10.05.2023

Tiedote: Solidaarisuuden hankkeessa Somalimaassa havaittu väärinkäytös

Lukuaika 3 min.

Solidaarisuuden somalimaalaisen kumppanin toiminnassa on käynyt ilmi varojen kavallus. Candlelight-järjestö on myöntänyt väärinkäytöksen ja sitoutunut Solidaarisuuden laatimaan takaisinmaksuohjelmaan. Hankkeelle asetetut tavoitteet onnistuttiin väärinkäytöksestä huolimatta saavuttamaan kokonaisuudessaan.

Uutinen julkaistu 21.6.2022 ja päivitetty ulkoministeriön tekemän päätöksen osalta 10.5.2023

Ulkoministeriö on toukokuussa 2023 tehnyt väärinkäytösasiassa virallisen päätöksen, ja perii Solidaarisuudelta takaisin 66.160 euron suuruisen summan. Solidaarisuuden entinen kumppani, väärinkäytöksen myöntänyt Candlelight-järjestö on sitoutunut maksamaan Solidaarisuudelle takaisin noin 45.000 euron suuruisen summan. Candlelight on jo suorittanut takaisinmaksuohjelman ensimmäisen maksuerän. Loput ulkoministeriön takaisin perimästä summasta katetaan Solidaarisuuden pitkän ajan kuluessa kartuttamasta puskurirahastosta.

Solidaarisuus sai vuonna 2021 vihjeen mahdollisesta vilpistä Candlelight-järjestön toteuttamassa hankkeessa Somalimaassa. Vihjeen perusteella Solidaarisuus käynnisti erityistilintarkastuksen, ja väärinkäytöksen yksityiskohdat vahvistuivat.

Erityistilintarkastuksessa kävi ilmi, että hankkeen rahankäytössä oli epäselvyyksiä. Kavalluksessa oli käytetty monenlaista vilppiä vuosien 2018–2021 aikana: kavaltaja oli esimerkiksi lisännyt laskutusvaiheessa sinänsä asianmukaisesti toteutuneiden tilaisuuksien kustannuksiin ylimääräisiä rahasummia ja ohjannut ne omaan käyttöönsä sekä maksanut hankesuunnitelman edellyttämiä korvauksia pienempiä summia hankkeen hyödynsaajille.

”On todella valitettavaa, että varojamme käytettiin väärin. Olen kuitenkin kiitollinen, että paikallinen kumppani tunnusti tapahtuneen ja osallistui aktiivisesti asian selvittämiseen”, toiminnanjohtaja Miia Nuikka toteaa.

Hankkeen tavoitteet saavutettiin väärinkäytöksestä huolimatta

Poikkeukselliseksi tilanteen tekee se, että hankkeen toiminnot toteutettiin täysimääräisinä ja sen tavoitteet saavutettiin. Hankkeessa koulutettiin suunnitellusti naisyrittäjiä sisal-kuidun viljelyssä sekä kuidusta valmistettujen tuotteiden markkinoinnissa. Yksinomaan vuoden 2021 aikana 140 naisen toimeentulon edellytyksiä pystyttiin parantamaan.

“Naisten toimiminen yrittäjinä tarjoaa heille mahdollisuuden osallistua perheensä elättämiseen ja parantaa näin heidän asemaansa yhteisössä. Väärinkäytös ei onneksi vesittänyt näiden tärkeiden tavoitteiden toteutumista”, Miia Nuikka kertoo.

Summa korvataan puskurirahastosta

Väärinkäytös on kohdistunut Candlelightin toteuttamaan hankkeeseen, jota ulkoministeriö rahoittaa. Solidaarisuus on ilmoittanut tapauksesta ulkoministeriölle asiaankuuluvalla tavalla ja odottaa ulkoministeriön ratkaisua. Korvaukset ministeriölle maksetaan järjestön omasta puskurirahastosta. Candlelight puolestaan on sitoutunut Solidaarisuuden sille laatimaan takaisinmaksuohjelmaan.

”Meille on äärimmäisen tärkeää, että väärinkäytös korvataan ministeriölle omasta puskurirahastostamme, jota olemme kerryttäneet pitkän aikaa. Veronmaksajien tai lahjoittajiemme varoja ei tähän käytetä, vaan ne menevät täysimääräisesti työhömme, naisten ja tyttöjen tukemiseen ja väkivallan kitkemiseen Itä-Afrikassa”, sanoo Miia Nuikka.

Nollatoleranssi väärinkäytöksiin

Solidaarisuus on lopettanut kaiken yhteistyön Candlelight-järjestön kanssa. Toimiin Somalimaan hankkeiden valvonnan tehostamiseksi ja hyvän hallinnon kehittämiseksi entisestään on myös ryhdytty.

”Tutkimme perusteellisesti sen, mitä väärinkäytöksen taustalla on ja etsimme kohdat, joissa jatkossa pystymme puuttumaan mahdollisiin vastaaviin tilanteisiin jo ennalta”, Miia Nuikka toteaa. “Meillä on nollatoleranssi korruption ja väärinkäytösten suhteen, ja teemme jatkuvasti työtä, jotta pystymme vahvistamaan itäafrikkalaisten kumppaneidemme osaamista hankkeiden hallinnossa.”

Lisätietoja antaa:

Miia Nuikka
Solidaarisuuden toiminnanjohtaja
miia.nuikka@solidaarisuus.fi
040 518 4345

Suomalainen Solidaarisuus-järjestö parantaa tyttöjen ja naisten asemaa Itä-Afrikassa. Olemme erityisiä asiantuntijoita tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaisessa työssä. Autamme köyhien alueiden naisia saamaan toimeentuloa ja elämään turvassa väkivallalta. Vähennämme eriarvoisuutta ja rakennamme kestävää kehitystä yli viidenkymmenen vuoden kokemuksella.