23.08.2017 Grace Morungi

Silpominen: Este tyttöjen koulutukselle

5 min read

Tytöt kärsivät kovista kivuista silpomisen seurauksena_Meeri Koutaniemi

”Perinteisesti silpominen on kisii-kulttuurissa merkinnyt aikuistumisriittiä, jossa tyttö siirtyy lapsuudesta aikuisuuteen. Aikuisuus tuo mukanaan vastuuta ja odotuksia, jotka eivät sovi yhteen tytön koulunkäynnin kanssa.”

Mieleni täyttyy huolesta, kun ajattelen meidän maaseudun tyttöjen koulunkäyntiä. Suuremmissa kaupungeissa elävien puolesta en osaa huolestua, sillä totuus on, että kaupungeissa tytöt menestyvät koulussa paremmin.

Kansallisten kokeiden tuloksissa kisiiläistytöt ovat itseasiassa listojen kärjessä. Se synnyttää mielikuvan akateemisesti lahjakkaasta yhteisöstä. Monet elävätkin tässä käsityksessä, mutta he unohtavat silloin syrjäseutujen tytöt. Heidän koulumenestyksensä on paljon heikompaa.

Mielessäni pyörii kulttuuri ja perinteet, jotka vaikuttavat näiden maaseuduntyttöjen elämään. He elävät keskellä kisii-perinteiden sydäntä. Yksi näistä perinteistä on silpominen.

En itsekään ymmärtänyt sitä enkä tiennyt asiasta ennen kuin aloitin silpomisen vastaisen työni Solidaarisuuden hankkeessa.

Silpominen on valtava este tyttöjen koulumenestykselle.

Sen vaikutukset tyttöjen koulunkäyntiin ovat monimutkaisia ja haitallisia tyttöjen hyvinvoinnille.

Perinteisesti silpominen on kisii-kulttuurissa merkinnyt aikuistumisriittiä, jossa tyttö siirtyy lapsuudesta aikuisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että silpomisen läpikäynyttä tyttöä pidetään aikuisena niin yhteisössään kuin koulussakin.

Aikuisuus tuo mukanaan vastuuta ja odotuksia, jotka eivät sovi yhteen tytön koulunkäynnin kanssa.

Uudet vastuut ja yhteisön odotukset menevät tytön koulutuksen edelle.

Tyttöjä koulun pihalla_Grace Kerubo

Pienet koululaistytöt leikkivät vielä vapautuneesti poikien kanssa.

Samalla kun kierrämme kouluissa kertomassa silpomisen haitoista, keräämme tietoa tyttöjen ja poikien koulumenestyksestä. Yleistä on, että alemmilla luokilla tytöt pärjäävät paremmin ja ovat useammin paikalla kuin pojat. Tuossa vaiheessa suurin osa tytöistä ei ole vielä joutunut silvottavaksi. Opintojen edetessä tyttöjen määrä luokassa hupenee ja heidän arvosanansa laskevat. Tämä osuu yksiin sen ikäkauden kanssa, jolloin tyttöjä yleensä silvotaan.

Miksi silpominen sitten saa tytöt pärjäämään huonommin ja jättämään koulun kesken?

Moni asia.

Silpominen liittyy seksuaalisuuteen. Se raottaa salamyhkäisyyden huntua ja antaa tytöille uutta ymmärrystä seksuaalisuudesta. Tytöt alkavat usein vasta silpomisen jälkeen ymmärtää eroja sukupuolten ja sukupuoliroolien välillä. Tämä kaikki tuodaan selkeästi esille lauluissa ja opetuksissa, joita tytöille kerrotaan silpomisrituaalin aikana. Eräskin laulu kuuluu näin: ’Et ole enää vaimo vain pojille, nyt olet vaimo miehille.’

Tytöille opetetaan, että heidän itsensä ja poikien välillä tulee pitää hajurako. Heidän oletetaan pitävän siitä lähtien itseään naisina eikä tyttöinä. Heitä muistutetaan asemastaan, joka on poikien rinnalla yhteisössä toissijainen.

Tytöt makoilemassa koulunpihalla

Vanhemmat tytöt eivät enää leiki poikien kanssa välitunnilla. Isommat tytöt seuraavat leikkejä sivusta.

Mutta kuinka tämä liittyy heidän kouluttautumiseen?

Tytöt alkavat ujostella luokassa. He eivät enää koe olevansa yhtä vapaita poikien, tai edes miesopettajien seurassa, koska heidän seksuaalisuuttaan on korostettu. Tytöt, jotka olivat ennen aktiivisia luokassa, hiljenevät sellaistenkin yksinkertaisten asioiden suhteen kuin viittaaminen tai välitunnilla leikkiminen. Ujoudessaan heistä tulee salamyhkäisiä ja he saattavat kehittää jopa romanttisia suhteita poikiin, ystävyyden sijaan. Pahinta on kuitenkin se, että tytöt hyväksyvät olevansa alempiarvoisia, jopa koulutuksen suhteen.

Lopulta tytöt eivät keskity lainkaan koulunkäyntiin, koska heidän seksuaalisuuttaan ylikorostetaan joka tilanteessa.

Nämä ovat vaikeita asioita, joista yritämme puhua tytöille. Me kun yritämme saada heidät ei vain pysymään koulussa, vaan myös pärjäämään siellä hyvin.

Meidän tulee saada tytöt ymmärtämään, että heidän elämänsä ei koostu pelkästään seksuaalisuudesta.

Meidän täytyy opettaa tytöt pitämään puoliaan ja puolustamaan omaa koulunkäyntiään jo siinä vaiheessa, kun he ovat vielä nuoria ja viattomia, ennen kuin vääristyneet käsitykset sukupuolirooleista ja seksuaalisuudesta saavuttavat heidät.

Meidän on saatava tytöt ymmärtämään, kuinka tärkeää koulutus on heille.

Nuoret tytöt ja pojat iloisina leikkien pyörteissä.

Nuoret tytöt ja pojat iloisina leikkien pyörteissä.

Teksti: Grace Kerubo
Suomennos: Tuisku Tuukkanen

Kirjoittaja