21.06.2021

Nämä 3+1 keinoa saattavat silpomisperinteen historiaan

Lukuaika 7 min.

Kaksi tyttöä kävelee korsien edustalla

Silpomisperinne on mahdollista lopettaa, kun tieto silpomisen terveyshaitoista ja tyttöjen oikeuksista leviää yhteisön sisällä ja muutokseen sitoutuvat kaikki.

Tyttöjen sukuelinten silpomista perustellaan ja oikeutetaan monin eri tavoin. Perinnettä ylläpitävät vanhemmat toimivat senhetkisen tiedon valossa ja uskovat toimivansa tyttäriensä parhaaksi. Silpomista harjoittavissa yhteisöissä naisilla on usein heikko asema ja he ovat taloudellisesti riippuvaisia puolisoistaan. Silpomisella pyritään varmistamaan tytön avioliittokelpoisuus. Perheet myös pelkäävät jäävänsä ulkopuolisiksi, koska sukuelinten silpominen on perinnettä harjoittavissa yhteisöissä vallitseva normi.

Silpomisperinne on kuitenkin mahdollista lopettaa, kun tieto silpomisen terveyshaitoista ja tyttöjen oikeuksista leviää yhteisön sisällä ja muutokseen sitoutuvat kaikki. Luomme kokonaisvaltaista asennemuutosta, jotta silpomisperinne olisi pian historiaa. Näillä neljällä keinolla se on mahdollista:

1. Koulutus

Tieto on avain silpomisperinteen lopettamiseen. Silpomista harjoittavissa yhteisöissä vanhemmat ylläpitävät silpomisperinnettä, koska uskovat sen olevan tyttärensä parhaaksi. Tavalla pyritään varmistamaan tytön aviokelpoisuus, koska avioliitto nähdään yhä tärkeimpänä keinona turvata tytön taloudellinen ja sosiaalinen asema yhteisössä. Silpomiseen liittyy myös usein vääriä uskomuksia, jotka ylläpitävät perinnettä. Toimenpiteen uskotaan vahvistavan tyttöä ja olevan hyväksi terveydelle.

Koulutuksissamme vanhemmat saavat tietoa silpomisperinteen haitoista ja virheellisiä uskomuksia puretaan. Koulutuksissa saadun tiedon kautta vanhemmat ymmärtävät silpomisperinteen haitallisuuden ja saavat uskallusta säästää tyttärensä perinteeltä. Myös lapsille ja nuorille opetetaan seksuaaliterveydestä ja silpomisperinteeseen liittyvistä vääristä uskomuksista, jotta he ymmärtäisivät omat oikeutensa sekä silpomisen vaarat.

Anna lahjaksi vanhemmalle koulutus silpomisen haitoista >>

Somalimaalainen Fadhya sai koulutuksessa tietoa silpomisen haitoista ja säästi nuorimman tyttärensä silpomiselta. Nykyään Fadhya taistelee silpomisperinnettä vastaan terveyskeskuksen johtajana. Kuva: Meeri Koutaniemi

2. Turvaleirit

Tyttöjen sukuelinten silpominen on perinteisesti toiminut siirtymäriittinä tytöstä naiseksi. Turvaleireillämme Keniassa tytöt ovat turvassa silpomisperinteeltä ja oppivat, että naiseksi voi kasvaa ilman silpomista. Silpomista harjoitetaan Keniassa eniten koululaisten loma-aikoina, koska silloin tytöllä on aikaa toipua toimenpiteestä katseilta piilossa. Järjestämme turvaleirejä silpomissesonkien aikaan, jotta tytöt säästyisivät haitalliselta perinteeltä.

Leireillä lapset oppivat oikeuksistaan ja silpomisperinteen haitallisuudesta erilaisissa työpajoissa. Turvaleireillä hyödynnetään myös vaihtoehtoista siirtymäriittiä, joka on kiistatta tehokas strategia silpomista vastaan. Yhteisön ei tarvitse luopua heille merkityksellisestä aikuistumisriitistä, mutta tytöt säästyvät silpomiselta. Leirin lopuksi tytöt osallistuvat juhlalliseen seremoniaan yhdessä perheidensä kanssa. Kuten perinteisessä riitissä, myös leirin päätteeksi tyttöjä juhlitaan lahjoin ja juhlallisuuksin.

Anna lahjaksi tytölle turvaleiri >>

Tyttöjä turvaleirillä tanssimassa.

Turvaleireillä tytöille kerrotaan omista oikeuksista ja silpomisperinteen haitoista. Aihetta käsitellään monipuolisesti, esimerkiksi laulujen ja tanssien kautta. Kuva: Nyasha Kadandara

3. Opettajien tuki

Koulutuksen ja tiedon voima silpomisperinteen kitkemisessä on kiistaton. Opettajien kautta tieto kulkee suoraan lapsille. He oppivat omista oikeuksistaan, silpomisen vaaroista sekä kenen puoleen kääntyä, jos pelkäävät koskemattomuutensa olevan uhattuna. Tämän takia on tärkeää tukea ja kannustaa opettajia levittämään tietoa silpomisperinteen haitoista kouluissa. Tarjoamme opettajille silpomisesta kertovia opetusmateriaaleja ja autamme järjestämään lapsille ja nuorille soveltuvia työpajoja, joissa silpomisperinnettä käsitellään musiikin, teatterin ja leikkien kautta.

Alice oppilaidensa kanssa koulun pihamaalla.

Kenialainen opettaja ja vapaaehtoisemme Alice levittää tietoa sukuelinten silpomisen vaaroista ja tyttöjen oikeuksista. Hänellä on läheiset välit oppilaidensa kanssa, jotka kääntyvät Alice puoleen, jos heitä yritetään viedä silvottavaksi. Kuva: Open Hand Studios

+1. Päättäjiin vaikuttaminen

Muuttaaksemme silpomisperinteen jatkumista tukevia normeja, pyrimme vaikuttamaan paikallisiin mielipidejohtajiin. Uskonnollisilla johtajilla sekä heimopäälliköillä on suuri rooli yhteisöissään. Usein nämä mielipidejohtajat toimivat yhteisön normien ylläpitäjinä ja portinvartijoina. Siksi on tärkeää vaikuttaa heihin, jotta koko yhteisön asenteet muuttuvat. Tuemme paikallisten kumppaneidemme vaikuttamistyötä, jolla pyritään luomaan rakenteita ja lakeja, jotka tukevat silpomisperinteestä luopumista.

Tule mukaan lopettamaan silpominen.

Kirjoittaja