Yhteystiedot

Voimaantunut nainen nostaa koko yhteisöä

Me uskomme, että voimaantunut nainen nostaa koko yhteisöä. Yhdistämällä taloudellisen toimeentulon ja väkivallan vastaisen työn elementtejä, pystymme vaikuttamaan aiheisiin, joista yleensä vaietaan. Saavutamme haavoittuvia yhteisöjä ja pureudumme syvälle juurtuneisiin perinteisiin, kuten tyttöjen sukuelinten silpomiseen. Paikalliset kumppanit varmistavat, että muutos on pysyvää ja syntyy sisältäpäin.

Paikalliset kumppanit tekevät muutoksen mahdolliseksi

Paikalliset kumppanit tuntevat yhteisönsä ja sen kulttuuriset käytänteet parhaiten. He osaavat kertoa, missä apua tarvitaan eniten ja miten parhaiten toimia pysyvän muutoksen tekemiseksi. Emme toimi ulkoa sisäänpäin, vaan tuemme yhteisön sisältä nousevaa muutosta. Kuuntelemme ja rakennamme yhteyksiä.

Toiminnanjohtaja Stella hymyilee kameralle Keniassa

Kestävän, oikeudenmukaisen muutoksen puolesta

Noudatamme työssämme kestävän kehityksen periaatteita. Kokonaisvaltainen, oikeusperustainen lähestyminen ottaa huomioon ruohonjuuritason toiminnan ja paikallisten vaikuttajien mobilisoinnin muutoksen edistäjinä. Haastamme luutuneita sukupuolirooleja ja -odotuksia, jotta naiset ja miehet toimisivat tasa-arvoisina.

Pureudumme väkivallan juurisyihin

Tyttöjen silpomisen ja naisiin kohdistuvan väkivallan taustalla vaikuttaa naisten heikko asema yhteisöissään. Siksi meille on tärkeää puuttua juurisyihin ja auttaa naisia nousemaan uhreista ratkaisijoiksi. Yhdistämällä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn ja naisten taloudellisten mahdollisuuksien kehittämisen, rakennamme luottamusta ja pysyvää muutosta. Työstämme hyötyy koko yhteisö.

Lue miten vähennämme väkivaltaa
Äiti ja tytär Somalimaassa

Ilmastokestäviä ratkaisuja haavoittuvassa asemassa oleville

Ytimessämme ovat kaikkein köyhimmät alueet, joilla on vähän muita järjestöjä auttamassa. Maaseutuyhteisöissä naiset tarvitsevat tietoa, taitoja ja mahdollisuuksia. Kuivuus ja hätä kurittavat usein juuri maaseutua. Siksi keskitymme ilmastokestävien ratkaisujen kehittämiseen maataloudessa, parannamme naisten mahdollisuuksia työllistää itsensä esimerkiksi pienyrittäjinä ja osana yhteisönsä tuotannollisia arvoketjuja.

Lue miten vahvistamme naisten osaamista

Tyttöjen silpominen satuttaa koko yhteisöä

Sukuelinten silpominen on merkki epätasa-arvosta. Tytön matka naiseksi alkaa silpomisella, joka on äärimmäinen väkivallan muoto. Silpominen kaventaa naisten mahdollisuuksia osallistua yhteisönsä rakentamiseen: kipujen vuoksi on vaikeaa käydä koulussa tai ansaita omia tuloja. Arasta aiheesta puhuminen vaatii luottamuksen rakentamista ja sinnikkyyttä.

Lue miten silpominen lopetetaan
Isoäiti ja lapsi nurmikentällä muiden naisten kanssa