07.05.2020 Ada Bergroth

Koronapandemia altistaa tyttöjä sukuelinten silpomiselle

Lukuaika 3 min.

Luokkahuone sisältä

Sukuelinten silpomista harjoittavissa yhteisöissä koulujen sulkeutuminen näyttäytyy vanhemmille tilaisuutena ympärileikata tyttö. Lisäksi kasvava talousahdinko nopeuttaa perheiden tarvetta naittaa tyttärensä toimeentulon turvaamiseksi.

Haavoittuvaisten tyttöjen ja naisten asema kehittyvissä maissa on vaarassa heikentyä entisestään koronapandemian seurausten myötä. Näin on myös Solidaarisuuden hankemaissa Keniassa ja Somalimaassa.

Yksi rajuimmista seurauksista on tyttöjen sukuelinten silpomisten lisääntyminen. Tuoreiden YK:n väestörahasto UNFPA:n arvioiden mukaan koronavirus jarruttaa sukuelinten silpomisen vastaista työtä ja tavoite lopettaa silpomisperinne maailmassa vuoteen 2030 mennessä tulee hidastumaan kolmanneksella. UNFPA:n mukaan sukuelinten silpomisen joutuu seuraavan vuosikymmenen aikana läpikäymään 2 miljoonaa tyttöä, jotka ilman pandemiaa olisivat voineet välttyä leikkaukselta.

Solidaarisuus tekee tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä Somalimaassa ja Lounais-Keniassa Nyanzan alueella, joissa silpomisperinne elää vahvana. Kenian kisii-heimolle tyttöjen sukuelinten silpominen on osa aikuistumisriittiä, jonka ajatellaan tekevän tytöstä siveän ja avioliittokelpoisen naisen.

Koulujen sulkeminen tarjoaa perheille tilaisuuden silpoa tyttö salaa

Tyttöjen sukuelinten silpominen kiellettiin Keniassa lailla vuonna 2011 ja suurin osa silpomisista tehdään nykyään salaa koulujen loma-aikoina. Nyt koulut ovat koronapandemian vuoksi kiinni Keniassa tammikuuhun 2021 asti.

”Koronakriisi altistaa tyttöjä sukuelinten silpomiselle. Keniassa koulujen sulkemisen myötä tyttö voi toipua leikkaamisesta kotona kenenkään ulkopuolisen huomaamatta”, kertoo Solidaarisuuden tasa-arvoasiantuntija Maria Väkiparta.

Keniassa on tällä hetkellä voimassa yöaikoihin ajoittuva ulkonaliikkumiskielto, jota valvotaan tarkasti. Kielto ei kuitenkaan koske terveydenhuollon henkilökuntaa, joka Kisiissä yhä useammin suorittaa tyttöjen sukuelinten silpomisen.

”Koronapandemian rajoitukset ovat luoneet otolliset olosuhteet vanhemmille teettää yhteisön arvostama sukuelinten silpominen tytölle ilman kiinnijäämisen pelkoa”, sanoo Väkiparta.

Talousahdinko jouduttaa tyttärien naittamista

Koronapandemia on vienyt nopeasti monelta toimeentulon. Köyhille perheille äkillisesti tyrehtyneet tulot tarkoittavat entistä suurempaa pulaa perustarvikkeista.

”Kasvava taloudellinen ahdinko voi nopeuttaa tytärten naittamista, mikä myös osaltaan lisää sukuelinten silpomisriskiä”, huomauttaa Väkiparta.

Solidaarisuus jatkaa tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista työtä koronapandemian aikana ja valistaa ihmisiä samalla, miten suojautua koronavirukselta. Naisten asemaa vahvistetaan luomalla turvaverkkoja naisille, jotta perheillä olisi mahdollisuus selviytyä kriisin yli ja naisilla olisi mahdollisuus toimeentuloon pandemian hellittäessä. Tukea tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Sinä voit auttaa.

Kirjoittaja