Saga eli hämähäkkikasvi NNWS:n pellollla

Hanke

Kestävä ruuantuotanto & osuuskunnat

Parempaa ruokaa ja yrittäjyyttä
yhdessä paketissa

Ruuantuotanto kuvaa hyvin naisten asemaa Keniassa: näennäisesti naisilla on samat mahdollisuudet kuin miehillä, mutta tosiasiassa heillä ei usein ole kaupalliseen viljelyyn tarvittavia maita tai pääsyä paikallisille ruokamarkkinoille. 

Keniassa maaseudun naisten rooli on perinteisesti ollut varmistaa perheen ruuantuotantoa pienillä viljelmillä, kun taas valtaosa laadukkaasta maa-alasta on käytetty kahvin, teen ja muiden rahakasvien viljelyyn. 

Tämä epäsuhta on johtanut kahteen haasteeseen: ensinnäkin miehet ovat yksin vastuussa perheiden elatuksesta, koska naiset ovat työmarkkinoiden ulkopuolella. Tämä johtaa taloudelliseen riippuvaisuuteen, mutta myös perheen käytettävissä olevat varat jäävät pienemmiksi.  

Toinen ongelma liittyy ruuantuotantoon. Rahakasveihin keskittyminen ei jätä tilaa paikallisille ruokamarkkinoille ja niiden potentiaalille, kun peltoala käytetään vientiin meneviin tuotteisiin. Samalla ruokaturva kärsii, kun se on entistä enemmän riippuvainen tuonnista ja pienviljelystä. 

Vastauksen ongelmaan tarjoavat Solidaarisuuden tukemat osuuskunnat. Osuuskunta on yritysmuoto, jossa jäsenet toimivat yhdessä, tavoitellen yhteisiä voittoja ja hyvinvointia. Solidaarisuuden tukemat osuuskunnat tarjoavat turvaverkon, pienrahoitusta ja koulutusta heikossa asemassa oleville naisille. Monille se luo mahdollisuuden tienata oma palkkansa ensimmäistä kertaa koskaan.  

Osuuskunnat tarjoavat naisille ja näiden perheille myös teknistä tukea, säilytyskapasiteettia ja esimerkiksi kuivauslaitteistoa. Kaikkien näiden turvin ruokatuotteita voidaan jalostaa paremman tulon varmistamiseksi. 

Tavoite

  • Parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla. 
  • Edistää paikallista kestävää ruuantuotantoa.
  • Tarjota naisille tarvitsemansa verkostot toiminnan kehittämiseen.
  • Vakuuttaa koko perhekunta, että kestävään ruuantuotantoon satsaaminen kannattaa taloudellisesti.
Osterivinokkaan viljely vaatii esimerkiksi sienen rihmaston kasvatusta. Kuva North Nyamira Women Saccon demofarmilta, jossa sienet valmistellaan kasvatusta varten. Kuva: Browline Omondi, 2023

Mahdollisuudet

1

Jalostusaste nousee

Naisten osuuskunnan avaama maanviljelykeskus Kenian Nyamirassa mahdollistaa sadon käsittelyn esimerkiksi kuivattamalla, jolloin sen säilyvyys moninkertaistuu. Toisaalta vihanneksia kuivattamalla ruokaa voidaan jalostaa pidemmälle, esimerkiksi jauheeksi. Pidemmälle käsitellyt tuotteet houkuttelevat myös isompia ostajia. Vihannesten ja sienten kuivattamisen ja jatkojalostamisen myötä hävikin määrä pienenee valtavasti.  

2

Markkina-asema vahvistuu

Yhdistymällä osuuskunnaksi viljelijät pystyvät myös tarjoamaan ostajalle satoja tai jopa tuhansia kiloja vihanneksia, jolloin suuret viljelysadot muuttuvat ongelmasta mahdollisuudeksi laajamittaisemmalle yritystoiminnalle ja tulojen kasvattamiselle.  

3

Osuuskuntatoiminta mahdollistaa innovaatiot

Naiset saavat koulutusta ja pääsevät laajentamaan toimintaansa; vuonna 2023 osuuskunta on kouluttanut naisia vaaleanvärisen ja herkullisen ruokasienen, osterivinokkaan viljelyyn. Osterivinokkaan viljelyssä pääsee vauhtiin vähilläkin resursseilla.

Tuotto-panossuhde on siis hyvä, ja naisilla on mahdollisuus laajamittaisempaan viljelyyn. Tavoitteenamme onkin saada ensimmäiset vinokassadot markkinoille kuluvan vuoden aikana. 

4

Paikallinen ruokaturva paranee ja samalla perheiden tulot kasvavat. Esimerkiksi Somalimaassa vastaavassa hankkeessamme liki kaikki osallistuneet ilmoittivat tulojensa kasvaneen merkittävästi. 

Haasteet

  • Kestävän toimintaverkoston luominen.Hankkeessa – kuten kaikessa muussakin toiminnassamme – tavoitteenamme on, että toiminta voi pyöriä itsenäisesti ja että naisyrittäjät voivat yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa muodostaa verkoston, jonka avulla tuotteita on helppo saada markkinoille. Tämä vaatii kuitenkin resursseja, koulutusta ja pitkäjänteistä työtä.
  • Markkinaraon löytäminen ja tarkoituksenmukainen tuotekehittely: tuotteiden saattaminen paikallisille markkinoille vaatii paljon työtä; tuotteiden pitää olla kiinnostavia ja laadukkaita ja laajempi jakelu vaatii ammattimaista liikkeenjohtoa. 
  • Toiminnan skaalaaminen kannattavaksi yritystoiminnaksi. Tavoitteenamme on aina, että me olemme käynnistämässä toimintaa – ja kun se pyörii itsenäisesti, me voimme jättäytyä taka-alalle.  
  • Puolisoiden vakuuttaminen työstä. Miehet pitävät yhä hallussa suurinta osaa maa-alasta, joten heidän pitää olla mukana työssä ja nähdä sen hedelmät.  

Hankkeen tiedot

Sijainti: Nyamira, Kenia

Toteutusaika: 2021-

Kumppani: North Nyamira
Women Sacco

Kaipaatko lisätietoa?

… nyt kun olet täällä.

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö toimii naisten oikeuksien puolesta Itä-Afrikassa.

Olemme naisiin kohdistuvan väkivallan ja silpomisen vastaisen sekä toimeentuloa edistävän työn asiantuntijoita.

Mutta emme pysty puolustamaan naisten oikeuksia yksin: tarvitsemme uusia sitoutuneita tukijoita rinnallemme.

Olisitko sinä yksi heistä?