23.10.2020

4 syytä, miksi pysyvä muutos lähtee paikallisista kumppaneista

Lukuaika 2 min.

Kenian Kisiissä toimivan kumppanijärjestömme Cecomen henkilökunta. Kuva: Airi Kähärä

Paikalliset osaajat huolehtivat siitä, että he sysäävät halutun muutoksen liikkeelle yhteisönsä sisällä.

Toimintamme toimii kumppanivetoisesti. Kumppanivetoisuus tarkoittaa sitä, että ohjelmaamme toimeenpanevat ensisijaisesti ohjelma-alueilla toimivat paikalliset kumppanijärjestömme, joille me tarjoamme asiantuntijuutta, tukea ja rahoitusta. Keräämme tietoa toiminta-alueelta, teemme tarkkaa seurantaa työn edistymisestä ja keräämme oppeja. Kumppanit vuorostaan huolehtivat siitä, että he sysäävät halutun muutoksen liikkeelle yhteisönsä sisällä.

Keräsimme alle neljä merkittävintä syytä sille, miksi olemme todenneet tällaisen toiminnan tehokkaimmaksi tavaksi edistää muutosta yhteisöjen sisällä.

 

1. Paikalliset tuntevat yhteisönsä ja siihen soveltuvat toimintatavat parhaiten

Paikalliset kumppanit tuntevat yhteisönsä ja sen kulttuuriset käytänteet parhaiten. He osaavat kertoa, missä apua tarvitaan eniten ja miten parhaiten toimia pysyvän muutoksen aikaansaamiseksi. Tuemme yhteisön sisältä nousevaa halua muutokseen ja lähdemme yhdessä ratkaisemaan ongelmia.

Kyläkokoontuminen Kenian Kisiissä. Kuva: Sarah Waiswa

Viesti on vakuuttavampi, kun se tulee paikalliselta kumppanilta. Kuvassa kumppanimme CECOMEn järjestämä kyläkokoontuminen Kenian Kisiissä. Kuva: Sarah Waiswa

2. Muutokseen kehittyy omistajuus, kun yhteisö on itse määrittänyt ongelmat

Paikallisten ihmisten ja kumppanijärjestöjen ja -osuuskuntien osallistuminen ja sitoutuminen työn suunnitteluun, toteuttamiseen sekä arviointiin takaa työn vaikuttavuuden. Vahvistamme ihmisten osaamista ja mahdollisuuksia toimia itse vaikeuksien, kuten köyhyyden ja haitallisten perinteiden kitkemiseksi.

3. Sisäisesti kehittynyt muutos on kestävämpi kuin ulkoa paineistettu muutos

Kumppanien kouluttamat paikalliset vaikuttajat ja vapaaehtoiset jalkautuvat yhteisöihin levittäen tietoa ja osaamista. He ovat yhteisön sisältä nousevia aktiiveja, muutoksentekijöitä. Sisältä alkava muutos on kestävä muutos, ja siksi vapaaehtoisten ja vaikuttajien työ yhteisön sisällä on oleellista.

Solidaarisuuden kumppanijärjestön edustaja Jacob Magero Obadiah tapaamassa isoäiti Alice Johnia, joka koulutusten ansiosta säästi lapsenlapsensa sukuelinten silpomiselta. Kuva: Nyasha Kadandara

4. Paikallisten kumppaneiden kautta varmistetaan toiminnan pitkäjänteisyys

Emme tavoittele työllämme pikavoittoja tai tarjoa hetkellistä helpotusta tuovaa laastaria, vaan pureudumme yhteistyössä aina vaikuttamaan pitkäjänteisesti rakenteellisiin ongelmakohtiin, kuten naisten alisteiseen asemaan. Tämänkaltainen pitkäjänteinen työ vaatii kärsivällisyyttä, eivätkä muutokset tapahdu yhdessä yössä, mutta puuttumalla ongelmakohtien juurisyihin saamme aikaan pysyvän muutoksen.

Yhteistyömme tavoitteena on, että paikalliset kumppanit vahvistavat omaa osaamistaan ja toimintaansa siihen pisteeseen, että työ jatkuu, vaikka emme enää olisi paikalla tukemassa.