Yhteystiedot

Teemme töitä siellä missä apua eniten tarvitaan

Yli 62 000 ihmistä Keniassa, Somalimaassa ja Nicaraguassa hyötyy työstämme. Tunnemme läpikotaisin alueet, joilla työskentelemme. Vahvuutemme on läheisyys: olemme mukana paikan päällä, kädet savessa.

Kenia

Toiminta-alueemme Kenian lounaisosassa on maan köyhimpiä. Kisii-yhteisössä jopa 96 prosenttia naisista on läpikäynyt sukuelinten silpomisen. Alueella toimii vain harvoja naisten asemaa edistäviä tahoja. Naisten asema yhteisöissä on heikko ja väkivalta yleistä.

Lue lisää Keniasta
Kaksi henkilöä kerää satoa pellolla

Somalimaa

Köyhyys ja äärimmäiset sääilmiöt kurittavat Somalimaata. Toimimme alueilla, jotka ovat erityisen haavoittuvassa tilanteessa. Lähes kaikki somalimaalaiset tytöt läpikäyvät sukuelinten silpomisen 2-14 vuoden iässä. Erityisen vakava silpomisen muoto aiheuttaa naisille pysyviä terveysongelmia.

Lue lisää Somalimaasta
kuvassa Shamis Omar pitelee käsissään punosta Somalimaassa

Suomi

Vaikutamme Suomessa kutsumalla ihmisiä mukaan toimimaan kaikkien maailman naisten puolesta. Osallistumme aktiivisesti Suomessa käytävään keskusteluun tyttöjen sukuelinten silpomisesta ja järjestämme aihetta käsitteleviä keskustelutilaisuuksia. Vaikuttamistyössä keskitymme erityisesti Suomen kehityspolitiikkaan ja naisten sekä tyttöjen asemaan osana Suomen kehityspolitiikkaa.

Lue vaikuttamistyöstämme
Kuvassa kolme henkilöä Solidaarisuuden tapahtumassa Suomessa