Hallitus ja valtuuskunta

Hallitus

Hallituksen jäsenet:
Ilkka Kantola, pj.
Tero Shemeikka, vpj.
Riitta Myller
Sonja Kekkonen
Riikka Keskitalo
Matti Lahtinen
Joonas Rahkola
Ilkka Tahvanainen
Anni Lahtinen
Hildur Boldt

Valtuuskunta

Varsinaiset jäsenet:
Johannes Koskinen, pj
Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, varapj
Iiris Satamo
Risto Kolanen
Mikael Gerkman
Kirsi Kandolin
Heikki Moilanen
Irma Marttila
Helena Tommola
Leeamaria Välitalo
Roosa Pöyhönen
Nina Brask

Varajäsenet:
Jarkko Veijanen
Anni Hasunen
Mari van den Bergh
Jussi Tauriainen
Helena Marttila
Nils-Johan Englund
Reijo Paananen
Minna Aitola
Joni Hilden
Sara Salonen
Riitta Sinimäki-Mikola
Minna Salminen