10.11.2023 Saara Manelius

Etiopia – monen todellisuuden maa 

Lukuaika: 5 min

Solidaarisuus aloittaa tänä syksynä työn Etiopian somalialueella. Hankkeet keskittyvät tyttöjen sukuelinten silpomisen ja lapsiavioliittojen vähentämiseen sekä naisten toimeentulon parantamiseen. 

Etiopiassa on läsnä rinnakkain monta todellisuutta. Maata luonnehtivat yhtäältä nopea kehitys monilla yhteiskunnan osa-alueilla, toisaalta Tigrayn sisällissodan kehitykseen aiheuttama takapakki; suuret, modernit kaupungit ja maatalouteen nojaavat, paikoin hyvin köyhät syrjäisemmät seudut; kunnianhimoinen lainsäädäntö naisten ja tyttöjen oikeuksien turvaamiseksi, mutta voimissaan olevat perinteiset sukupuoliroolit ja naisten arjessa kohtaama väkivalta. Lisäksi kymmenet eri uskonnot, kulttuurit ja perinteet värittävät rinta rinnan etiopialaisten elämää. 

Solidaarisuuden työ on käynnistymässä muslimienemmistön asuttamassa Somalin osavaltiossa, joka on yksi maan köyhimmistä alueista. Toiminnan aloittamisen edellytykset seudulla ovat hyvät, sillä sisällissota tai Amharan alueella parhaillaan käynnissä oleva konflikti eivät juuri näy osavaltion arjessa, vaan alue on viime vuosina ollut yksi koko maan rauhallisimmista. 

Silpomista ja lapsiavioliittoja vastaan 

Tyttöjen sukuelinten silpominen on Solidaarisuuden tulevalla työalueella hyvin yleistä: lähestulkoon jokainen 14–49-vuotias nainen ja tyttö on käynyt läpi silpomistoimenpiteen.  

Ongelmana ei kuitenkaan ole lainsäädäntö. ”Laki on kieltänyt silpomisen jo vuodesta 2004 alkaen, ja hallinnon ääneen lausuttu tavoite on lopettaa niin silpominen kuin lapsiavioliitotkin vuoden 2025 loppuun mennessä”, kertoo Tesfaye Nigusu, Solidaarisuuden Etiopian maajohtaja. 

Silpomisen lopettamiseksi avainasemassa on perinteisten sukupuoliroolien purkaminen ja naisten aseman kohentaminen. ”Kulttuurin ja asenteiden muuttaminen on hidasta”, Nigusu toteaa. ”Mitä aikaisemmin, sitä parempi. Heti eilisen jälkeen paras päivä aloittaa työ on tänään.” 

Kumppanijärjestöt etsinnässä 

”Solidaarisuus työskentelee aina hyvin tiiviisti paikallisten kumppanijärjestöjen kanssa”, kertoo ohjelmajohtaja Robert Salin. ”Parhaillaan on käynnissä uuden työn aloittamisessa hyvin tärkeä vaihe, kun etsimme paikallisia yhteistyökumppaneita.” 

Toiveena on, että kukin kumppaneista tuo yhteistyöhön oman vahvuutensa. ”Haluamme päästä tekemään työtä sekä pienten ruohonjuuritason aktivistijärjestöjen että isompien paikallisten naisjärjestöjen kanssa”, sanoo Salin. ”Erityisesti Keniasta meillä on hyviä kokemuksia naisten osuuskuntien kanssa työskentelystä, joten toimeentulopuolella sellainen voisi olla meillä hyvä toimintamalli myös Etiopiassa.”

Huolellisen suunnittelun kautta tuloksiin 

Kun sopivat kumppanit ovat löytyneet, alkaa Solidaarisuudelle tyypillinen huolellisen suunnittelun kausi. ”Kokemus on osoittanut, että alussa tehty panostus työn suunnitteluun maksaa itsensä takaisin”, Salin kertoo. ”Suunnitteluun käytetäänkin aikaa jopa puoli vuotta.” 

Suunnitteluvaihe käynnistyy marraskuussa, ja itse työ vaiheittain suunnitelmien valmistuttua. Maajohtaja Tesfaye Nigusun lisäksi työnsä ovat aloittaneet talouskoordinaattori sekä kaksi temaattisen työn koordinaattoria. Heistä toisen erityisosaamisalueena on naisten toimeentulon vahvistaminen, toinen on erikoistunut naisiin kohdistuvan väkivallan, kuten silpomisen ja lapsiavioliittojen, vähentämiseen tähtäävään työhön. 

Tällä porukalla, yhdessä kumppaneidemme ja tukijoidemme kanssa, saamme paljon aikaan. 

Etiopia lukuina

● 120 miljoonaa asukasta – Etiopia on Afrikan toiseksi suurin valtio väkiluvussa mitattuna 

● 9 osavaltiota 

● 48 % prosenttia väestöstä on alle 18-vuotiaita 

● Yli 90 alkuperäiskieltä 

● 13 kuukauden kalenteri – maan ajanlasku on tämän vuoksi 7 vuotta ja 8 kuukautta muuta maailmaa jäljessä 

…nyt kun olet täällä.

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö toimii naisten oikeuksien puolesta Itä-Afrikassa.

Olemme naisiin kohdistuvan väkivallan ja silpomisen vastaisen sekä toimeentuloa edistävän työn asiantuntijoita.

Mutta emme pysty puolustamaan naisten oikeuksia yksin: tarvitsemme lisää sitoutuneita tukijoita rinnallemme.

Olisitko sinä yksi heistä?

  

Kirjoittaja