23.07.2020

Mahdollisuuksia ja turvaa haavoittuvassa asemassa oleville tytöille ja naisille – lue vuosikertomuksemme vuodelta 2019

Pikkutyttö-talossa_kuva-Nyasha-Kadandara

Vuoden 2019 aikana jatkoimme työtämme tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi.

Viime vuonna työmme tyttöjen ja naisten aseman parantamiseksi jatkui. Solidaarisuuden tuella yhä useampi tyttö on nyt turvassa ja uskoo itseensä. Myös yhä useampi nainen luottaa omiin kykyihinsä.

Tuimme viime vuonna ihmisten toimeentuloa syrjäisissä ja ilmasto-olosuhteiltaan haastavissa kylissä ja rakensimme luottamusta paikallistasolla. Syntyneen luottamuksen turvin voimme vaikuttaa syvälle juurtuneisiin perinteisiin ja vaiettuihin aiheisiin, kuten naisten kokemaan väkivaltaan.

LUE VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUKSEMME >>

Asennemuutostyössä otettiin merkittäviä edistysaskelia

Pysyvä muutos vaatii miesten laajaa osallistamista kylätasolta yhteiskunnan johtohahmoihin.

Merkittävin edistysaskel viime vuonna otettiin asennemuutoksessa. Naisiin kohdistuvasta väkivallasta on alettu puhua avoimemmin. Tyttöjen silpomista vastustavia ihmisiä on yhä enemmän.

Somalimaassa koettiin historiallinen hetki, kun kaikki sukuelinten silpomisen muodot kieltävä lakiesitys eteni käsittelyyn ja sai työ-, sosiaali- ja perheministeriön tuen.

Tasa-arvoa edistävät keskustelutilaisuutemme Keniassa Kisiin alueella ovat lunastaneet paikkansa järjestöjen, tutkijoiden ja viranomaisten turvallisen vuoropuhelun foorumina.

Saavutimme viime vuonna järjestönä myös uuden merkkipaalun, kun YK:n erikoisrahasto myönsi meille kolmivuotisen rahoituksen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseen työhön Somalimaassa.

Kuva: Nyasha Kadandara

Tyttöjen sukuelinten silpomista vastaan

Pureuduimme viime vuonna työssämme väkivaltaa ylläpitäviin syihin ja vahvistimme silpomista vastustavien ääntä Keniassa ja Somalimaassa.

Muutoksen aikaansaaminen vaatii, että perinteen vastustajiksi saadaan mukaan niin miehiä, naisia, päättäjiä, viranomaisia, opettajia kuin lapsia.

Lounais-Kenian silpomisen vastaisiin projekteihimme osallistui viime vuonna yli 6 000 ihmistä. Heidän kauttaan tavoitettiin lähes 40 000 ihmistä.

Nyt yhä useammat miehet, naiset, tytöt ja pojat ovat tietoisia tyttöjen sukuelinten silpomisen haitallisuudesta ja aktiivisesti mukana kampanjoimassa perinnettä vastaan.

Myös yli 800 paikallispoliitikon, kyläpäällikön, viranomaisen ja uskonnollisen johtajan kanssa käytiin neuvotteluja.

Pienten lasten vanhempien kanssa käydyt keskustelut auttoivat vuoden aikana yli 12 500 kenialaislasta. Lähes 3 000 koululaista sai Keniassa koulutusta silpomisen vaaroista.

Tyttöjen koulutus on keskeistä tasa-arvon edistämisessä. Kuva: Ulla Sarén

Tieto silpomisen haitoista levisi Somalimaassa

Somalimaassa silpomisen vastaiseen työhömme osallistui vuoden aikana yli 1 500 ihmistä. Viime vuonna järjestettiin 384 koulutustapaamista kyläkomiteoille, jotka veivät tietoa kylissään eteenpäin.

Lisäksi erillisessä silpomisen vastaisessa komiteassa toimi 100 ovelta ovelle kiertävää naisaktivistia, jotka järjestivät maansisäisten pakolaisten kylissä vuoden aikana 480 keskustelutilaisuutta perinteen haitallisuudesta.

Suurin osa keskusteluista käytiin vanhempien kanssa heitä ohjeistaen ja heidän ymmärrystään kasvattaen.

Somalimaassa tavoitimme lähes 800 keskeistä mielipidejohtajaa, kuten uskonnollisia johtajia, kyläpäälliköitä, poliittisia päättäjiä, terveydenhuollon ammattilaisia, opiskelijoita, aktivisteja ja toimittajia. Opiskelijat levittivät tietoa silpomisen haitallisuudesta yliopistokampuksilla, sosiaalisessa mediassa sekä maan sisäisten pakolaisten leireillä Buraossa ja Hargeisassa.

Shamis Omar Somalimaasta ei silvo tytärtään.

Shamis Omar oppi silpomisen haitoista koulutuksessa, eikä aio viedä tytärtään silvottavaksi. Kuva: Nyasha Kadandara

Naisiin investoiminen kannattaa

Edistimme pienviljelijäperheiden toimeentuloa Somalimaassa ja Nicaraguassa.

Paransimme ruokaturvaa ja erityisesti naisten mahdollisuuksia ansaita perheelleen elanto.

Naisten aseman parantaminen hyödyttää koko yhteisöä. Naisyrittäjät vievät yhteiskunnallista kehitystä vauhdilla eteenpäin.

Somalimaassa ja Nicaraguassa yhteensä noin 200 naista sai viime vuonna omia tuloja käsitöiden valmistuksen ja myynnin kautta. Nicaraguassa käsitöiden tuotemyynnin tulos tuplaantui vuodessa.

Käsityön tekemistä Nicaraguassa.

Kuva: Anthony Valenzuela

Ilmastokestäviä ratkaisuja

Somalimaassa vuoden 2019 kevät oli kuivin ja kuumin sitten vuoden 1981. Loppuvuoden sateet olivat ennätysrankkoja ja toivat mukanaan heinäsirkkainvaasion, joka tuhosi perheiden satoja.

Työmme paikallisten järjestöjen kanssa piti viime vuonna sisällään maatilojen tuotannon järkeistämistä suunnittelun avulla, ilmastokestävien ratkaisujen edistämistä, kuivuutta kestävien siementen ja veden saatavuuden sekä maaperän kunnon parantamista.

Esimerkiksi Somalimaassa 400 viljelijää sai perheelleen tuloja seesamin viljelyn avulla. Naisten oma kasvihuone ja siellä kasvatettujen vihannesten myynti toi säännöllisiä tuloja 40 naiselle ja heidän perheilleen. Uusi sadevedenkeruuallas mahdollisti sen, että perinteisten viljelykasvien myyntitulot kasvoivat.

LUE VUODEN 2019 VUOSIKERTOMUKSEMME >>

Naisryhmät toimivat tärkeänä tukiverkkona naisille. Kuva: Nyasha Kadandara.