28.08.2023

Raportti: naisyrittäjien tulot kasvoivat osuuskuntatoiminnassa

Kisumun kalastajarannan veneitä

Noin 600 Solidaarisuuden hankkeisiin osallistuneiden naisyrittäjien tulot ovat nousseet ja heillä on parempi pääsy paikallisille elintarvikemarkkinoille, arvioi Solidaarisuuden raportti.

Solidaarisuudella on käynnissä kaksi hanketta Kenian Nyamirassa, joiden tavoitteena on nostaa naisten paikallinen villivihannesviljely tasolle, joka mahdollistaa murtautumisen kaupunkien elintarvikemarkkinoille. Hankkeiden yhteydessä on lanseraattu alueelle uusi bisnes, viljeltävien sienien kasvattaminen myyntiin. 

Solidaarisuus arvioi kahden kumppaniosuuskunnan ja heidän naisjäsentensä yritystoiminnan elinvoimaisuutta. Arvioinnin tavoitteena oli löytää tärkeimmät kehityskohdat, joita viedä eteenpäin lähivuosina.

Tärkeimmät löydökset

1

Reilun kahden vuoden aikana hanketoimintaan osallistuvien noin 600 naisen tulot (76 % hankkeisiin osallistuneista) ovat kasvaneet, vaikeista vuosista huolimatta. Osuuskuntien sisälle on luotu toimivat koulutus- ja neuvontajärjestelmät tukemaan naisten viljelyä. Naiset ovat oppineet tuottamaan itse siemeniä ja lannoitteita, mikä on alentanut tuotantokustannuksia. 

2

Paikallisen vihannestukun ja elintarvikeyrityksen avulla on parannettu lopputuotteiden elintarviketurvallisuutta ja ravintoarvoja.

3

Naiset osallistuvat aiempaa enemmän perheen sisäiseen päätöksentekoon rahan, maan ja muun omaisuuden käytöstä tai ostosta. Tämä on erityisen tärkeää yrittäjänaisille, joiden on hyödyllistä päättää omaan liiketoimintaan liittyvistä investoinneista.  

4

Suurin osa naisista käyttää oman osuuskunnan pankkipalveluita – säästävät rahaa, ottavat lainoja ja tekevät investointeja yritystoimintansa kehittämiseksi. 

Tärkeimmät kehityskohteet

Tuottaville markkinoille pääsy vaatii isoja tuotantomääriä ja tuotantovarmuutta 

Ratkaiseva kehityskohde on edelleen nostaa tuotantomääriä ja varmistaa tasainen tuotanto vuoden ympäri. Toimintaan halutaan mukaan uusia naisia, pystyviljelyä lisätään, vedensaantia parannetaan, omaa siemen- ja lannoitetuotantoa skaalataan ja kasvinsuojeluun etsitään uusia, ympäristöystävällisiä keinoja.   

Suurin osa naisista näkee jo itsensä yrittäjänä, mutta heitä on edelleen koulutettava liiketoimintasuunnittelusta ja -seurannasta. Tilakohtaiset, tietoon perustuvat suunnitelmat ja naisten itsensä tekemät investoinnit ovat ensiarvoisen tärkeitä ilmastokestävyyden ja kannattavuuden lisäämiseksi. Tämän vuoden puolella Equity-pankki kouluttaa 70 hankkeisiin osallistuvaa naista kasvavan yrityksen liiketoimintasuunnittelusta. Koulutus on osa pankin yritysvastuuohjelmaa.   

Hankkeissa halutaan tiivistää yhteistyötä maatalousministeriön ja paikallisten koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Keskeisiä ongelmia tullaan ratkaisemaan yhdessä, niin että naiset ovat osa tätä toimintaa. Esimerkiksi KIRDI (Kenya Industrial Rsearch and Development Institute) voi auttaa osuuskuntia tuotekehittelyssä ja testauksessa tai monitoimijayhteistyöllä voidaan kehittää paikallisesti rakennettavia pystypuutarhoja.  

Toimiva bisnes vaatii toimivan laatuketjun 

Osuuskunnan koko laatuketju, pellolta pöytään, tukkuun tai tehtaaseen, on saatettava kansallisen sertifioinnin piiriin. Sertifikaatit määrittävät selkeät tavoitteet, joita kohti tähdätä. Tässä on jo aloitettu yhteistyö Kenian elintarviketurvallisuusviranomaisen (KEBS) kanssa, mutta paljon tehtävää on jäljellä.  

Myytävän tuotteet laadun takaamiseksi, yksikkökustannusten alentamiseksi ja ruokahävikin pienentämiseksi on kehitettävä innovatiivisia kuljetusratkaisuja ja keräysjärjestelmää on tehostettava. Biokaasun käyttö on kiinnostava mahdollisuus. Tästä aloitettiinkin jo keskustelut KIRDI:n ja kunnan maatalousoppilaitoksen kanssa, jotka tutkivat maakaasun käyttöä.  

Osuuskunnan kasvu pankista maatalousyritykseksi 

Jos osuuskunta ei toimi, naisten mahdollisuudet pienenevät ja hankkeiden kehitysprosessit tyssäävät.  

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa osuuskunnille on perustettu varastointi ja tuotteiden käsittelykeskukset, joista osuuskunta myy pakatut vihannekset eteenpäin. Solidaarisuuden lisäksi Kenian maataloussektorin kehitysohjelma on osallistunut keskusten perustamiskustannuksiin. Nyt on aika hioa huippuunsa vihannesten ja sienien käsittelyprosessit.  

Osuuskuntien sisäisten kuljetus-, varastointi-, prosessointi- ja neuvontapalveluiden lisääntyessä, on niille laadittava liiketoimintamallit. Tähän toivomme tukea yhteistyöstä Vaasan yliopiston ja Strathmore University (Kenia) kanssa, jotka käyttävät Solidaarisuuden kumppaniosuuskuntia käytännön esimerkkinä opetus- ja tutkimustyössä. 

Kun palvelut jäsenille toimivat, on osuuskuntien sisälle luotava jäsen- ja palvelumaksujärjestelmä. Osuuskunnissa on yhteensä noin 2000 jäsentä, jotka voivat tulevaisuudessa hyötyä oman osuuskuntansa palveluista.

Hyvä kehitysyhteistyöhanke kasvattaa paikallista ongelmaratkaisukykyä 

Keniassa Solidaarisuus luo skaalautuvia paikallisia ratkaisuja ja rakentaa neuvonta- ja logistiikkajärjestelmiä, jotka vievät eteenpäin paikallista ruoka- ja elintarviketuotantoa. Solidaarisuus tuo yhteen naiset ja asiantuntijat rakentamaan omaa tulevaisuuttaan.

Yhteistyöllä me teemme naisista päteviä yrittäjiä ja osuuskunnista omassa yrittäjäekosysteemissään toimivia yrityksiä. Ja samalla kasvatamme lisää ravitsevaa ruokaa.

Tämä ei tapahdu käden käänteessä, mutta onneksi juna on lähtenyt hyvin liikkeelle.