17.04.2020 Jenna Kettunen

Koronakriisi eristää naiset ja uhkaa toimeentuloa – Vahva osuuskunta luo turvaa naisille

Lukuaika 4 min.

Naisia Kisiin torilla

Naisyrittäjien tukeminen on erityisen tärkeää nyt, kun koronakriisi on vienyt monelta naiselta toimeentulon. Solidaarisuus luo naisille turvaverkkoja ja verkostoja, jotka auttavat selviämään ja uudistumaan koronakriisin rauhoituttua.

”Naiset myyvät tuotteitaan alihintaan tai antavat niitä ilmaiseksi naapureille, kun osuuskunnan torialue on suljettu koronakriisin takia. Naisilla ei ole varaa ostaa siemeniä tai lannoitteita uusia istutuksia varten. Naisten yritystoiminta ja ruuantuotanto ovat vaarassa” kertoo Enid Kwamboka. Hän on Solidaarisuuden kumppanin Nyamira North Women -osuuskunnan (NNWS) toiminnanjohtaja.

Naispienyrittäjien tukeminen on erityisen tärkeää nyt, kun koronakriisi on vienyt naisilta toimeentulon.

Naisille pienrahoitusta ja neuvontaa tarjoavien osuuskuntien on vaikea selviytyä, kun naiset eivät voi lyhentää lainojaan.

Naisten yhteisöissä on voimaa, jota Solidaarisuus haluaa toiminnallaan vahvistaa ja koronakriisin rauhoittuessa elvyttää. Vahva jäsenorganisaatio voi luoda turvaverkkoja ja verkostoja, jotka auttavat selviämään ja uudistumaan tulevaisuuden haastavissa tilanteissa.

Kenialaisnaiset miehiä köyhempiä

Keniassa naiset ovat miehiä köyhempiä, kouluttamattomampia ja heillä on miehiä vähemmän päätöksentekovaltaa.

Tässä tilanteessa naisten keskinäisen solidaarisuuden ja heidän järjestäytymisensä merkitys yritystoiminnan kehittämisessä korostuu.

Kenialaisnainen korjaamassa satoa

Naisten oma järjestö on helposti lähestyttävä, eivätkä naiset jää yhteisessä päätöksenteossa miesten jalkoihin. Kuva: Nyasha Kadandara

”Naisen matka yrittäjäksi vaatii muutoksen minäkuvassa ja ajattelutavassa. Naisten pitää oppia harjoittamaan liiketoimintaa itsenäisesti, tekemään päätöksiä ja tarttumaan rohkeasti lupaaviin mahdollisuuksiin. Naisten omat ryhmät, joissa he voivat jakaa huolet ja onnistumiset ovat tärkeä voimavara tällä matkalla. Yhdessä tekeminen innostaa ja naiset auttavat toisiaan kasvamaan”, toteaa Edward Momanyi.

Hän on Solidaarisuuden toisen yhteistyökumppanin Bosinya Women -yhdistyksen työntekijä.

Koronakriisi eristää naiset

Koronakriisin seurauksena naiset ovat eristyksissä ja yksin, jolloin yhteistyö ulkopuolisen toimijan kanssa voi antaa toivoa paremmasta tulevaisuudesta tilanteen normalisoituessa.

Koronakriisin seurauksena naiset ovat eristyksissä ja monen toimeentulo ja tulevaisuus vaakalaudalla. Kuva: Nyasha Kadandara

Molempien Solidaarisuuden uusien kumppanien jäsenmäärät ovat kasvaneet rajusti muutamassa vuodessa.

Enidin ja Edwardin mukaan naiset liittyvät jäseniksi ensisijaisesti sen vuoksi, että naisten oma järjestö on helposti lähestyttävä, heidän ongelmiaan ymmärretään ja naiset eivät jää yhteisessä päätöksenteossa miesten jalkoihin.

Myös jäsenjärjestön tarjoamat palvelut, kuten säästö- ja lainapalvelut tai koulutus, ovat räätälöity tukemaan erityisesti naisten tarpeita. Lisäksi ryhmän muut naiset neuvovat, kannustavat ja rohkaisevat.

Naisyrittäjyyden tukemiseen sisältyy naisten aseman vahvistaminen

”Nais- ja miesyrittäjät tarvitsevat erilaista tukea. Naisten toimeentuloa parannettaessa ei riitä pelkkä yritystoiminnan tukeminen. Siksi NNWS:n tavoitteena on tukea naisten asemaa yhteisöissä ylipäätään”, toteaa Enid.

Edward jatkaa tähän: ”Kulttuurisesti miehet hallitsevat perheen omaisuutta ja tekevät sitä koskevat päätökset. Perheen miesten ja naisten on yhdessä sovittava, että myös nainen voi osallistua perheen varallisuudesta tehtävään päätöksentekoon tai muuten naiset eivät voi kehittyä yrittäjinä. Yhteisön miehet on tärkeää ottaa mukaan toimintaan.”

Naisten keskinäinen yhteistyö ja asioiden pohtiminen yhdessä miesten kanssa voi parhaimmillaan parantaa koko kylän hyvinvointia.

Moni kenialaisnainen myy vihanneksia ja hedelmiä torilla hankkiakseen toimeentuloa. Kuva: Airi Kähärä

Bosinyan kylässä tehtiin erityisen paljon ilmoituksia lähisuhdeväkivallasta vuonna 2012. Perheen elättäminen aiheutti miehille kovia paineita, jotka purkautuivat väkivaltana naisten pyytäessä rahaa kotitalousmenoihin ja lasten koulumaksuihin. Asiasta keskusteltiin ja alueen johtaja ehdotti, että naiset perustaisivat oman toimeentuloryhmän, jolloin myös he voisiat osallistua perheen kulujen kattamiseen. Naiset järjestäytyivät Bosinya Women -yhdistykseksi ja aloittivat yhteisen yritystoiminnan, minkä seurauksena väkivalta väheni ja perheiden hyvinvointi lisääntyi.

Vahva osuuskunta luo turvaa naisille

Enidin ja Edwardin mukaan yhteistyö Solidaarisuuden kanssa on tärkeää, koska sen avulla puretaan noidankehä, jossa naisten heikko osaaminen ja tulotaso estävät heitä tukemasta omaa osuuskuntaansa, joka ei näin ollen voi kehittyä ja tukea jäseniensä yritystoimintaa.

Solidaarisuuden ja sen kumppanien yhteisen matkan tarkoituksena on vahvistaa naisten oman organisaation kykyä tukea jäseniään yrittäjinä ja naisina. Vahva organisaatio luo turvaa ja antaa rohkeutta.

 

Faktat:

  • Solidaarisuus tukee kahta naismaatalousyrittäjien jäsenorganisaatiota Keniassa.
  • Bosinya Women -yhdistys on 260 naisen toimeentuloryhmä, joka pyörittää naisten keskinäistä säästö- ja lainarinkiä sekä tarjoaa jäsenilleen neuvontaa.
  • Nyamira North Women -osuuskunta tarjoaa yli 600 naisyrittäjälle pienrahoitusta ja toimeentuloa tukevia koulutus- ja neuvontapalveluita.
  • Naisten yritystoiminnan tukemisen tavoitteena on parantaa naisten asemaa yhteisöissä yleisemminkin.

Koronakriisi osuu kipeimmin kaikista heikoimmassa asemassa oleviin.

Kirjoittaja