneen verenvuodon vuoksi”, kuvailee paikallisen silpomisen vastaisen verkoston NAFIS:n projektipäällikkö Amina Hamud tilannetta.

Vanhemmat ovat avainasemassa silpomisperinteen lopettamisessa, mutta muutosta ei saada aikaiseksi, ellei sitä koeta yhteisössä lapsen edun mukaiseksi. Sosiaalinen paine jatkaa perinnettä hellittää, kun yhteisön vaikutusvaltaiset henkilöt alkavat puhua julkisesti silpomista vastaan. Tietoisuuden lisääntyminen on ensimmäinen askel, jonka jälkeen moni vanhempi alkaa nähdä perinteen toisessa valossa.

*Selvitys on teetetty Solidaarisuuden hankealueilla Somalimaassa ja on UN Trust Fundin tukema.