Yhteystiedot

Työmme naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi

Kenia

Joka neljäs kenialainen nainen on joutunut kumppaninsa pahoinpitelemäksi. Perheväkivaltaa pidetään normaalina osana avioliittoa ja perhe-elämää.

Järjestämme Kisiissä tasa-arvofoorumin kerran kuussa sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Foorumilla tuodaan yhteen paikallisia toimijoita tunnistamaan naisten kokemaa syrjintää sekä kehittämään ratkaisumalleja naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi.

Foorumilla tavoitellaan verkostoitumista kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja tutkimuslaitosten välillä. Foorumin kautta ulotamme työtämme tasa-arvon edistämiseksi yli hankkeiden ja juurrutamme tasa-arvoa paikallisen kansalaisyhteiskunnan agendalle.

Lue lisää tasa-arvofoorumista englanniksi.

Kumppanimme CECOME:n hankkeessa lisätään yhteisön jäsenten tietoisuutta tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista koulutuksen avulla.

Kyläkokoontuminen silpomisperinteestä_Sarah Waiswa
Kuva: Sarah Waiswa

Hankkeessa järjestetään tapahtumia, tempauksia ja mediakampanjoita silpomisesta, lapsiavioliitoista sekä muista seksuaali- ja lisääntymisterveyttä vaarantavista haitallisista kulttuurisista käytännöistä.

Somalimaa

Työmme tavoitteena Somalimaassa on naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen ja ehkäiseminen ja samalla naisyrittäjyyden vahvistaminen.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan on arvioitu lisääntyneen Somalimaassa viime vuosina. Väkivallan syyt kietoutuvat tiukasti yhteiskunnalliseen järjestelmään ja epätasa-arvoa ylläpitäviin haitallisiin perinteisiin ja asenteisiin.

Erityisen haavoittuvaisia ovat maansisäiset pakolaiset, jotka joutuvat herkimmin väkivallan uhreiksi.

Kumppanimme SOYDAVO:n hankkeessa naisille kehitetään Health and Business -koulutusohjelma, jonka yhtenä osana naisille ja miehille välitetään tietoa naisiin kohdistuvan väkivallan haitoista ja keinoja ratkaista perheen sisäisiä ristiriitoja ilman väkivaltaa.

Miesten kanssa keskustellaan naisten taloudellisen roolin kasvattamisesta perheessä ja yhteisössä. Erityisen tärkeää on löytää yhteisiä ratkaisuja, joissa ovat mukana sekä naiset että miehet.

Suurin osa hankkeen naisista elää pysyvästi pakolaisleireillä. Heidän mahdollisuutensa vaatia oikeutta ovat muuta väestöä heikommat.

Osa koulutukseen osallistuvista naisista saa lisäksi räätälöityä tukea pienyrittäjyyteen.