17.01.2024 Lotta Haavisto

Asiantuntijamme: Jenna Kettunen

Lukuaika: 5 min

Kestävän toimeentulon ja yritysyhteistyön asiantuntijana Solidaarisuudella työskentelevän Jenna Kettusen mukaan muutoksen aikaansaamiseksi ihmiset on kohdattava kasvokkain ja heitä on kuunneltava.

”Kun nainen oppii lukemaan ja kirjoittamaan, hän pystyy hoitamaan itse omia asioitaan. Tämä vaikuttaa naisen rooliin yhteisössä”, toteaa Solidaarisuuden asiantuntija Jenna Kettunen. Hänen työnsä ohjelmassa keskittyy toimeentuloon ja yrittäjien sekä yrityksien kehittämiseen.

Jenna on työskennellyt sekä Latinalaisessa Amerikassa että Afrikassa, niin maaseutukehityksen ja maataloustutkimuksen kuin kansalaisoikeuksiin ja poliittisiin oikeuksiin liittyvän vaikuttamistyön parissa. Kokemusta on lisäksi varainhankinnasta ja kampanjoinnista. Koulutukseltaan Jenna on kulttuuriantropologi sekä agrologi.

Tiivistä työtä paikallisten kumppaneiden kanssa

Solidaarisuus pyrkii vähentämään köyhyyttä rakentamalla Itä-Afrikan naisille työn ja toimeentulon mahdollisuuksia. Näissä hankkeissa Jenna on avainasemassa. Hän suunnittelee hankkeita yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa ja on heihin jatkuvassa yhteydessä. Yhdessä kumppaneiden kanssa he analysoivat esimerkiksi ilmastonmuutoksen, arvoketjun – eli hyödykkeen matkan raaka-aineesta tuotteeksi – toimijoiden ja markkinoiden vaikutuksia hankkeeseen, ja näin päättävät missä suurimmat puutteet ovat ja mihin pitäisi erityisesti paneutua.

”Solidaarisuus on päättänyt parantaa naisten asemaa maailmassa ja tältä pohjalta hankkeet suunnitellaan paikallisten tahojen kanssa. Hankkeiden aikana katson, että kaikki etenee hyvin ja laadukkaasti ja varmistan, että tulokset tukevat meidän ohjelmatavoitteitamme. ”­

Kun puhutaan kehitysyhteistyön hankkeista, työn kohde on jokin uudistus, mitä ilman hanketta ei olisi. Eli johonkin haasteeseen tai ongelmaan keksitään ratkaisu, joka jää sitten elämään paikan päälle. Myöhemmin arvioidaan myös työn tuloksellisuutta.

”Tässä työssä kaikista tärkeintä on yhteistyö, hyvät verkostot ja kokonaisuuksien ajattelu.”

Onnistunut hanke pärjää myös omillaan

Onnistumisia on monia, mutta ensimmäisenä Jennalla tulee mieleen eräs hanke ajoilta, jolloin Solidaarisuus teki vielä töitä Nicaraguassa. Nicaragua on valtio, jolla ei ole pitkiä kansanperinteitä käsityöläisyyteen, mutta siellä oli hankkeen alkuaikoina kasvavaa turismia, mikä loi markkinoita.

”Me aloitettiin siellä brändi Manos Nicas. Ryhdyttiin taas ajattelemaan sitä kokonaisuutena, että miten me saadaan vietyä se käsityösektori jotenkin seuraavalle tasolle meidän hyödynsaajien kanssa. Niitten tyyppien kanssa, kenen kanssa me tehdään työtä siellä.”

Hankkeessa oli mukana noin 350 käsityöläistä sekä ammattimuotoilijoita. Heidän kanssaan yhteistyössä luotiin brändi, jolla oli omia kauppoja, jossa tuotettiin laadukkaita tuotteita.

Jenna kuvailee ”sen oikean onnistumisen” näkyneen silloin, kun koronavirus  ja Nicaraguan poliittinen vallankumous lopettivat turismin kokonaan. Hanke joutui ensin suuriin vaikeuksiin, mutta kahdessa kuukaudessa nousi taas jaloilleen huolellisen suunnittelun avulla. Tuotantoon otettiin uusia tuotteita, jotka toimivat laajemmalla myyntialueella.

”Me pystyttiin rakentamaan sinne jotain, joka selviää suurista vaikeuksista ja toimii edelleen. Nämä Manos Nicaksen asiantuntijat, joita me koulutimme, toimivat nykyään Nicaraguan vientikauppayhdistyksen asiantuntijoina.”

Toimeentulo merkitsee naiselle enemmän kuin rahaa

Omat tulot naiselle tarkoittavat yleensä ensimmäisenä lisää tuloja perheelle. Jennan mukaan saattaa olla ensimmäinen kerta, kun kaikkien lapsien koulumaksuihin on varaa ja tämän lisäksi naisella jää rahaa käytettäväksi myös poikkeuksellisesti itseensä. Mutta tämän lisäksi nainen saa päätäntävaltaa, itsenäisyyttä ja hänen asemansa yhteisössä usein paranee.

Solidaarisuuden toimeentuloa edistävissä hankkeissa luodaan naisille aina jonkinlaista yhdistystoimintaa, jossa he tapaavat muita yrittäjänaisia. Omasta kotipiiristä poistuminen ja yhteistyö erilaisten asiantuntijoiden kanssa voi muuttaa kuvaa omista kyvyistä ja mahdollisuuksista suurissakin määrissä.  Myös yritystoiminnan onnistumiset nostattavat itsetuntoa paljon.

”Rahan ympärillä on paljon asioita, jotka vaikuttavat naisen itsetuntoon ja rooliin näissä yhteisöissä. Kun naiset toimivat yrittäjinä, jotka onnistuvat työssään, heitä katsotaan myös siinä yhteisössä eri tavalla.”

…nyt kun olet täällä.

Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö toimii naisten oikeuksien puolesta Itä-Afrikassa.

Olemme naisiin kohdistuvan väkivallan ja silpomisen vastaisen sekä toimeentuloa edistävän työn asiantuntijoita.

Mutta emme pysty puolustamaan naisten oikeuksia yksin: tarvitsemme lisää sitoutuneita tukijoita rinnallemme.

Olisitko sinä yksi heistä?

  

Kirjoittaja