05.05.2020

Vapaaehtoistyössä motivoi tärkeän asian edistäminen ja uuden oppiminen

Lukuaika 2 min.

Alina Rannisto on Solidaarisuuden vapaaehtoinen

”Vapaaehtoistyö tarjoaa mahdollisuuden oppia omista vahvuuksistaan”, kertoo Solidaarisuuden vapaaehtoinen Alina Rannisto.

Solidaarisuuden vapaaehtoistehtävissä toimii joukko motivoituneita huipputyyppejä. Yksi heistä on Alina Rannisto, joka on mukana opettajille ja kasvattajille suunnatussa Puheeksi silpominen –projektissa vaikuttajavapaaehtoisenamme.

Puheeksi silpominen -projektissa vapaaehtoisista koostuva ryhmä kiertää kouluissa ja nuorisoasiainkeskuksissa kertomassa lasten ja nuorten kanssa toimiville tietoa tyttöjen sukuelinten silpomisesta ja antamassa vinkkejä, miten silpomisperinteen voisi ottaa luontevasti puheeksi.

Puheeksi silpominen -projektista Rannisto kiinnostui juuri sen aiheen vuoksi.

”Silpominen on aihe, joka on viime aikoina ollut paljon esillä erilaisissa keskusteluissa. Se on myös äärimmäisen laaja ja moniulotteinen aihe, johon puuttuminen on vähintäänkin monimutkaista. Perinteet elävät syvällä yhteisöissä. Yhteisön ulkopuolelta asioihin puuttuminen on aina haastavaa ja edellyttää erityistä ymmärrystä omasta asemasta aiheeseen nähden.”

Rannisto osallistuu vapaaehtoisena käytännön asioiden järjestämiseen ja toteuttamiseen ja on aktiivisesti mukana projektin keskustelutilaisuuksissa ja koulutuksissa. Hän haluaa edistää kokonaisvaltaista ymmärrystä silpomisesta sekä dialogia, jonka kautta muutos syntyy.

”Puheeksi silpominen on projekti, jossa pyritään konkreettisesti lisäämään aiheen ymmärrystä ja poistamaan sitä ympäröivää stigmaa avoimen keskustelun ja tiedon jakamisen kautta.” 

Konkreettinen auttaminen tuo hyvän mielen

Vapaaehtoistyö motivoi Rannistoa sen vuoksi, että hän pystyy omalla työpanoksellaan tekemään jotain, mistä on konkreettista hyötyä.

Hänelle tärkeintä ei ole niinkään tehtävien sisältö, vaan se, mitä sillä saadaan aikaan ja mikä merkitys sillä on. Lisäksi Alina painottaa tiedon jakamista ja avointa keskustelua:

”Ihmisoikeuksiin liittyvää keskustelua käydään paljon ja tämä keskustelu on äärimmäisen tärkeää. Kaikki oikeudenmukaisuuteen tähtäävä käytännön työ lähtee aina nimenomaan keskustelusta ja tiedon jakamisesta.”

Solidaarisuuden vahvuudeksi Rannisto nostaa ruohonjuuritason toiminnan ja tiiviin yhteistyön paikallisten kumppaneiden ja yhteisön jäsenten kanssa.

”Solidaarisuuden tavoitteet ovat realistisia ja niiden toteuttamiseksi tehdään töitä oikeista lähtökohdista.

Vapaaehtoisena toimimisessa palkitsevaa on Ranniston mielestä se, että sitä kautta pääsee toimimaan tärkeän asian edistämiseksi ja oppii samalla uutta.

”Vähintään yhtä palkitsevaa on ollut kaikki se oppi, mitä on itse projektin myötä saanut”, Rannisto toteaa.

Alina kertookin oppineensa projektin aikana paljon juuri yhteisöjen sisäisestä näkökulmasta ja arkisesta todellisuudesta. Nämä asiat korostuvat Puheeksi silpominen -projektissa.

”Vapaaehtoistyö opettaa yleisesti kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja. Mielestäni vapaaehtoistyö tarjoaa parhaimmillaan myös mahdollisuuden oppia omista vahvuuksistaan ja mahdollisuuksistaan.

Kaikille vielä vapaaehtoiseksi ryhtymistä harkitseville Alinalla on innostavia terveisiä:

Niin kuin moneen muuhunkin asiaan elämässä, vapaaehtoistyöhönkin pätee omasta mielestäni neuvo: Jos yhtään kiinnostaa tai houkuttaa, niin kannattaa kokeilla! Oikeassa työyhteisössä juuri sinun osaamisellesi ja työpanoksellesi löytyy varmasti käyttöä”.

Tutustu Solidaarisuuden vapaaehtoistyöhön >>