Vesikanava Sanaagissa, joka kerää sadevettä

Hanke

Ilmastokriisiin sopeutuminen

Kestävyyttä kriisien sijaan

Ilmastokriisi, ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen – monta nimeä, joiden etymologiaan ei tässä kannata pureutua, mutta jonka vaikutus Itä-Afrikan ruokaturvaan ja toimeentuloon on kiistaton. 

Keväällä 2023 jo kuusi perättäistä sadekautta oli epäonnistunut. Suurimpaan osaan Somaliasta on julistettu nälänhätä. Keniassa elintarvikkeiden hinta on tehnyt kolmesta päivittäisestä utopiaa suurimmalle osalle perheistä – esimerkiksi tärkeän maissijauhon hinta on 2,5-kertaistunut viidessä vuodessa. 

Haasteita on lukuisia: Itä-Afrikan maat ovat usein riippuvaisia elintarvikkeiden tuonnista, ja varsinkin Ukrainasta ja Venäjältä tulleesta viljasta. Epäsäännölliset sateet ja pitkät kuivat kaudet ovat vaikeuttaneet viljelyä. Lannoitteiden hinta on karannut useimpien pienviljelijöiden käsistä. 

Ilmastokriisi kytkeytyy myös naisten oikeuksiin. Naiset ovat usein ensimmäisiä, jotka joutuvat joustamaan ravinnostaan. Tytöt otetaan poikia todennäköisemmin pois koulusta auttamaan ravinnontuotannossa ja -hankinnassa. Tytöt saatetaan naittaa nuorempina, jotta puolison perhe joutuu kantamaan vastuun tämän ruokaturvasta. 

Siksi(kään) ilmastokriisiltä ei voi kääntää katsettaan: ihmiskunnan tulee löytää tapoja sopeutua sen seurauksiin ja varmistaa, että ilmastokriisin kiihtymiselle tulee stoppi. Me keskitymme hankkeissamme ennen kaikkea kestävän ruuantuotannon ja ilmastokestävyyden rakentamiseen. 

Mitä työmme kestävän ruuantuotannon ja ilmastokestävyyden rakentamiseksi käsittää?

Solidaarisuus yrittää hankkeissaan varmistaa, että paikallisen kestävän ruuantuotannon edellytykset parantuvat. Tämä tarkoittaa montaa asiaa, esimerkiksi: 

 • Rahoitamme osuuskuntia, jotka opettavat viljelijöille erilaisia vettä säästäviä ja kuivuuteen paremmin soveltuvia viljelytapoja. Tämä käsittää niin teknistä koulutusta kuin sopivien viljelylajikkeiden suosimista. Keniassa työmme keskiössä ovat esimerkiksi paikalliset alkuperäisvihannekset, joiden tuotantoon ja jalostukseen me uskomme. 
   
 • Koulutamme naisviljelijöitä, jotta heidän työpanoksensa ja osaamisensa saadaan mukaan yhteisöihin. Naiset eivät usein omista maataan, vaan ovat miestensä hyvän tahdon varassa. Pyrimme luomaan edellytykset, joilla naiset voivat osoittaa työnsä merkityksen niin perheiden kuin yhteisöiden hyvinvoinnille – samalla heidän asemaansa parantaen. 
   
 • Parannamme perusinfrastruktuuria, mikäli tarpeen. Vaikka satsaamme ennen kaikkea naisten taloudellisiin oikeuksiin, joskus on muurattava peruskivet kuntoon. 
   
  Vuonna 2022 me rakensimme Somalimaassa kumppanimme ADO:n kanssa yli seitsemän kilometriä erilaisia vesiteitä, -kanavia ja -altaita. Nämä turvaavat viljelijöille ja karjankasvattajille luotettavan vesilähteen eikä heidän tarvitse muuttaa kodeistaan. 
   
  Teemme myös tarpeen mukaan tarvikehankintoja kumppaneillemme. Esimerkiksi Keniassa ruokahävikki on valtava ongelma: noin kolmannes viljelmistä pilaantuu ennen ruokapöytiin pääsemistä. Olemme hankkineet kumppaniemme kanssa esimerkiksi kuivatuslaitteita, joilla ruokaa voidaan säilyttää pidempään. 

Tällaisen työn merkitys on paikallisesti valtava. Se lisää ruokaturvaa, taloudellisia mahdollisuuksia elintarvikemarkkinoilla ja samalla luo uskoa muuttuvan ilmaston keskellä. Esimerkiksi Somalimaan vesiprojektin tärkein ansio oli, että siihen osallistuneet kokivat voivansa jäädä nyt asumaan kotiseuduilleen.

Solidaarisuus tekee myös vaikuttamis- ja sidosryhmätyötä, jossa pyrimme nostamaan esille esimerkiksi ruokamarkkinoiden ja ilmastorahoituksen epäsuhtia globaalissa etelässä. Toisaalta luomme yhteyksiä esimerkiksi yliopistojen, yritysten ja hankkeidemme välille, pyrkien alati löytämään entistä vaikuttavampia tapoja sopeutua ilmastokriisin seurauksiin. 

Tavoite

 • Löytää paikallisia, kestäviä tapoja sopeutua ilmastokriisiin. 
 • Varmistaa, että paikallinen ruuantuotanto tukee kehitystä.
Vedenkeruuallas, johon johdetaan sadevedet kanavia pitkin
Sadevedenkeruuallas Sanaagissa. Altaat keräävät kanavien verkostoja pitkin sadevettä, varmistaen veden riittävyyden maanviljelijöille ja karjalle. Kuva Abdinasir Ali, 2023

Mahdollisuudet

1

Naisten asema paranee

Kestävät viljelytavat ja ruuantuotanto parantavat naisten asemaa työmarkkinoilla. Samalla perheiden ja yhteisön hyvinvointi paranee. 

2

Kriisit kuriin

Kriisistä kriisiin kulkemisen sijaan, yhteisöt voivat varautua entistä paremmin haastaviin sääoloihin ja poikkeusvuosiin. 

3

Paikallisen tuotannon jalostusasteen kehittäminen

Paikallista ruuantuotantoa kehittämällä ja jalostusastetta parantamalla, naiset saavat merkittävän lisätulon mahdollisuuksia. 

Haasteet

 • Globaali ilmastorahoitus on vielä lapsenkengissään: paikallisille innovaatioille on tarve ja paikkansa, mutta niiden skaalaaminen vaatii laajempaa rahoituspohjaa. 
 • Ilmastokriisin syveneminen: sopeutumista tarvitaan, mutta viime kädessä myös huolestuttava kehitys on saatava katki ja lämpenemistä hidastettava. 
 • Paikallisten ratkaisuiden rakentaminen yritystoiminnaksi: innovaatiot ovat siemen ja alku kaikelle toiminnalle, mutta elintarvikemarkkinoille pääseminen vaatii sertifikaatteja, kauppasopimuksia ja byrokratian taitamista.  

Hankkeen tiedot

Sijainti: Kenia & Somalimaa

Toteutusaika: 2021-

Kumppani: North Nyamira
Women Sacco, ADO

Kaipaatko lisätietoa?

… nyt kun olet täällä.

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö toimii naisten oikeuksien puolesta Itä-Afrikassa.

Olemme naisiin kohdistuvan väkivallan ja silpomisen vastaisen sekä toimeentuloa edistävän työn asiantuntijoita.

Mutta emme pysty puolustamaan naisten oikeuksia yksin: tarvitsemme uusia sitoutuneita tukijoita rinnallemme.

Olisitko sinä yksi heistä?

Tilaa uutiskirje