31.01.2019

Pulmapeli ilmastokriisin käsittelyyn oppitunneilla

Solidaarisuuden maksuton Viimeinen Pisara -globaalikasvatuspeli kiinnosti opettajia Educa-messuilla.

Miten ilmastokriisin kanssa eletään maailman köyhimmillä ja kuivimmilla alueilla? Solidaarisuuden Viimeinen pisara -pulmapeli haastaa oppilaat ratkomaan kuivuuteen ja ruokaturvaan liittyviä kysymyksiä. Pelin kouluvierailu on tilattavissa maksutta pääkaupunkiseudun kouluihin.

Solidaarisuus ja Viimeinen pisara -peli herättivät suurta kiinnostusta Educa-messujen kävijöiden keskuudessa.

Solidaarisuuden tämän vuoden messuständillä esiteltiin järjestön toiminnan ohella Viimeinen pisara -pulmapeli, jonka tiimoilta on syksystä 2018 lähtien tehty kouluvierailuja pääkaupunkiseudun yläkouluihin ja lukioihin. Ständillä messuvieraat pääsivät myös kokeilemaan, miten tehtäviä ratkotaan käytännössä.

Viimeinen pisara -pelin ideana on saada oppilaat ymmärtämään veden merkitys jokapäiväisessä elämässä. Aitojen tarinoiden kautta kaukaiselta tuntuvat ongelmat tulevat hyvin lähelle.

Viimeisen pisaran teemat pitävät sisällään erilaisia pelejä ja pulmatilanteita, jotka kehittävät samalla esimerkiksi oppilaiden ryhmätyötaitoja, ongelmanratkaisukykyjä, tekstinlukutaitoa ja matemaattista osaamista.

Viimeinen pisara -kouluvierailua tarjotaan maksutta pääkaupunkiseudun yläkouluille ja lukioille, minkä lisäksi peli ja sen teemat on mahdollista ottaa myös koulujen päivätyökeräyksen kohteeksi. Oppituntien pituudeksi suositellaan 90 minuuttia (minimi 75 minuuttia), jolloin jää aikaa pelin aiheiden purkamisella ja käsittelylle koko luokan yhteisenä loppukeskusteluna.

Solidaarisuuden Viimeinen Pisara -pulmapeli kiinnosti opettajia Educa-messuilla.

Viimeinen pisara -pulmapelin voi tilata maksutta pääkaupunkiseudun yläkouluihin ja lukioihin. Solidaarisuuden kouluttamat kouluvierailijat ohjaavat pelin ja pitävät oppitunnin. Kuva: Ada Bergroth.

Moni messuilla vieraillut opettaja tarttuikin tilaisuuteen tilata omalle koululleen kouluvierailu tai myöhemmin keväällä julkaistava Viimeinen pisara -materiaalipaketti.

Viimeinen pisara -materiaalipaketin avulla opettajat voivat käsitellä pulmapelin teemoja oppilaiden kanssa joko erillisinä kokonaisuuksina tai jatkona kouluvierailulle. Materiaalipaketti on tilattavissa ympäri Suomea.

Viimeinen pisara -pelistä ilmestyy myöhemmin tänä vuonna helpotettu versio, joka sopii myös alakoulun kuutosluokkalaisille.

Suomen johtava opetus- ja kasvatusalan Educa-messut keräävät vuosittain saman katon alle ison joukon opettajia, kasvattajia, kouluttajia ja opiskelijoita eri puolilta Suomea. Myös Solidaarisuus oli mukana viime viikolla järjestetyssä tapahtumassa Kansalaisvaikuttamisen torilla yhdessä muiden järjestöjen kanssa.

Lisätiedot Viimeinen pisara -pelistä ja kouluvierailuiden varaukset:

Liisa Nerg
Vapaaehtoistoiminnan ja globaalikasvatuksen suunnittelija
+358 50 526 2720
liisa.nerg@solidaarisuus.fi

Solidaarisuuden Viimeinen pisara -pulmapeliä tilattiin ahkerasti kouluihin Educa-messuilla.

Viimeinen pisara -pulmapeliä tilattiin ahkerasti kouluihin Educa-messuilla. Kuva: Ada Bergroth.