10.08.2022

Asiantuntijan puheenvuoro: Tyttöjen ja naisten kärsimys pitää estää ennalta 

Lukuaika 3 min.

Olen Zakiya Bulhan, Solidaarisuuden sukupuolittuneen väkivallan asiantuntija Somalimaan pääkaupungista Hargeisasta. Koulutukseltani olen lääkäri sekä kansanterveystieteen maisteri. Parhaillaan opiskelen terveydenhuollon kouluttajan maisterintutkintoa. 

Lääkärin työssä olen kohdannut paljon naisia, jotka kärsivät silpomisen vaikutuksista. Usein silpomisen läpikäyneen naisen ensimmäinen synnytys on tuskallinen ja vaikea. Tuska ei kuitenkaan rajoitu yksittäisiin hetkiin tyttöjen ja naisten elämässä, vaan silpominen, jonka nainen yleensä käy läpi pienenä tyttönä, seuraa häntä koko elämän ajan. Terveysvaikutukset kulkevat naisen mukana aina vanhuuteen asti. 

Kun hoidin silpomisen läpikäyneitä naisia sairaalassa, ymmärsin jotakin tärkeää: en halua hoitaa naisia vasta siinä vaiheessa, kun he jo kärsivät silpomisen seurauksista – haluan työskennellä sen estämiseksi, että heitä ei milloinkaan silvottaisi. Haluan, että tytöt voivat itse päättää omasta terveydestään ja kehostaan. Siksi siirryin käytännön hoitotyöstä silpomisen vastaiseen järjestötyöhön.

Saan nyt tehdä työtä nimenomaan silpomisperinteen ja muun naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Olen rakentamassa maailmaa, jossa yksikään tyttö ei joudu käymään läpi silpomista. Tämä on minulle kutsumustyötä. 

Muutos lähtee asenteista ja kulttuurista 

Jotta silpominen voidaan lopettaa, on ihmisten asenteiden muututtava. Haluamme yhteisöiden ymmärtävän, että kyse ei ole uskonnollisesta velvollisuudesta, ei muslimeille eikä kristityille. Tyttöjen ja naisten seksuaalinen siveys ei riipu silpomisesta. Toisin kuin Somalimaassa usein ajatellaan, silpominen ei ole tytön ainoa tie aikuisuuteen, naiseksi ja vaimoksi. 

Solidaarisuuden silpomisen vastaisessa työssä yhteistyö on tärkeää: yhteisöjen vanhimmat, uskonnolliset johtajat ja opettajat ovat tärkeässä roolissa. Myös silpomattomat tytöt ovat tärkeitä esikuvia yhteisössään. 

Bulhan haluaa, että afrikkalaistytöillä on mahdollisuus päättää itse tulevaisuudestaan ja kehostaan. Kuva: Eeva Anudi

Välillä minun on vaikeaa hyväksyä, miten hitaasti muutos tapahtuu. Asenteiden ja kulttuurin muuttaminen kuitenkin vaatii aikaa, ja onneksi jatkuvasti saamme lupaavia tuloksia muutoksesta. 

Lainsäädäntö ajan tasalle 

Odotan, että saan tulevina vuosina Solidaarisuudessa työskennellessäni olla vauhdittamassa niitä muutoksia, jotka Somalimaassa ja koko Itä-Afrikan alueella ovat nyt käynnissä. Naisten ja tyttöjen oikeuksia edistetään parhaillaan monella eri rintamalla. 

Yhteisöissä tehtävän työn lisäksi haluan vaikuttaa lainsäätäjiin, sillä Somalimaassa silpomista ei ole vielä kielletty. Käytännön työn kannalta olisi kuitenkin tärkeää saada aikaiseksi laki, joka kieltää silpomisen kaikki muodot. Solidaarisuus tukee paikallisten järjestöjen ja naisryhmien vaikuttamistyötä silpomisen vastaisen lain säätämiseksi Somalimaassa. 

Tulevaisuus on tyttöjen 

Haluan afrikkalaistytöille tulevaisuuden, jossa heitä arvostetaan sen vuoksi, keitä he ovat. Haluan, että heidän saavutuksensa tunnistetaan. Heidän on voitava itse päättää asioistaan, terveydestään ja kehostaan. 

Tällaisen tulevaisuuden eteen teemme Solidaarisuudella töitä joka päivä.

Tule mukaan lopettamaan silpominen.