10.04.2018 Grace Morungi

Tytöt ja heidän kehonsa

2 min read

Lapsia silpomisen vastaisella turvaleirillä Keniassa

Yleensä tyttöjen sukuelinten silpomisoperaatio on se käänteentekevä hetki, jonka jälkeen tytöt tulevat tietoisiksi omista vartaloistaan.

Kohtaan omassa työssäni paljon nuoria tyttöjä. Voimaannutan näitä tyttöjä parhaani mukaan, jotta he oppisivat arvostamaan ja kunnioittamaan itseään. Tuon oman arvon tunteen löytäminen on kuitenkin valtavan haasteellista, sillä tytöille on muodostunut niin vahva käsitys omasta itsestään ja vartaloistaan.

Kuten niin monessa maailman kolkassa, myös meillä tyttölapsi on toisarvoinen suhteessa poikalapseen. Tytöt ovat omaksuneet ja sisäistäneet tämän ajatuksen niin vahvasti, että se vaikuttaa siihen, millaisena he itsensä näkevät.

Tyttölapsi on toisarvoinen suhteessa poikalapseen.

Pienempien tyttöjen kohdalla voimaannuttamistyö on helpompaa, sillä he eivät ole vielä niin tietoisia näistä yhteiskunnallisista vaikuttimista. He arvostavat itseään ja tietävät olevansa aivan yhtä hyviä kuin pojat.

Yleensä tyttöjen sukuelinten silpomisoperaatio on se käänteentekevä hetki, jonka jälkeen tytöt tulevat tietoisiksi omista vartaloistaan.

Ympärileikkauksen aikana lauletut laulut ja kerrotut opetukset luovat tytöille orastavan ymmärryksen omista vartaloistaan.

Tytöt oppivat luovuttamaan vartalonsa poikien käytettäväksi.

Tytöt oppivat luovuttamaan vartalonsa poikien käytettäväksi.

Tytöt oppivat kaunistautumaan poikien ihailuja varten.

Tytöt oppivat alistumaan ja nöyrtymään poikien himolle.

Kun he kasvavat isoiksi, pojista tulee miehiä heidän elämäänsä.

On hyvin valitettavaa, että tämä ajattelutapa on iskostunut syvälle tyttöjen takaraivoon.

Ennen silpomisen läpikäymistä tytöt eivät ole juurikaan tietoisia vartaloistaan. On harmillista, että toisin kuin muualla päin maailmaa, missä vanhemmat käyttävät paljon aikaa ja vaivannäköä, jotta lapset oppisivat tutustumaan itseensä, tämä on harvinaista meidän yhteisössämme. Meillä lapset syntyvät ja varttuvat tuntematta kunnolla itseään tai kehonsa rajoja. Monet tapaamani tytöt eivät ole tietoisia, että on väärin, jos joku koskettelee heitä sopimattomasti tai tarpeettomasti.

Tytöt eivät tiedä silpomisen olevan väärin heitä kohtaan.

Tytöt eivät tiedä silpomisen olevan väärin heitä kohtaan, sillä he eivät tunne kehonsa osia eivätkä tiedä, kuinka heitä pitäisi kohdella.

Tytöt arvostavat vartaloitaan. Se ei kuitenkaan ole tietoinen päätös, vaan lähinnä olosuhteiden sanelemaa. Tytöt saavat kotonaan tiukan kotikasvatuksen vanhemmiltaan ja erityisesti äiti opastaa käyttäytymään kulttuurin hyväksymällä tavalla. Heidän on noudatettava sääntöjä tai he saavat vanhemmiltaan rangaistuksen.

Tytöt eivät voi kieltäytyä silpomisesta, jos he eivät kunnioita omia vartaloitaan.

Yritämme niin paljon auttaa tyttöjä huomaamaan oman arvonsa.

Iskostamme heihin ylpeyttä tyttöydestään ja naiseudestaan.

Voimaannutamme heitä sanomaan ei silpomiselle.

teksti: Grace Kerubo
käännös ja editointi: Ada Bergroth

Kirjoittaja