23.06.2022 Jenna Kettunen

Raportti: Kuivuuden aiheuttama nälänhätä Itä-Afrikassa pahenee entisestään

Lukuaika 4 min.

Rahma Muhammed ja tytär Isra.

Ilmastokriisi koettelee etenkin haavoittuvissa olosuhteissa eläviä. Kriisin seurauksiin sopeutuminen on vaikeinta siellä, missä peruspalveluita on rajallisesti saatavilla ja elinkeinot ovat riippuvaisia luonnonvaroista.

Tänä keväänä julkaistu IPCC-raportti käsitteli ilmastokriisin aiheuttamia tuhoja ja menetyksiä. Raportin mukaan ilmastokriisi on jo aiheuttanut maapallolla peruuttamattomia muutoksia, joilla on tuhoisat seuraukset. Merenpinta nousee, ruuantuotanto on uhattuna ja kokonaiset ekosysteemit muuttuvat tavalla, jota ei voi ennakoida.

Ilmastotuhojen myötä köyhimpien maiden mahdollisuudet vastata haasteisiin ja muutoksiin heikentyvät entisestään suhteessa rikkaimpiin maihin. Muuttuviin olosuhteisiin sopeutuminen on vaikeinta siellä, missä on rajalliset mahdollisuudet saada peruspalveluja sekä paljon luonnonvaroista riippuvaisia elinkeinoja ja väkivaltaisia konflikteja.

Auta kehittämään kuivuutta kestäviä viljelylajikkeita ja parantamaan naisten mahdollisuuksia toimeentuloon >>

Kansalaisjärjestöjen tuoreesta raportista käy ilmi, että yksinomaan Somalian ja Etiopian alueella nälänhädän kaltainen tilanne uhkaa nyt lähes puolta miljoonaa ihmistä, ja Keniassa 3,5 miljoonaa ihmistä kärsii äärimmäisestä nälästä.

Raportin mukaan äärimmäisestä nälästä kärsivien ihmisten määrä Itä-Afrikan valtioissa uhkaa kaksinkertaistua 10 miljoonasta ihmisestä yli 23 miljoonaan ihmiseen.

Somalimaassa tilanne on hälyttävä. Siellä ilmastokatastrofit, ympäristön pilaantuminen, yhteiskunnan hauraus vastata tilanteeseen ja naisten huono asema kohtaavat. Viimeiset 20 vuotta ovat olleet koko Somalian historian kuivimmat. Samaan aikaan trooppisten myrskyjen aiheuttamat tuhot ovat lisääntyneet. Nyt maassa on nähty kolme peräkkäistä epäonnistunutta sadekautta. Neljännen, jonka on tarkoitus alkaa huhtikuussa, ennustetaan myös jäävän keskimääräistä huonommaksi.

Sadat tuhannet ihmiset joutuvat pakenemaan kodeistaan veden ja ruuan perässä. Sinä voit auttaa >>

Äärimmäinen, pitkittynyt kuivuus mullistaa somalimaalaisten jokapäiväisen elämän. Satojen tuhoutuessa ruuan hinta nousee merkittävästi ja suurin osa ihmisistä syö liian vähän. Matalat kaivot kuivuvat ja matkaa lähimmälle toimivalle kaivolle voi kertyä jopa yli 100 kilometriä. Vettä tuodaan kyliin tankkiautoilla, mikä nostaa veden hinnan moninkertaiseksi. Perheiden omaisuus on usein kiinni karjassa, joka kuolee kuivuuden seurauksena. Sadat tuhannet ihmiset joutuvat pakenemaan kotiseuduiltaan veden ja ruuan perässä. Nälkä ja niukkuus lisäävät myös jännitteitä ja konflikteja.

Ihmiset keräämässä vettä talteen lyhyen sateen jälkeen.

Sanaagin alueella Somalimaassa ihmiset keräsivät vettä talteen lyhyen sateen jälkeen. Kuva: Muse Yusuf Raabbi

Naisyrittäjien on miehiä vaikeampaa sopeutua kaikenlaisiin muutoksiin, koska he ovat miehiä kouluttamattomampia ja heillä on vähän omaisuutta. Naisyrittäjien arvokkaat voimavarat jäävät helposti hyödyntämättä, koska he toimivat usein yksin eivätkä osallistu paikallisiin kehitys- ja innovaatiotoimiin. Naisilla on myös harvoin mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon ja yhteiskunnan kehittämiseen. Kun naisten ääntä ei saada kuuluviin, myös heidän haasteensa ja tarpeensa usein sivuutetaan. Solidaarisuus pyrkii vahvistamaan naisten yhteistyötä ja mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen.

Auta naisia selviämään ilmastokriisissä >>

Solidaarisuus edistää sellaisten viljelymenetelmien käyttöä, jotka auttavat hillitsemään ilmastokriisiä ja ylläpitämään ekosysteemipalveluita. Tämä on linjassa IPCC-raportin suositusten kanssa. Somalimaassa autamme kyliä keräämään sadevettä ja estämään tulvatuhoja, rakentamaan kastelujärjestelmiä ja kasvihuoneita, valmistamaan lannoitteita, monistamaan siemeniä, säilömään rehua ja istuttamaan puita. Lisäksi etsimme yhteistyömahdollisuuksia kestävien energiaratkaisujen edistämiseksi maaseudulla.

Työmme ensisijainen tarkoitus on jättää jälkeensä uusia tietoja, taitoja ja yhteistyökuvioita, jotka auttavat yhteisöjä kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Tästä syystä Solidaarisuus edistää paikallisten toimijoiden, kuten osuuskuntien, naisyrittäjien, yritysten sekä valtion ja oppilaitosten keskinäistä yhteistyötä. Myös yhteistyötä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa pyritään vahvistamaan.

Haluatko lukea aiheesta lisää?

Auta naisia ilmastokriisissä.

Kirjoittaja