30.06.2023

Tarkastelussa vuosi 2022

Lukuaika: 2 min.

In the picture, there are Kenyan women harvesting crops

Solidaarisuuden vuosikertomus vuodelle 2022 on julkaistu. Raportti on kokonaisuudessaan ladattavissa täältä (englanniksi).

Vuosi 2022 oli aloitusten vuosi: käsillä oli Solidaarisuuden nelivuotisen strategiakauden ensimmäinen vuosi, samoin nelivuotisen ohjelman ensimmäinen toimeenpanovuosi. Ohjelman pääasiallisena tavoitteena on vahvistaa naisten ja tyttöjen kehon koskemattomuutta sekä vahvistaa naisten kestävää toimeentuloa Etiopiassa, Keniassa ja Somalimaassa.

Ohjelman päätavoitteet liittyvät naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lieventämiseen, heidän oikeuksiensa puolustamiseen, naisten vaikutusmahdollisuuksien laajentamiseen, kestävän toimeentulon mahdollisuuksien tukemiseen ja ilmastoresilienssin rakentamiseen.

11 projektia joko käynnissä tai suunnitteluvaiheessa

Vuoden aikana yhteensä 11 projektia oli joko suunnittelu- tai toteutusvaiheessa. Sekä Keniassa että Somalimaassa oli lukuisia edelliseltä ohjelmakaudelta jatkuvia hankkeita, joiden lisäksi Somalimaahan suunniteltiin neljää kokonaan uutta projektia. Somalimaassa toiminta myös laajeni kokonaan uudelle alueelle Sanaagiin.

Haasteet alueella

Vuotta 2022 leimasivat yhä jatkuva koronaviruspandemia ja vakava kuivuus Itä-Afrikassa, jotka vaikuttivat miljooniin ihmisiin. Kenian yleiset vaalit toteutettiin kuitenkin rauhanomaisesti, ja valta siirtyi sujuvasti.

Yksi Solidaarisuuden päähaasteista vuonna 2022 oli toimintojen aloittaminen Etiopian somalialueella, uudessa ohjelmamaassa. Rekisteröinti- ja toimilupaprosessi viivästyi merkittävästi alueella käynnissä olleeseen konfliktiin liittyvistä syistä.

Solidaarisuuden rekisteröinti saatiin lopulta syyskuussa viimeisteltyä, lähes vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhässä. Marraskuussa rekrytointiprosessi paikallishenkilöstölle alkoi Etiopiassa, ja suunnitelmana on aloittaa toiminnot siellä vuonna 2023.

127 000 henkilöä tavoitettu

Solidaarisuuden ohjelma tavoitti Keniassa suoraan yli 25 000 henkilöä (joista 63% tyttöjä/naisia), ja odotettavissa on myönteisiä muutoksia yli 63 000 henkilön elämästä (heistä 97% tyttöjä/naisia). Somalimaassa painottui vuonna 2022 suunnittelu, mutta vuoden toisella puoliskolla käynnistetyissä hankkeissa tavoitettiin kuitenkin suoraan yli 5 000 henkilöä (joista 69% tyttöjä/naisia) ja vaikutettiin yli 32 000 ihmisen elämään myönteisesti (heistä 87% tyttöjä/naisia).

Yhteensä ohjelma tavoitti lähes 127 000 henkilöä suoraan tai epäsuorasti, ja tavoitetuista ihmisistä 39% oli tyttöjä ja 48% naisia. Yksityiskohtaista tietoa ohjelman tuloksista kutakin maata koskien löytyy raportin luvuista 3-4, ja tulostaulukko löytyy raportin liitteistä.

Raportti on kokonaisuudessaan ladattavissa täältä (englanniksi).

Pienelläkin lahjoituksella on suuri vaikutus.