26.07.2018

Ilmastonmuutos tuo rajuja kuivuuskausia

Somalimaan kuivuudesta halkeileva maa

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat rajut sääilmiöt ovat olleet jo pitkään todellisuutta useilla haavoittuvilla alueilla. Itäisen Afrikan kuivuuskriisi vuonna 2017 suisti maanosan hätätilaan. Latinalaisessa Amerikassa köyhät maanviljelijät kamppailevat kuivuuden kanssa, kun vettä satojen kasteluun ei ole.

Ilmastonmuutoksen tuomat rajut sääilmiöt ja muutokset sadekausirytmissä osuvat äärimmäisen ankarasti Somalimaahan ja Pohjois-Nicaraguaan, jotka ovat Solidaarisuuden toiminta-aluetta. Solidaarisuuden tavoitteena on ollut löytää kestäviä ratkaisuja, joilla hauraiden alueiden ihmiset voivat varautua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin väistämättömiin muutoksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään naisten aseman turvaamiseen.

Vuosi 2017 oli kuivuuden aiheuttamien katastrofien kannalta erityisen haastava. Solidaarisuus keskittyi luomaan järjestelmiä, joiden avulla ihmiset toipuvat ilmastonmuutoksen aiheuttamista katastrofeista nopeammin.

Tuloksia saatiin aikaan:

Ihmiset oppivat kasvattamaan toimeentuloaan kestävällä tavalla. Esimerkiksi kauppa- ja vertaistukikouluttajien verkostot, kastelujärjestelmät, siemenpankit ja monipuoliset elinkeinot tarjosivat konkreettisia työkaluja selvitä kuivuudesta.

29 700 puuta istutettiin suojelemaan vesilähteitä Nicaraguassa.

 

Uudenlaiset toimeentulokeinot ovat avainasemassa, kun perinteiset maanviljelyn ja karjankasvatuksen menetelmät alkavat käydä kestämättömiksi. Tulojen kasvua tapahtuikin kaikkein haavoittuvimmissa ryhmissä, kuten naisten keskuudessa.

2600 ihmistä sai kestävää toimeentuloa kuivuuden keskellä: tuotesuunnittelua, markkinointioppia, koulutusta, keinoja selvitä kuivuudesta.

Esimerkiksi Somalimaan maaseudulla sisalkasvia viljelevissä ja hyödyntävissä naisryhmissä kaikki naiset (100 %) kasvattivat tulojaan, kun vastaava luku oli vuonna 2014 vain 12 %.

Maaperää suojeltiin eroosiolta 1500 hehtaaria Somalimaassa ja Nicaraguassa.

Pohjois-Nicaraguan hankkeissa käsityö- ja maataloustuotteiden myynti kasvoi kuivuusvuosina 2015-2017 liki 800 000 dollarilla.

Kuivuuden keskellä on mahdollista löytää ratkaisuja, mutta ei ilman apua.